Contact
Zoeken in
naar

Nieuwsbrief september 2021

In deze nieuwsbrief vooral korte berichten en de agenda. Kijk voor dat laatste hieronder.

Hopelijk tot ziens bij een van onze activiteiten. Nog veel plezier op de tuin deze laatste weken van het seizoen.

Vriendelijke groeten van het bestuur


Agenda

 1. Donderdag 23 september om 16.00 uur: excursie naar het voedselbos in de Merenwijk. Opgeven bij: Epuschel@gmail.com.
 2. Zaterdag 25 september 13.30 - 16.00 uur: werkbeurt voor de even nummers en de tuinders die vorige keer niet geweest zijn.
 3. Zondag 26 september 17.00 - 19.00 uur: Oogstborrel. Inschrijven bij amckrens@gmail.com of op de inschrijflijst in de Warmoes.
 4. 7 & 8 Oktober tuinschouw op het hele complex. Gekeken wordt naar de algemene toestand van de tuinen. Hoe ziet het eruit?
 5. 30 Oktober 13.30 - 16.00 uur: Laatste werkbeurt van het seizoen voor iedereen. Afsluiting van het tuinseizoen met drankje en hapje.
 6. In november volgt nog een vierde schouw om te kijken of tijdelijke bouwsels en netten verwijderd zijn. Is de tuin winterklaar?
 7. Ook in november: Huur van een grote hakselaar om een deel van de enorme hoeveelheid hout te verwerken. Deze zal worden bediend door leden van de machineploeg. Over het aanbieden van hout volgt een apart bericht via mail en op het aankondigingenbord.
 8. Tenslotte, in november komt de jaarlijkse container voor de spullen die we echt niet zelf mee kunnen nemen en die niet recyclebaar zijn.

Compost: gezamenlijk en op eigen tuin

De gezamenlijke composthopen (die helemaal zijn opgeruimd) zijn vaak oorzaak van een verhit gesprek. Ook de compostverwerking op onze eigen tuinen is een veelbesproken onderwerp.
In feite is het beleid al jaren dat:
 1. De algemene compostbakken alleen gebruikt worden voor algemeen groen en groen van nieuwe tuinders die hun tuin schonen. Maar: → Leden die hierdoor in de problemen komen, kunnen contact opnemen met Erich Puschel of Dirk Honders. Zij zijn de bestuursleden die zich met het beheer bezighouden. Dirk is bovendien lid van de compostgroep.
 2. Ook: → Kan er tijdens de werkbeurten onder toezicht worden gestort. Spreek dit af met Erich.
 3. Iedereen tenminste 1 compostbak heeft op eigen tuin. Twee bakken is beter.
 4. En: → Gaan we in de komende hopelijk fysieke ALV dit onderwerp opnieuw bespreken. Foto’s en uitleg zullen de situatie verduidelijken.
Daarna neemt de ALV een besluit over het beleid van onze vereniging.

Leeg Smoelenboek
In de voorgaande jaren zeiden tuinders vaak tegen elkaar: "Ik ken maar zo weinig mensen: een smoelenboek zou handig zijn!"
Beste mensen: er ligt een smoelenboek en dat is (bijna) leeg! Misschien vinden we het dus niet zo nodig?!
Als dat wel het geval is: neem een fotootje mee en schrijf er iets bij over jou, je tuin en wat verder nog leuk is om te delen. Anders is dit project(je) voor niets geweest.

Opzeggen van de tuin

Als een tuinder zijn/haar tuin wil opzeggen, moet dat schriftelijk voor 1 oktober as. Stuur de mail aan info@moestuinkoudenhoorn.nl. We zeggen nadrukkelijk dat dit schriftelijk moet, om misverstanden te voorkomen.
Tuinen moeten schoon opgeleverd worden om nieuwe tuinders een goede start te geven, tenzij er met de nieuwe huurder afspraken zijn gemaakt over overname van planten/struiken/bomen/bouwsels.
De borg wordt alleen terug gegeven wanneer de vertrekkende tuinder zich aan deze afspraken houdt.
In uitzonderlijke gevallen worden opgezegde tuinen tijdens een werkbeurt schoongemaakt, bijv. omdat de vertrekkende tuinder niet (meer) in staat is het werk zelf te doen, reeds is vertrokken of omdat er te grote klussen zijn.

Verwijder netten en breek bouwsels af

Om de tuin netjes te hebben voor de winter moeten alle tijdelijke bouwsels worden afgebroken. Te denken valt aan kleine plastic kasjes, geconstrueerde hekwerken om groenten, netten die nog in bomen hangen.

De volgende bestuursvergadering is 7 oktober aanstaande van 16.00 - 18.00 uur. Iedereen die iets wil doorgeven, kan ons schrijven: info@moestuinkoudenhoorn.nl. Opbellen kan natuurlijk ook.