Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar
Nieuwsberichten

Bestuur

Het bestuur bestaat per 2017 uit de volgende personen:

Voorzitter: Emmy Meijers, tuin 7
Secretaris: Peter Hovenkamp, tuin 1
Penningmeester: Marten de Boer, tuin 22
Verhuur: Yvonne van Iperen, tuin 72
Inkoop, Groenmarkt: Diewi de Bruin, tuin 29
Evenementen: Aino Timmermans, tuin 81

Heeft U vragen of zit U met een probleem loop dan gerust even naar de tuin van een der bestuursleden of stuur een mailtje naar info@moestuinkoudenhoorn.nl


Herinrichting Koudenhoorn

Koudenhoorn/Balgerij

De Raad van State heeft een streep gehaald door het plandeel Koudenhoorn inclusief de Balgerij omdat de Raad van State vindt dat er teveel onduidelijkheden waren omtrent het verlenen van de ontheffing (door het Ministerie) in het kader van de Flora- en Faunawet voor de Noordse woelmuis. Daarnaast is de Raad van mening dat het plan niet berust op een deugdelijke motivering en niet zorgvuldig is voorbereid. De Vereniging Betrokken Teylingers en anderen zijn op dit punt in het gelijk gesteld.

Voor de duidelijkheid: de Balgerij is een vereniging die 8 zeilboten in bezit heeft en daarvoor een andere locatie zocht. Die vonden zij bij Tjarda, echter hiervoor zou een groot gedeelte van het riet moeten worden weggehaald om aanlegplaatsen te maken. Dit stuitte op tegenstand vanwege de Noordse woelmuis die immers in rietkragen leeft en bij de wet een beschermde diersoort is. Ook mede hierdoor was het niet mogelijk om de passantenhaven op grote schaal uit te breiden, zoals oorspronkelijk het plan was. Er zou dan een heel groot gedeelte van het riet moeten verdwijnen.
De gemeente Teylingen zal nu opnieuw aan de slag moeten gaan met de plannen zoals die door de participanten in samenwerking met de gemeente zijn ontwikkeld.


Nieuwe Website voor moestuinders

DCM lanceert een nieuwe website voor de moestuinder.
Hierop vindt U tips over bodemverbetering, bemesten, bekalken en oplossingen voor speciale problemen.
In het onderdeel moestuinkalender is per maand te zien welke werkzaamheden op dat moment kunnen worden uitgevoerd.
Daarnaast is er een link naar het eigen Moestuinkanaal op YouTube waar regelmatig nieuwe video's voor moestuinders te zien zijn.
U vindt de nieuwe site onder www.abcvoordemoestuinder.nl.

Ook de website wroeten.nl is een leuke en interessante site kompleet met heerlijke recepten.


Compostplaats

Het bestuur heeft besloten de algemene compostplaats in 2012 open te stellen op de openingsdag van het nieuwe tuinseizoen en tevens tijdens de 4 werkbeurten. U kunt dus uitsluitend op die dagen Uw tuinafval naar de composthoop brengen.
Tevens kunt U bij de laatste (4 de) tuinbeurt ook nog grofvuil inleveren. Het is gebleken dat hier grote behoefde aan bestaat, hoewel het natuurlijk de voorkeur heeft dat U dit afval mee naar huis neemt. Dit geldt in het bijzonder voor chemisch afval wat beslist niet bij het grofvuil mag worden gedeponeerd.


Krijtbord

Het zal U vast wel zijn opgevallen dat er bij de Warmoes enkele nieuwe borden zijn geplaatst. In het mededelingenkastje kunt U voortaan de nieuwsbrief en relevante artikelen en folders vinden.
Op het krijtbord kunt U aangeven dat U b.v. slaplantjes over heeft en op welke tuin die af te halen zijn. Bent U Uw overtollige plantgoed of andere zaken kwijt, vergeet dan niet om Uw mededeling van het bord te vegen. Om het aanzien bij het clubhuis wat netter te houden vraagt het bestuur U om bovenstaande werkwijze te volgen. Dus liever Uw overtollige plantjes niet meer bij het clubhuis te zetten maar op Uw eigen tuin te houden waar ze ook beter verzorgd kunnen worden.


Kas plaatsen

Het lijkt erop dat de zomers steeds natter worden. Veel tuinleden denken erover een kas te plaatsen op hun tuin, waardoor ze in de toekomst een betere oogst kunnen verwachten van tomaten, komkommers etc.
Het verdient aanbeveling het volgende in acht te nemen om teleurstelling te voorkomen:
Allereerst moet U een bouwtekening inleveren bij Uw bestuur en daarbij aangeven op welk gedeelte van Uw tuin U de kas wilt plaatsen.
Na toestemming van het bestuur kunt U Uw plannen indienen bij de gemeente Teylingen. Pas nadat U ook daar toestemming heeft gekregen kunt U met de bouw beginnen.
De voorwaarden kunt U ook terugvinden in het Huishoudelijk Reglement.


Foto's Jubileum

Op onze site kunt U de foto's van het Jubileum bekijken.


Composthoop opzetten

Zelf een composthoop opzetten is heel eenvoudig. Zoek een schaduwrijk plekje op Uw tuin en spreid hier Uw kleingeknipte tuin en groenteafval op uit, ongeveer tot zo'n 20 cm. dik. Bepoeder eventueel met landbouwkalk (tuincentrum) en bedek alles met een vingerdik laagje aarde uit de tuin. Dan weer 20 cm. afval enz. Werk een beetje in een ronde vorm naar boven. Het verdient aanbeveling om een of twee keer de hoop "om te zetten" zodat het binnenste aan de buitenkant komt te liggen. Is de hoop te droog dan aan de bovenkant een geultje maken en hier water of gier (van smeerwortel b.v.) in gieten. In het najaar alles afdekken met een laagje aarde.
In het voorjaar kan dan de compost gebruikt worden om in te zaaien, de tuin op te hogen of in plantgaten te strooien. Maak van wat fijnmazig gaas een zeef en zeef hiermee de compost zodat de grotere stukken die niet verteerd zijn eruit gehaald kunnen worden. Wat overblijft gooien we gewoon weer op de nieuw op te zetten composthoop.
Op de site onder de link "Tuinieren" vindt U ook een voorbeeld van een eenvoudige compostbak.
Als U de voordelen van zelf composteren eenmaal heeft ontdekt krijgt U er vanzelf plezier in. Een verzorgde bak of hoop doet geen afbreuk aan het aanzien van Uw tuin.


CALAMITEITEN

Als zich op het eiland een calamiteit voordoet waarbij de assistentie van een hulpdienst (ambulance, brandweer, politie) noodzakelijk is, dan moet U 112 bellen. De centralist van 112 zal U een aantal vragen stellen om de hulpverlening zo goed mogelijk te kunnen regelen. Van belang is daarbij dat U aangeeft dat U zich bevindt op het eiland Koudenhoorn in Warmond en dat dit eiland niet toegankelijk is voor voertuigen.Voertuigen kunnen tot aan de gemeentehaven van Warmond komen waarna te voet verder gegaan moet worden. Geef zo duidelijk mogelijk aan waar op het eiland U zich bevindt. Laat indien mogelijk iemand naar de gemeentehaven gaan om de hulpdiensten op te vangen en te begeleiden naar de plaats van de calamiteit.


Mest

Helaas zal er voorlopig geen aanvoer van natte koemest zijn. De boer die ons oorspronkelijk mest leverde is gestopt. Het probleem is niet het vinden van een boer die mest wil leveren maar vooral een kwestie van transport, immers de mest moet met een geschikt voertuig op het eiland gebracht kunnen worden.
Van de kinderboerderij op Koudenhoorn ontvangen we geregeld paardenmest. Deze mest kunt U kopen voor 1 euro per kruiwagen. Bovendien kunt U in januari, tegelijk met de zaden, gedroogde koemestkorrels bestellen.


Vraag en aanbod

Berichten over vraag en aanbod kunnen worden ingestuurd naar de redactie, info@moestuinkoudenhoorn.nl. Zij blijven na plaatsing drie weken in deze rubriek staan.


Nuttige websites

Er zijn tal van websites van volks- en moestuinverenigingen in Nederland, zoals ook van organisaties, tijdschriften, leveranciers, weblogs, en wat al niet. Veel hiervan is samengebracht op de site volkstuin.startpagina.nl.


Waar ben ik nu?

Hoe het gaat met Kiki, onze medetuinier en voormalig secretaris, kan je lezen op kikivanbeelen.waarbenjij.nu.