Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief augustus 2021

Inleiding

Deze Thema-Nieuwsbrief gaat over een aantal zaken die onder onze aandacht zijn gebracht door de schouwgroep, te weten de sloot(kanten), de compostverwerking en de takkenwal.
De schouwgroep bekijkt enkele malen per jaar de staat van de tuinen en toetst aan hetgeen in ons huishoudelijk reglement staat m.b.t. wat van de leden wordt verwacht op onderhoudsgebied, en rapporteert hierover aan het bestuur.
Het bestuur beziet vervolgens wat met de aanbevelingen wordt gedaan. Iedereen heeft het huishoudelijk reglement gekregen bij ondertekening van het huurcontract. Het is ook na te lezen op onze website: een aanrader om het geheugen weer eens op te frissen! Tijdens de laatste schouw is bijzondere aandacht gegeven aan de sloot(kanten) en het composteren. Ook heeft de schouwgroep aandacht gevraagd voor de paden.

Sloot en slootkanten

In het huishoudelijk reglement staat in artikel 7.1:
Huurder is verplicht zijn tuin, inclusief de slootkant en aangrenzende sloot goed te onderhouden. Hardnekkige onkruiden zoals (...) riet (...) mogen slechts in beperkte mate voorkomen.
Deze bepaling is er niet voor niets. In alle sloten moet overmatige plantengroei worden verwijderd om de doorstroming van het water te bevorderen. Bij neerslag voeren sloten overtollig water af. Dit is belangrijk, omdat de groei van gewassen op het land mede afhankelijk is van deze toe- en afvoer van water. Door het verwijderen van zowel water- en oeverplanten wordt ook verdere plantengroei op het land voorkomen. Riet is een ontzettend snelle groeier.
De gemeente komt aan het eind van het seizoen met een machine de sloten schonen. De slootjes zijn maar van één kant te bereiken, de machine heeft niet het bereik het riet ook aan de tuinzijde te verwijderen. Veel tuinders hebben zelfs een slootje waar de machine sowieso niet kan komen. Het onderhoud van die voor de machine onbereikbare oevers (en zoveel mogelijk ook in het water), moet dus gedaan worden door de huurders van de tuinen. Zij hebben immers wel toegang tot het slootje en kunnen het riet wegknippen.
De schouwcommissie geeft de volgende tips voor het onderhoud van de sloot en de slootkanten:
  • Het beste is om het opkomende riet zo snel mogelijk te bestrijden: als de stengels nog maar kort zijn levert het niet veel afval op, en, nog belangrijker, het riet put uit en kan zich niet ondergronds verder verspreiden.
  • De oevers moeten wel vrij toegankelijk zijn, er kunnen geen kassen of andere bouwsels, bomen, struiken, tegels of composthopen te dicht op het water gezet worden. Het riet rukt anders toch ondergronds op en zal steeds verder de tuin inkomen, niet alleen in de eigen tuin, maar ook in die van de buren!
  • Als je een grasstrook bij de oever laat groeien is het riet goed weg te krijgen, gelijk met het afknippen/maaien van het gras pak je ook de jonge rietscheuten aan.
  • Het riet kan tot in het water afgeknipt worden met een snoeischaar, heggenschaar, maar nog beter met een grasschaar met lange grepen, daar kan je zelfs het riet onder het wateroppervlak mee afknippen. Riet heeft een holle stengel, als deze zich met water vult rot de plant weg. Het resultaat is dat de oever tot in het water geen plantengroei meer heeft.
  • Deze methode levert zeer weinig groen afval op als dat bijtijds en regelmatig wordt gedaan.
  • Het verdient wel aanbeveling om zoveel mogelijk rietwortels uit de grond te halen, maar ook dan is daarna maaien/afknippen vaak nog steeds nodig, het lukt nooit om de wortels er helemaal uit te halen.
  • Laat je het riet wel doorgroeien komen de volgende problemen: het is veel moeilijker te composteren, je hebt veel meer afval, het rukt op, geeft schaduw en haalt vocht en voeding uit je tuin en dan wordt een stuk tuin onbruikbaar.
Hier twee foto’s ter illustratie.
Op deze foto is te zien hoe de oevers er uitzien van tuinen waar nog geen riet geknipt is. Op dit moment heeft het al de maximale hoogte en zal het zich gaan verspreiden.
Deze foto toont hoe de maai/afknip methode werkt. Deze oevers zijn (zonder obstakels) makkelijk te maaien/knippen en zijn dan ook helemaal schoon. Ook in het water is het zoveel mogelijk afgeknipt zodat het niet makkelijk weer aan land kan komen.
Wij hopen dat met deze waardevolle informatie van de schouwgroep het riet goed aangepakt gaat worden en onder controle blijft. Iedereen is erbij gebaat dat deze erg moeilijk te verwijderen en woekerende plant niet het complex gaat veroveren. Vraag zo nodig hulp aan je buren, of doe het samen.
Als iemand moeite met de aanpak heeft of verdere vragen heeft over het onderhoud van de oevers, graag een mailtje naar info@moestuinkoudenhoorn.nl en we gaan kijken wat voor jouw tuin de beste aanpak is.

Compostverwerking

Centrale compostplaats
In het huishoudelijk reglement staat in artikel 7.3:
Op het complex is een centrale compostplaats en een centrale takkenwal voor houtig snoeiafval die bestemd is voor groenafval van gezamenlijk terrein. Huurders dienen hun groenafval op eigen tuin te verwerken of zelf af te voeren van het eiland. Slechts met toestemming en in aanwezigheid van een bestuurslid (…) mogen beide worden gebruikt door individuele huurders.
In een vorige nieuwsbrief hebben wij laten weten dat de centrale compostplaats vol is en dat groen- en snoeiafval voorlopig op eigen tuin moet worden bewaard.
Momenteel is een aantal vrijwilligers (gecoördineerd door Ursi van Loon, tuin 48) bezig om weer ruimte te maken. Alle hopen worden gekeerd en niet composteerbaar afval wordt eruit gehaald.
Hoe meer mensen meewerken aan dit project, hoe sneller we de zaak weer open kunnen stellen. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via info@moestuinkoudenhoorn.nl.
Na de nieuwe openstelling zullen leden van de centrale compostplaats gebruik kunnen maken op bepaalde tijden en zal er door een door het bestuur aangewezen beheerder toezicht worden gehouden op het aangeboden materiaal. Streven is dat er op termijn weer goede compost aan de tuinders kan worden aangeboden. Nader bericht volgt!
Takkenwal
De takkenwal is overvol (zie foto’s), en tot nader order kan er helaas niet worden gestort. Ook hierover volgt binnenkort nader bericht.
Wij werken aan een saneringsplan om toekomstig gebruik zeker te stellen. Wij overwegen om een hakselaar aan te schaffen, waar op bepaalde tijden snoeihout kan worden aangeboden dat door gekwalificeerde en goed beschermde leden kan worden verhakseld.
Compostering van eigen groenafval op eigen tuin
Uitgangspunt is dat groenafval wordt verwerkt op de eigen tuin of mee naar huis wordt genomen. Een goede methode is het creëren van twee composthopen (een om af te dekken voor compost vorming, de andere voor vers materiaal), en het niet te composteren groen af te voeren. Veel tuinders werken op deze wijze.
Wanneer te grof materiaal en niet te composteren groen op de composthoop wordt gestort, en de hoop niet jaarlijks wordt gekeerd, vormt zich een grote composthoop in slechte staat, vaak overwoekerd door opnieuw groeiende onkruiden (brandnetels en riet). Door er steeds vers en ongeschikt materiaal aan toe te voegen kan de hoop meer niet omgezet worden.
Wanneer op de centrale compostplaats weer kan worden gestort en met behulp van een hakselaar kleinere takken kunnen worden versnipperd, kunnen tuinders met een nu onhanteerbare composthoop deze weer op orde brengen. Wij hopen dat dit vooruitzicht een stimulans is de composthoop aan te pakken! Verdere informatie volgt.

De paden

Sommige paden worden steeds smaller omdat er ook beplanting buiten de tuingrens gehandhaafd blijft of zelfs aangeplant is. Dat is niet de bedoeling, het wordt op een gegeven moment gevaarlijk om te fietsen en er is bijna niet meer te maaien.
Graag bomen/struiken met overhangende takken snoeien en op het pad geplaatste privé spullen weghalen. Een ieders medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Tot slot

Wij hopen met deze acties en oproepen dat het complex niet alleen een beter aanzicht krijgt, maar er ook een betrokkenheid ontstaat, zodat het onderhoud van het complex niet alleen een zaak is van het bestuur, maar een zaak wordt van iedereen met hart voor tuinieren!
Mocht U nog vragen hebben of opmerkingen, aarzel dan niet een van de bestuursleden aan te spreken.
Een fijne zomer verder gewenst,
Het bestuur