Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief maart 2022

Wat een bedrijvigheid

Begint het tuinseizoen elk jaar een beetje vroeger of lijkt dat maar zo?
Als we kijken naar de foto's van de afgelopen weken lijkt het wel alsof het nooit winter is geweest: iedereen alweer volop aan het werk op eigen tuin en in de vereniging.
De afhandeling van de Welkoop bestellingen was een "tour de force"; het weekend daarna was het opnieuw druk: er werden bomen gesnoeid, gehakseld en de fruitbomenadviesgroep deed haar ronde. Van dit alles verslag en foto's. En natuurlijk is er informatie vanuit het bestuur over de ALV, de werkbeurt & de groepen en ploegen.
Kijk, lees en reageer. Als altijd.
Vriendelijke groeten
Het bestuur

Belangrijke data

  • 26 maart - Eerste werkbeurt voor iedereen met opening van het tuinseizoen. Tijd: 13.30 - 16.00. Borrel: 16.00 - 17.00 uur.
  • 25 juni - ALV in de open lucht, gevolgd door Zomerfeest met BBQ.
De werkbeurt van 28 mei wordt waarschijnlijk verschoven. Let op de mails!

Ploegen, commissies en groepen

"Delegeren van verantwoordelijkheden is een must", Cor Matser
Zoals de meeste tuinders hebben gemerkt, zijn er meer taken opgepakt door leden die niet in het bestuur zitten. Deze leden werken samen in een groep, soms commissie of ploeg genoemd. Er is veel belangstelling voor deelname in groepen. Daar is het bestuur blij mee. De schoonmaak-, bomen- snoei- en bouwploeg doen overigens al vele jaren goed werk voor de vereniging.
Voorwaarde voor stabiel en langdurig functioneren van ploegen en groepen is afstemming met het bestuur. In een aantal gevallen neemt een (of meer) van de bestuursleden deel aan de ploeg. Welke groepen zijn er anno 2022? Groenmarktgroep (2021), tuinschouwcommissie (2021), fruitboom advies ploeg (2022), hakselploeg (2022), zaagploeg (2022), onderdeel van de machineploeg.
Elke ploeg heeft een coördinator die overzicht heeft over het werk. Namen van deelnemende leden, de coördinator van alle groepen zijn – binnenkort - te vinden in het informatiekastje bij de hoofdingang.

Algemene werkbeurt op 26 maart: 13.30 - 16.00 uur

Over ruim 2 weken gaan we met z'n allen aan de slag. Erich Püschel coördineert de werkbeurt en heeft o.a. de volgende plannen: beginnen met de nieuwe mestbak bij de houtwal, aanpakken verwaarloosde tuin(en), nieuwe grenspalen slaan bij de windsingel, paden schonen etc. Suggesties voor de werkbeurt kunnen aan Erich worden doorgegeven.
Na de koffie/theepauze – 15.00 uur - wordt de kleine versnipperaar in gebruik genomen. Leden kunnen zelf hun (dunnere) takken versnipperen. Om 16.00 uur heffen we het glas op tuinseizoen 2022. Voor drank & happen wordt gezorgd.
Leden uit de (hierboven genoemde) ploegen, commissies, werkgroepen hoeven niet deel te nemen aan 2 werkbeurten. Maar ze zijn natuurlijk van harte welkom! Ook leden die ziek of te zwak zijn, hoeven uiteraard niet mee te doen. Alle anderen verwachten wij wel.

Uitslag schriftelijke ALV

Na lang aarzelen werd besloten toch een 2de keer een schriftelijke ALV te houden. We vroegen goedkeuring voor de (her)benoeming van een aantal bestuursleden, de jaarrekening, decharge van de penningmeester en de begroting.
Inclusief de stemmen van de bestuursleden, ontvingen we precies 50 goedkeuringen. Leden die niet stemmen, geven passief goedkeuring. Daarop werd 2 keer kritisch gereageerd. Is stemmen zo niet een formaliteit? Omdat er wettelijk geen regels zijn voor verenigingen, hebben wij dit Statutair geregeld. Het is onmogelijk te wachten tot een quorum is behaald, omdat dit alle activiteiten lam zou leggen. Bovendien hebben leden een keuze: om te stemmen (ja of nee) of dat niet te doen (zwijgend ja). In beide gevallen is sprake invloed op beslissingen.
Daarmee kunnen we stellen dat voor de schriftelijke ALV ruim 35% van de leden actief zijn/haar stem heeft uitgebracht. De voorgaande gewone ALVs van onze Vereniging werden bezocht door ongeveer hetzelfde leden (40-50 leden) aantal als nu heeft gestemd. Niet zo veel, ook niet weinig.
Ook ontvingen we een aantal vragen & opmerkingen die we in de volgende bestuursvergadering bespreken, ter voorbereiding op de echte ALV in juni 2022. Wordt dus op teruggekomen.

Bestuurlijke samenstelling anno 2022

Trudy van OmmerenVoorzitter2021 - 2024
Janny van der SchrierSecretaris2022 - 2025
Henk HeitinkPenningmeester2021 - 2024
Erich PuschelBeheer en onderhoud2021 - 2024
Dirk HondersBeheer en onderhoud2021 - 2024
Henny van HoltenVerhuur en wachtlijst2022 - 2025

Evaluatie bestellingen Welkoop

De grote hoeveelheid zakken besteld bij Welkoop (582!) en de onmogelijkheid om ze op ons eigen terrein te laten bezorgen, veroorzaakte lichte paniek bij het bestuur. Met solide hulp van Geri Moolenaar, werd een gedetailleerd plan van uitvoering gemaakt. Wat schetst onze verbazing? Alles was in 2,5 uur tijd gepiept! Al om 8 uur 's ochtends was een groep leden
Hard aan het werk!
Vader en zoon
Nora
Gelukkig scheen de zon, was de stemming goed en was er koffie met cake. Dank aan alle leden die hebben meegeholpen deze grote klus te klaren. Dan durven we het volgend jaar weer aan! Opbrengst aankopen bij Van der Wal en Garant Er hebben 51 tuinders zaden, pootaardappels en overige zaken besteld bij Van der Wal en Garant, voor een bedrag van in totaal 2383,20 euro. Op dit bedrag hebben wij 404,40 Euro korting gekregen door de gezamenlijke inkoop, ofwel 17%.
De helft hiervan is naar de clubkas gevloeid, de andere helft is ten goede gekomen aan de tuinders.
De volgende bestuursvergadering is op donderdag 24 maart van 15.00-17.00 uur in de Warmoes. Punten doorgeven via info@moestuinkoudenhoorn.nl

Fruitsnoei Advies Groep - Marieke Schröder

Zaterdag 26 februari maakte de Fruitsnoei Advies Groep een ronde langs de tuinen.
Er werd al doende geleerd.
Wie zich had opgegeven kon meelopen langs de verschillende tuinen om het probleem te horen en de oplossing te aanschouwen. In totaal werden 18 tuinen onder handen genomen. Dit kwamen we onder andere tegen:
Rondknop in zwarte bessen struiken. De knop is groot rond gezwollen omdat er galmijten in genesteld zijn. Dit komt ook bij rode bessen en de hazelaar voor. Het kan zich over alle knoppen verspreiden. Oplossing: draai de knoppen eruit en gooi ze in de vuilnisbak!
Oude chaotische bessenstuiken. Door de wirwar van takken komt er te weinig licht in de struik Oplossing: dun uit door oude & (deze zijn donker gekleurd en dik) kruisende takken te verwijderen en ruimte geven aan jonge licht gekleurde loten.
Appelboom / perenboom met teveel hout erin, te dicht gegroeid. Oplossing: uitdunnen door kruisende takken te verwijderen, knoesten vol met verticale waterloten eruit zagen en zorgen dat er op de horizontale takken veel licht komt.
Te hoge kersenbomen met erin vastzittende netten. De hoogste takken eventueel eruit zagen. De vastzittende netten misvormen de nieuw uitlopende takken, deze met een zaag op stok, los snijden en eruit trekken. Kersen en pruimenbomen worden al gauw te hoog om nog netten over te kunnen doen en de oogst is dan voor de vogels. Beter is dus om alleen laagstam fruitbomen aan te planten!
Jonge fruitbomen die te stijl omhoog groeien. Oplossing: kies 1 midden hoofdtak uit als harttak, hier moet de groeikracht naar toe. Verwijder parallelle takken in het hart van de boom. Verwijder zijtakken die dikker zijn dan de helft van de harttak. Kort zijtakken tot de helft in of buig ze met gewichtjes meer horizontaal. Er ontstaat nu een piramide vorm: breed aan de onderkant en smal in de top waardoor de zon alles kan beschijnen.
Verwilderde ondoordringbare braam. Een metersbrede en hoge bramenwand die steeds meer ruimte neemt. Ieder jaar vernieuwt de braam zich en geeft bramen op de groene scheuten die het vorige jaar zijn uitgelopen. De 2 jaar en oudere bruine takken aan de basis wegknippen. Oude en dor hout verwijderen en de struik ontwarren en open maken. Te lange jonge scheuten kunnen ingekort, uitgebogen en aangebonden worden.
Te dichte hazelaar. De heester heeft teveel dicht op elkaar staande verticale takken die vanaf de wortel groeien. Na 7 jaar is de hazelaar volgroeid en heeft alleen verjonging snoei nodig. Oplossing: verwijder dood hout en kruisende takken. Verwijder een derde van de dikste takken en zaag tot op 40 cm van de grond af. Te grote vijgenboom. Vijgenbomen kunnen groot worden en met hun grote bladeren teveel schaduw gaan geven. Oude te grote vergroende takken verwijderen, jonge bruine takken houden. Opkruinen en te ver uitstekende takken inkorten. Oude onrijpe vijgen tussen november en maart eruit draaien want ze blijven energie wegtrekken.
Fruitbomen met zijtakken vanuit de grond. Dit zijn takken die vanuit de onderstam of vanuit de wortels groeien en deze zullen geen vrucht dragen. Men noemt dit stam- of wortelopslag. Het verbruikt energie en voeding van de boom en moet zo dicht mogelijk bij het uitgroeipunt verwijderd worden.
Scheve jonge bomen. Op de moestuin zien we veel jonge fruitbomen scheef staan. De bomen zijn nog niet diep genoeg geworteld en worden door de wind scheef geblazen. Zet stevige steunpalen links en rechts en sla halverwege de stam breed band er omheen bijvoorbeeld een oude fietsbinnenband. Ook zien we vraat aan de stam. De hazen zijn de boosdoeners, die kunnen tot hoog komen als ze op hun achterpoten staan. Zet er stevig gaas omheen zoals groen geplastificeerd volière gaas dat je vast zet met links en rechts een bamboestok.
Aanvullende informatie
Goed snoeien is een kunst en bovenstaande is een summiere beschrijving van de oplossingen die gegeven werden.
Meer informatie en leerzame video's vind je op onze website bij Tuinieren: "Wintersnoei bij fruitbomen (appel en peer)" en "Snoei van kleinfruit".
Iedereen was enthousiast over de workshop. Hier werd advies op maat gegeven en het eerste snoeiwerk gedaan.

Kleine takjes, groot plezier. De hakselaar wordt intensief gebruikt!