Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief oktober - november 2021

In deze één na laatste nieuwsbrief van 2021 vrolijke foto's, praktische berichten en belangrijke data.

Uiteraard een kort verslag van de lopende zaken die in het bestuur zijn besproken en dingen waar we volop mee bezig zijn. Zelfs de ALV van 2022 komt kort aan bod.

Reacties welkom!

Vriendelijke groeten van het bestuur

Dagpauwoog op herfstaster
Foto: Paula Meijlink

Belangrijke data

  • 7 & 8 oktober heeft tuinschouw op het hele complex plaatsgevonden. Gekeken is naar de algemene toestand van de tuinen. Het bestuur neemt contact op met tuinders die al langere tijd hun tuin niet hebben bijgehouden.
  • Zaterdag 30 oktober, 13.30 - 16.00 uur: laatste werkbeurt van het seizoen voor iedereen. Om 15.30 uur afsluiting van het tuinseizoen met drankje en hapje. Nieuwe tuiniers wordt hulp aangeboden, indien nodig.
  • In november volgt nog een vierde schouw om te kijken of tijdelijke bouwsels en netten verwijderd zijn. Is de tuin winterklaar?
  • Ook in november: huur van een grote hakselaar om een deel van de enorme hoeveelheid hout te verwerken. Deze zal worden bediend door leden van de machineploeg. Over het aanbieden van hout volgt een apart bericht via mail en op het aankondigingenbord.
  • Tenslotte, in november komt de jaarlijkse container voor de spullen die we echt niet zelf mee kunnen nemen en die niet recyclebaar zijn. Precieze datum wordt via de mail bekend gemaakt.
Tuiniers die niet mee (kunnen) doen aan de laatste tuinbeurt worden benaderd voor hulp bij het hakselen, omzagen van bomen en struiken, het opruimen van het complex en van verwaarloosde tuinen die verhuurd moeten worden en het sjouwen van spullen voor de container. Zoals altijd: afmelden met reden van afwezigheid.

ALV in 2022

De ALV vindt plaats op dinsdag 15 februari 2022, van 19.30- 22.00 uur. Plaats van ontmoeting: het Trefpunt in Warmond. We zitten weer in de grote zaal en verwachten veel leden. De opstelling is dezelfde als in 2020: kleine groepen, waardoor onderling gesprek gemakkelijker is.
Er zal ruim tijd zijn om met elkaar in gesprek te gaan, over wat er is gedaan met de aanbevelingen uit 2020. We presenteren o.a. de enquête (basis voor een visie), reglementswijziging en het vriendenlidmaatschap (voor oud-leden). Ook zullen we officieel afscheid nemen van Emmy Meijers, Marten de Boer en Yvonne van Iperen. Natuurlijk is er een jaaroverzicht van de penningmeester, het beheer, verhuur en de voorzitter. Kortom: belangrijk om erbij te zijn. Zet deze datum alvast in de agenda. Achtergrondstukken voor de ALV worden in januari 2022 aan alle leden gestuurd.

Nieuwe tuiniers

Er zijn 14 nieuwe verhuurcontracten afgesloten. Er zijn veel verschuivingen en veel beginnende tuiniers die niet meer dan 75 vierkante meter willen. Tuiniers moeten een realistisch vooruitzicht krijgen. Zelfs tot vorig jaar kregen we optimistische tuiniers die na 2 jaar teleurgesteld weer afhaakten. Dat willen we nu zo veel mogelijk voorkomen. Wij kunnen tijdens de werkbeurten assistentie verlenen zodat ze perspectief krijgen op wat het gaat worden. Te denken valt aan: hulp bij schoonmaken, hakselen, rooien, snoeien. Van nieuwe tuiniers wordt verwacht dat ze mee aanpakken en een plan maken voor de eigen tuin.

Fijne werkbeurt met veel leden

"Een foto zegt meer dan duizend woorden", zeggen de Engelsen. Daarom: korte tekst en veel beeld. Wanneer? 25 September. Wie? Ongeveer 35 leden. (Sommigen hadden we lange tijd niet gezien!) Wat? Diepe geul achter de Warmoes, Warmoes en terras schoongemaakt & gewied, windsingel gesnoeid, individuele tuinen opgeruimd, composthoop opgeruimd en tegelpad gelegd en andere kleinere klussen. Hoe? Vooral samen en soms alleen. Zie foto's.
In één woord: Geweldig. Qua spirit en qua resultaat!
Nieuwe leden stellen zich voor
 
Erich (met pet) legt uit
 
Tuin 128 wordt opgeknapt
 
Uitgebreid overleg
 
Tegelpad om de composthopen aan de achterkant te kunnen vullen
 
Thee/koffie en cake. Rechts: Andrea Kerr vertelt dat ze 14 kruiwagens rommel uit haar nieuwe tuin haalde.
 
Foto's: Iva Püschel-Dros

Toegang tot onze tuinen

Omdat de diefstal van kostbare oogst nog steeds niet stopt, heeft het bestuur besloten permanente bordjes aan de hekken te hangen met een vriendelijke tekst dat onze moestuinen alleen toegankelijk zijn voor de leden en hun bezoekers. Doe na 5 uur altijd de hekken op slot!

De gezamenlijke composthopen

Het blijft een heet hangijzer: de gezamenlijke composthopen. Dat bleek al tijdens de ALV van 2020 en is nog steeds zo. De regels die gehanteerd worden, zijn allemaal terug te vinden in ons HHR (HuisHoudelijkReglement): iedereen heeft twee eigen composthopen. Afval van het gezamenlijke moestuinterrein mag wel op de gezamenlijke composthopen. Ook nieuwe tuiniers mogen het groen afval van hun tuin tijdens de werkbeurt brengen.
Ursi van Loon heeft haar coördinerende rol van de composthopen neergelegd. Het feit dat een aantal leden haar aanwijzingen negeerde, heeft daaraan bijgedragen. Het bestuur vindt het jammer en dankt Ursi voor haar inzet. Twee bestuursleden hebben deze taak overgenomen: Dirk Honders (beheer, tuin 45) en Henk Heitink (penningmeester, tuin 56).
Goede communicatie is essentieel bij alles, maar zeker hier. Als er iets is, bespreek dat dan even met een van deze twee bestuursleden. Komen zij er niet uit, dan volgt overleg binnen het bestuur. Deze regels gelden voor alle leden; ook voor bestuursleden.
Tenslotte: we zoeken voor de composthopen groep nog 3 leden met verstand van composthopen. Wie? Graag opgeven via info@moestuinkoudenhoorn.nl
Bij de werkbeurten zijn de gezamenlijke composthopen open voor nieuwe tuiniers.
Een enkele keer geldt dat ook voor andere tuinen. Erich Püschel of zijn vervanger houdt daar toezicht op.
Op andere momenten zijn deze composthopen niet opengesteld.

Groenmarkt weer in Warmond zelf

Ook al lijkt het nog erg ver weg: de voorbereidingen van de Groenmarkt zijn begonnen! We ontvingen een enthousiaste uitnodiging om weer in de Dorpsstraat in Warmond te komen staan, waarop we uiteraard volmondig "JA" hebben gezegd.
Paula Meijlink (tuin 56) heeft de coördinatie op zich genomen. Zij is nu een groep aan het vormen die gezamenlijk beslissingen neemt over: soorten zaad, aarde, potjes, kwantiteit, kwaliteit en al die dingen waar wij als tuiniers over praten.
In de groep zitten 3 Oostvelders (Mirjam, Ursi, Paula) en 3 Westvelders (Ria, Nadia, Trudy namens het bestuur). Andere helpende handen zullen ook nodig zijn: kwekers, vervoer en kraam, etc
De Groenmarkt vindt plaats op 21 mei 2022. Suggesties zijn altijd welkom. Stuur dan een mail aan pmeijlink@gmail.com

Container

Na de laatste werkbeurt op 30 oktober huren we, in (week 2 of 3) november, jaarlijks een grote container. Wij proberen zoveel mogelijk spullen eerder te verwerken, bijv. hout hakselen of verbranden, kleine spullen van tuinen mee terug naar huis te nemen etc.
Het huren van een container kost nl. minimaal 500 euro (3 kubieke meter). Met de spullen die er nu liggen, vullen we al zeker 2,5 kuub. Wees kritisch op jezelf en neem zoveel als mogelijk mee terug naar huis.

De oogstborrel: wat een gezelligheid

Toen duidelijk werd dat het zomerfeest weer niet doorging, namen Anne-Marie Krens en Marieke Schröder het initiatief voor een oogstborrel op zondag 26 september. Opnieuw prachtig weer, grote opkomst en geweldige spirit. Het was een feestelijke bijeenkomst, waarop we ook nog met z'n allen een oud volkstuinlied (uit 1934) zongen, op instructies van Yvonne van Muysenberg, een van onze oud-leden. Oké, dat vereist nog wat oefening, maar wat hebben we genoten!
Kijk eens wat een heerlijke gerechten en happen er waren klaargemaakt!
 
Mart van Wageningen had makreel gerookt en sardientjes gefrituurd. Ook anderen hadden zich uitgeleefd in salades en taarten. Zo was het toch een klein beetje zomerfeest!
 
Geanimeerde gesprekken tussen tuiniers...
 
...die elkaar normaal gesproken niet zomaar tegenkomen!
 
Foto's: Marieke Schröder

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 11 november.