Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief juli 2022

Nieuwe bestuursleden gezocht!

Voor het nieuwe bestuur zijn inmiddels 4 kandidaten: 2 leden uit het huidige bestuur en 2 nieuwe leden. Dat is goed nieuws.
Echter de statuten schrijven voor dat wij tenminste een bestuur met 5 leden moeten hebben. Daarom zoeken wij dringend naar 1 maar liever 2 personen die een taak op zich willen nemen. Schrijf een mail naar Henk Heitink of spreek een van de bestuursleden aan. Echt, de moestuinvereniging heeft ook jou nodig. Geef je op voor het bestuur bij henk.heitink@gmail.com.

Paardenmest: zondag 31 juli; kom met kruiwagen

Zoals jullie misschien op het bord hebben gezien, kunnen we aanstaande zondag tussen 11.00-13.00 paardenmest halen bij de Kinderboerderij.
Als er veel leden zijn die nu paardenmest willen, gaan we wellicht met de grote kar een vrachtje halen. De hoeveelheid mest die we halen, hangt af van de belangstelling. Tot er een nieuwe mestbak is, slaan we geen paardenmest op.

Werkbeurt op 27 augustus 13.30 - 16.00 uur

Het is een werkbeurt voor leden met even tuinnummers. Het programma bestaat uit o.a. assisteren van tuinders die niet helemaal zelf het riet kunnen verwijderen; opruimen van een stuk van de tuinen 77-79 (Ronalds tuin), opruimen van een deel van de houtwal aan de kopse kant i.v.m. plannen milieustraat, storten van schelpen, schuren van de houten planken, schoonmaken terras, etc. etc.
Bij verhindering graag bericht.
NB: Voorafgaand aan de werkbeurt kan in de ochtend tussen 10.00 – 12.00 uur hout worden ingeleverd voor hakselen.
Het bestuur heeft 2 rietpakken aangeschaft voor het verwijderen van riet uit de sloten. Wordt gebruikt tijdens werkbeurten, zoals 27 augustus a.s.

ALV 15 september

Op donderdag 15 september vindt de ALV plaats in het Trefpunt in Warmond van 19.30 – 22.00 uur. Tijdens deze ALV treedt het huidige demissionaire bestuur af en zal een nieuw bestuur gekozen worden.
Hoewel het ruim 2,5 jaar geleden is sinds de laatste ALV, herinneren de meesten van ons zich de indeling van eerdere ALVs.
Het programma is ongeveer hetzelfde: het bestuur doet verslag van de afgelopen tijd (7 maanden), legt verantwoording af over de financiën, informeert over aanschaf, onderhoud en beheer. Een overzicht over de stand van zaken rondom wachtlijst, algemeen en (korte) toelichting op de situatie daar waar nodig zal ook gegeven worden. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te zijn. Na een korte pauze zal een nieuw bestuur aantreden.
Het huidige bestuur zal in de week van 22 augustus de stukken aan alle leden versturen, inclusief de bijbehorende agenda van de ALV.
Wij rekenen op een grote opkomst.

Ronalds tuin

In de vervolggesprekken die de voorzitter heeft gehad met Ronalds gezin, hebben Mauw en Kobus gezegd te willen stoppen met de moestuin. Het is te veel en te zwaar.
Het bestuur heeft een stappenplan gemaakt om deze tuin voor 1 januari op orde te hebben, zodat hij verhuurd kan worden. De eerste stap wordt gezet tijdens de werkbeurt van 27 augustus waarbij Erich en Dirk duidelijk aan zullen geven wat er wel en wat er niet gedaan mag worden.
Voor die tijd wordt er geoogst en zoeken we Ronalds spullen uit; die bij opbod worden verkocht op een gezamenlijke bijeenkomst. Details daarover volgen later. De opbrengst gaat naar Ronalds gezin.
Leden die in aanmerking komen voor een grotere tuin en mogelijk interesse hebben in een stuk van deze tuin, moeten even geduld hebben. Wij zullen die leden en andere wachtenden zelf benaderen. Tot het zover is, maken we pas op de plaats. Wij zullen zo gauw als mogelijk duidelijkheid verschaffen.
Bloemenpracht op Ronalds tuin, maakt deze geleidelijk bijna ontoegankelijk

Ogen open, hekken dicht

Er wordt veel gestolen op dit moment: pruimen en bonen zijn populair. Recent zijn diverse ongewenste gasten gezien daarom: altijd de hekken sluiten, ook die bij het kleine bruggetje. Na 5 uur alles op slot doen.
"Geen vrije toegang" schrikt hopelijk ook een beetje af.

Ongewenste zaken: open vuur en processierupsen

In het hete weer kwam een tuinder op het onzalige idee om een vuurtje te stoken: dat is gevaarlijk en ten strengste verboden!
Naast het grote hek is door een aantal tuinders last ondervonden van de processierups. De gemeente is geïnformeerd; die heeft helaas niets kunnen ontdekken. Meld het ajb als je last ondervindt. Dan kunnen we opnieuw de gemeente inschakelen.

Oogstborrel, Marieke Schröder

Het is al heerlijk oogsten op de tuin! Wellicht zijn jullie al bezig met jampotten vullen, sapjes maken, groentes invriezen, taarten bakken enz. Dan hebben we leuk nieuws: Anne-Marie Krens en Marieke Schröder gaan de Oogstborrel weer organiseren en wel op 4 september van 17.00 – 19.00 uur.
Wat was het een succes vorig jaar, zoveel heerlijkheden en zo gezellig!
Dus hou even een potje, een bakseltje, een visje of een drankje apart voor dit leuke komende samenzijn :)
Vanaf eind augustus ligt er een inschrijflijst op tafel in de Warmoes. Meer informatie volgt.

Nieuwe grasmaaier voor leden: pas gebruiken na instructie!

Cor heeft leden die deze gaan gebruiken, geïnformeerd dat een instructiesessie verplicht is voor gebruik. We constateren dat van de ongeveer 35 gebruikers max 15 deze instructie hebben gehad.
De risico's die we daarmee opnieuw lopen, zijn dat de maaier verkeerd wordt gebruikt en opnieuw snel kapot is.
We bezinnen ons op mogelijkheden om betere controle te hebben op wie wanneer maait: intekenen op een lijst, achter slot en grendel en alleen op afspraak, individuele bijdragen, etc.
Iemand een goed en werkbaar idee? Laat het weten via Hondersd@icloud.com

Wat een pracht exemplaar. Wees er zuinig op!

FruitAdviesGroep: FAGroep

Volgend op de voorjaarssnoei in februari ging de FAGroep van start met een snoei workshop op vele tuinen. Tijdens de workshop werd op een aantal tuinen rondknop aangetroffen, en aanwijzingen gegeven hoe deze zeer besmettelijke “ziekte” in het belang van de tuinders om je heen, aan te pakken.
De FA-groep is een beginnende groep, voorlopige doelstellingen:
  1. Inventariseren en opstarten van de groep: daaronder valt ook werken aan kennisdeling en bínnen de groep op één lijn komen.
  2. De groep is gestart met het maken van een “Goeie fruitboom zeg!”-lijst (werktitel), ook wel de Monumentale Fruitbomen van Koudenhoorn-lijst. Dit geeft de groep input en overzicht, en meer houvast voor eventuele adviezen. Deze bomenlijst is voor de vereniging en komt t.z.t beschikbaar.
  3. De groep wil een aparte Kleinfruit-snoei-workshop in het vroege voorjaar gaan ontwikkelen, en een zomer snoei-workshop voor steenfruit in de zomer. Verder wil zij aandacht gaan geven aan de zomersnoei voor onder andere peren en appelbomen. Dit allemaal naast de jaarlijkse snoeiworkshop, dus stap voor stap daar op verder bouwend.
  4. Het plan is om ongevraagd advies te geven aan het bestuur, en of aan de vereniging als geheel bijv. door verslag op de ALV.
Er zal geen ongevraagd advies worden gegeven aan individuele leden, dat gebeurt alleen op aanvraag: we zijn er voor uw vragen! ;)
De Fruitadvies groep mag de tuinen op, in aanwezigheid van een bestuurslid of na goedkeuring van het desbetreffende lid. Er is afgesproken dat dit vanaf heden gebeurt na tijdige aankondiging aan de leden, via de nieuwsbrief en het krijtbord.
De FA-groep is bereikbaar via het mailadres: info@moestuinkoudenhoorn.nl. Eigen mailadres volgt in de toekomst.

Moestuinreis, Marieke Schröder

Voor de Moestuinreis van zondag 18 t/m donderdag 22 september zijn (bij dit schrijven) nog 6 plaatsen vrij!
Het is een mooie vijfdaagse reis met moestuinen, bloementuinen, kastelen, privétuinen, leuke dorpjes in Noord Frankrijk, dus niet te ver rijden met een luxe touringbus en reisleidster.
Laat Marieke Schröder weten of je mee wil via schrodermarieke@gmail.com en meld je zelf vast aan bij Garden Tours – Potagers in Noord Frankrijk.
Zoek je een kamergenoot, misschien lukt dat als je het laat weten.

Riet Discussies

Recent voerden 2 bestuursleden een gesprek met tuinders die niet wisten dat het riet aan de slootkant van hun tuin door hen zelf verwijderd moest worden. Dat is geen nieuws: het is altijd zo geweest maar wellicht nooit hardop uitgesproken. Zo'n boodschap kan daarom hard overkomen, zeker als deze ongewenst is.
Toch even: wij hebben vorig jaar een waarschuwing van het Hoogheemraadschap gekregen voor het slechte rietonderhoud van 14 van onze tuinen. Daar zullen ze dit jaar zeker opnieuw naar kijken.
Als een tuinder een boete krijgt, is deze voor eigen rekening. Daarom: verwijder het riet zoveel mogelijk en liefst elke week als vast onderdeel van het tuinonderhoud.
Leden die het echt (even) niet aankunnen, kunnen hulp vragen tijdens de a.s werkbeurt. Zij moeten dan 1) zelf aanwezig zijn bij de tuinbeurt 2) helpen bij deze klus.
Zo ziet het er uit als het riet niet verwijderd wordt.