Contact
Zoeken in
naar

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Trudy van Ommeren (tuin 75) - voorzitter, contact voor gemeente, gebruikersoverleg, Groenmarktgroep, nieuwsbrief
  • Henk Heitink (tuin 56) - penningmeester, composthopengroep
  • Henny van Holten (tuin 47) - verhuur, beheer wachtlijst, tuinschouwcommissie
  • Erich Püschel (tuin 26) - beheer & onderhoud, werkbeurten, jaaragenda
  • Dirk Honders (tuin 45) - beheer & onderhoud, tuinschouwcommissie, en composthopengroep
  • Yvonne van Iperen (tuin 72) - agendabeheer/notulist, bestellingen zaden & pootgoed, coördinatie schoonmaak van de Warmoes, lief en leed

Heb je vragen of zit je met een probleem, loop dan gerust even naar de tuin van een der bestuursleden of stuur een mailtje naar info@moestuinkoudenhoorn.nl.

Herinrichting Koudenhoorn

Nadat de Raad van State een streep had gehaald door het plandeel "Koudenhoorn" van bestemmingsplan "Kom Warmond 2009", is er in de inrichting van het eiland toch wel wat gewijzigd. Naast de tuinvereniging is er een speelbos ingericht, met daarnaast een clubgebouw voor zeilvereniging "De Balgerij" en de Scouting. Ook zijn er op het eiland een nieuw strand, aanlegplaatsen en een restaurant gerealiseerd.

De gemeente Teylingen heeft een gebruikersoverleg ingesteld dat de ontwikkelingen en knelpunten op het eiland bespreekt. Moestuinvereniging Koudenhoorn huurt het tuinencomplex van de gemeente Teylingen en betaalt daarvoor huur, waterschapsrechten en OZB.

Compostplaats

In principe moet tuinafval op de eigen composthoop op de tuinen worden verwerkt en hergebruikt. Voor takken en overschotten aan tuinafval wordt de algemene compostplaats tijdens gemeenschappelijke werkbeurten opengesteld. Takken worden onder begeleiding op de takkenwel aangebracht om de verwerking daarvan zo overzichtelijk mogelijk te houden. Je kan dus uitsluitend op die dagen je tuinafval naar de composthoop brengen.

Tevens kan je bij de laatste (vijfde) tuinbeurt grofvuil inleveren. Het bestuur laat jaarlijks een container op de Gemeentehaven bij het VVV kantoor plaatsen voor afvoer van dit grofvuil. Het is gebleken dat hier grote behoefde aan is, hoewel het natuurlijk de voorkeur heeft dat je dit afval mee naar huis neemt. Dit geldt in het bijzonder voor chemisch afval wat beslist niet bij het grofvuil mag worden gedeponeerd.

Mededelingen

De nieuwsbrief die je per e-mail ontvangt, is ook te vinden in het mededelingenkastje, met andere relevante artikelen en folders. Op het krijtbord kan je aangeven dat je bijvoorbeeld slaplantjes over hebt en op welke tuin die af te halen zijn. Ben je je overtollige plantgoed of andere zaken kwijt, vergeet dan niet om je mededeling van het bord te vegen.

Kas plaatsen

Leden die op hun tuin een kas willen plaatsen, dienen de volgende stappen te nemen:

  1. Bouwtekening inleveren bij het bestuur, met waar je de kas wilt plaatsen.
  2. Bij goedkeuring verenigingsbestuur, toestemming vragen bij de gemeente Teylingen, met indieining van het plan aldaar.

Pas nadat de gemeente Teylingen ook toestemming heeft gegeven, kan je met de bouw beginnen.

De voorwaarden staan ook in het Huishoudelijk Reglement.

Composthoop

Zelf een composthoop opzetten is heel eenvoudig. Zoek een schaduwrijk plekje op de tuin en spreid hier kleingeknipte tuin- en groenteafval op uit, ongeveer tot zo'n 20 centimeter dik. Bepoeder eventueel met landbouwkalk en bedek alles met een vingerdik laagje aarde uit de tuin. Dan weer 20 centimeter afval, enz. Werk een beetje in een ronde vorm naar boven. Het verdient aanbeveling om een of twee keer de hoop "om te zetten" zodat het binnenste aan de buitenkant komt te liggen. Is de hoop te droog, dan aan de bovenkant een geultje maken en hier water of gier (van smeerwortel bijvoorbeeld) in gieten. In het najaar alles afdekken met een laagje aarde.

In het voorjaar kan dan de compost gebruikt worden om in te zaaien, de tuin op te hogen of in plantgaten te strooien. Maak van wat fijnmazig gaas een zeef en zeef hiermee de compost, zodat de grotere stukken die niet verteerd zijn eruit gehaald kunnen worden. Wat overblijft gooien we gewoon weer op de nieuw op te zetten composthoop.

Als je de voordelen van zelf composteren eenmaal hebt ontdekt, krijg je er vanzelf plezier in. Een verzorgde bak of hoop doet geen afbreuk aan het aanzien van de tuin.

Calamiteiten

Als zich op het eiland een calamiteit voordoet, waarbij een hulpdienst (ambulance, brandweer, politie) moet worden ingeschakeld, bel dan 112. De centralist van 112 zal een aantal vragen stellen om de hulpverlening zo goed mogelijk te kunnen regelen. Van belang is daarbij aan te geven dat de locatie eiland Koudenhoorn in Warmond is, en dat dit eiland beperkt toegankelijk is voor voertuigen. Geef zo duidelijk mogelijk aan om welke plek van het eiland het gaat. Laat indien mogelijk iemand naar de gemeentehaven gaan om de hulpdiensten op te vangen en te begeleiden naar de plaats van de calamiteit.

Mest

De moestuinvereniging krijgt ladingen paardenmest van de kinderboerderij, waarvoor de vereniging een vergoeding betaalt. Tuinders kunnen deze mest afhalen voor 1 euro per kruiwagen. Dit bedrag kan je overmaken op de rekening van de moestuinvereniging, of in een envelop doen met vermelding van je naam en die deponeren in de postbus in ons clubhuis.

Hiernaast is het mogelijk in januari, tegelijk met de zaden, gedroogde koemestkorrels te bestellen.

Nuttige websites

Veel links naar nuttige websites met betrekking tot het moestuinieren zijn te vinden op de pagina volkstuin.startpagina.nl.