Contact
Zoeken in
naar

Nieuwsbrief oktober 2022

Beste leden, de maand oktober is bijna voorbij, op de valreep hier de nieuwe nieuwsbrief. Die beginnen we voortaan met een agenda. Net als in de vorige Nieuwsbrief dit keer weer oproepen voor vrijwilligers voor verschillende functies. Die zijn hard nodig om als vereniging voort te gaan, heel nuttig dus, en doorgaans zijn de onderlinge werkzaamheden ook nog heel gezellig! Doorlezen tot en met punt 10 graag, over de communicatie met bestuur en voorzitter.

1. Agenda

  • Op zondag 6 november wordt de bak met paardenmest weer aangevuld met een nieuwe lading. Als het die dag regent wordt het echter een week later. Maar in principe dus vanaf 6 november is het weer mogelijk paardenmest op te halen. Bij de mestbak hangt steeds een briefje met de volgende leveringsdatum.
    Ter herinnering: De kosten zijn een euro per kruiwagen, graag te betalen op de rekening van de vereniging.
  • Donderdag 10 november Containerdag/Opruimdag. Geri heeft hier al een bericht over geschreven. Om 10.00 uur verzamelen bij de Warmoes. Er zijn nog vrijwilligers nodig: graag opgeven bij gfmoolenaar@gmail.com
  • Woensdag 16 november. Het recent aangetreden bestuur maakt vanaf 10.00 uur een oriënterende rondgang door de tuinen. Het bestuur wil graag een eerste indruk hebben van de stand van zaken en kiest een moment snel na de opruimdag. Er is dus nog geen sprake van een formele tuinschouw.

2. Vrijwilligers voor de Groenmarkt

Voor de Groenmarkt van volgend jaar hebben we nog vrijwilligers nodig. Die Groenmarkt was vorig jaar een groot succes en heeft bovendien een heel aardig bedrag opgeleverd voor de kas van onze vereniging! Dus geef je op!
Trudy van Ommeren, lid van het Groenmarktteam, heeft op de zaterdag dat de Groenmarkt plaatsvindt de organisatie in handen. Ursi Meier doet de inkoop en distributie van aarde en potjes. Paula Meijlink organiseert het labelen en prijzen op de vrijdag voorafgaand aan de Groenmarkt. Ook blijft Paula de voorbereidingen de coördinatie doen waaronder de contacten met de kwekers, informatie ten behoeve van de nieuwsbrief etc. Dus Paula blijft het aanspreekpunt.
Paula hoort graag van leden dat ze mee willen doen aan dit project! En Ursi laat weten voor de Groenmarkt van komend jaar al bezig te zijn kweekbakjes en potjes te verzamelen. Bij voorkeur vierkante potjes in alle maten. Ze vraagt kweekbakjes en potjes bij haar op tuin 48/49 in te leveren. Ursi: "Wij en de natuur danken jullie voor het recyclen."

3. Onze nieuwe mestbak vol met paardenmest

Zondag 9 oktober kwam de boer met zijn trekker paardenmest brengen. De nieuwe mestbak bewees meteen zijn waarde. Het liep als een trein, de trekker kon tot in de mestbak rijden en vervolgens werd de mest zo van achter uit de trekker de bak in geschoven. Als de bak vol raakte reed de boer een meter naar voren en was er weer voldoende ruimte in de bak om verder te werken.

Het blijft zwaar werk, toch ging de paardenmest snel en makkelijk de mestbak in.

4. De tuinbeurt en een borrel op het voorbije jaar

Bij onze moestuinvereniging zijn de jaarlijkse hoogtepunten toch de werkdagen. Dat bleek weer op zaterdag 29 oktober, tijdens de algemene werkdag voor alle leden. Het weer zat geweldig mee, voor de tijd van het jaar was het aan de wel erg warme kant en het was ook nog eens droog. Het zal geholpen hebben bij de opkomst, want die was hoog. Onder leiding van bestuurslid Geri Moolenaar werden de nodige klussen geklaard. De grootste was het weer gereed voor verhuur maken van de tuinen van de eerder dit jaar overleden Ronald de Visser. Zoals altijd bleek dat je met een flinke groep mensen in korte tijd heel veel werk kunt verzetten.

Aan de slag in de tuin van Ronald
Na twee uur werken was iedereen dik tevreden. Er waren grote slagen gemaakt. De meeste deelnemers gingen aan de borrel. De zoals altijd voor de catering verantwoordelijke Erich Püschel had drie bakken met kibbeling bij de visboer gehaald. Dat was best veel en het was toch snel op.

Even bijpraten en op adem komen tussen al het werk door

5. De zaadinkoop

De inkoop van zaden, aardappelen en tuinaarde is jaren lang trouw verzorgd door Yvonne van Iperen. Zij heeft aangegeven deze taak te willen neerleggen en Silvia Hoogvorst, van tuin 73A, heeft zich opgeworpen om deze voor de vereniging belangrijke functie op zich te nemen. Het bestuur dankt Yvonne voor haar grote en consequente inzet en is verheugd dat Silvia deze taak overneemt. Nadere informatie over de bestellingen volgt.

6. Het hek voortaan op slot

Het is tijdens de ALV in september al aan de orde geweest en helaas moet het bestuur er nu al weer op terugkomen. Om het netjes te zeggen: er verdwijnen spullen van het terrein van de vereniging. Zo is er onlangs bier verdwenen uit het clubhuis.
Dit is heel vervelend en het bestuur ziet dan ook geen andere mogelijkheid alle leden te verzoeken de toegangshekken voortaan op slot te doen. Wij weten dat dit geen populaire maatregel is. Deze afspraak is echter wel in het belang van ons aller veiligheid. Iedereen moet met een veilig gevoel ongestoord kunnen tuinieren!

7. Geen grijze zakken met tuinafval buiten zetten!!!

Als vereniging mogen we grijze zakken met allerhande afval buiten het hek zetten en die haalt de gemeente dan op. Daar mogen echter beslist geen zakken met tuinafval bij zitten. Omdat dit de laatste tijd regelmatig toch het geval is heeft de gemeente ons op de vingers getikt. Als er toch nog grijze zakken met tuinafval buiten ons hek worden geplaatst dreigt de gemeente helemaal te stoppen met het afvoeren van onze grijze zakken, ook die met overig afval. Dus: geen tuinafval meer in grijze zak buiten het hek plaatsen!

8. Vrijwilligers voor EHBO

Nog een oproep aan vrijwilligers om zich te melden. Voor de EHBO-groep zijn nog mensen nodig. Leden met expertise op dit vlak: graag aanmelden.

9. Vrijwilligers voor de schoonmaakploeg

Voor de schoonmaakploeg hebben we een nieuwe coördinator gevonden. Bestuurslid Henny van Holten neemt deze taak op zich, als opvolger van de afgetreden secretaris van het vorige bestuur Janny van der Schrier. Maar we zijn er nog niet…. De schoonmaakploeg bestaat nu uit zes personen en er moeten er echt nog een paar bij om deze ploeg goed te laten functioneren.
Tuinders zien de schoonmaak misschien als een bijzaak, maar dat is het niet. Het clubhuis moet steeds schoongehouden worden! Dus opnieuw: stap naar voren en meld je aan als vrijwilliger.
Ook nog een oproep namens Henny en haar ploeg: het is beslist niet de bedoeling tal van eigen, particuliere zaken in de Warmoes te stallen. Er staan dozen waarvan onduidelijk is van wie ze zijn, er slingeren schoenen en ook ligt er regelmatig was te drogen. Geen eigen spullen meer in het clubhuis plaatsen graag!

10. Weet de voorzitter te vinden!

De communicatie binnen de vereniging is uiteraard van veel belang. Veel leden weten het bestuur al goed te vinden. We vragen iedereen voortaan via info@moestuinkoudenhoorn.nl te communiceren.
Voorzitter Pieter van Vliet kan echter ook direct worden benaderd. Iedereen kan bij hem zijn suggesties, wensen en zorgen over de vereniging kwijt. Zijn mailadres is: dr.ir.pvanvliet2@gmail.com