Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief juli 2021


Intro

Wij zijn een actieve moestuinvereniging: er is altijd ergens een project aan de gang. Afgelopen weken is er heel hard aan de werkplaats van de Warmoes gewerkt – Cor Matser vertelt en er zijn mooie foto's!
Ook de composthopen zijn deels opgeruimd door een groepje vrijwilligers. Die gaan komende tijd weer aan de slag. Verder gaan we wat doen aan de groeiende takkenril en de te grote mesthoop waarmee we milieuregels overtreden. En de tuinschouwgroep heeft een tweede ronde gedaan. Verslag daarvan komt in aparte mail.
We kunnen ook leren van andere verenigingen: gesprekken met besturen leveren soms nuttige suggesties op, waarover melding in deze nieuwsbrief.
In de bestuursvergaderingen bespreken we deze - soms lastige - kwesties, die dankzij inzet van een aantal leden worden aangepakt. Daar zijn we heel blij mee. Het doel is de infrastructuur te verbeteren en meer verantwoordelijkheid in handen van vrijwilligers (altijd i.s.m. een bestuurslid) te leggen. Uiteraard blijft de eindverantwoordelijkheid bij het bestuur. Steeds meer leden bemoeien zich met het reilen en zeilen van de vereniging, niet alleen door mee praten, maar vooral door mee te doen. Dat is een prima ontwikkeling!
Vriendelijke groeten van het bestuur.

Renovatie werkplaats van de Warmoes - Cor Matser

De werkplaats, zelfbouwjaar 2001, was aan groot onderhoud toe. Het dak was plaatselijk doorgezakt en lekte, ook de zijmuren waren in slechte staat. Vervangen van dak en wanden was wenselijk, maar we hebben toch maar besloten om zoveel mogelijk te handhaven en daarmee materiaal, kosten en tijd te besparen. De vrijwillige bouwploeg vond 2 weken buffelen genoeg.
Oude dak – sinds 2001
Met Franco en Erich hebben we de inhoud van de werkplaats verplaatst naar elders en gelijk geconstateerd dat klussers niets weg kunnen gooien! Wat een rotzooi!
Er was een hoop op te ruimen!
Na het strippen van de elektra hebben we met drie autokrikken het doorgezakte dak weer in fatsoen gekregen en versterkt met vijf nieuwe balken en staanders. Omdat we ook de goot van de Warmoes moesten aanpakken hebben we het dak van de werkplaats vergroot zodat beide daken weer op elkaar aansluiten.
De dakbedekking van de werkplaats bestond uit bitumen shingles (zie foto onder) met daaroverheen een extra laag golfplaat om eerdere lekkages te verhelpen. We hebben flink getwijfeld over de keuze van de nieuwe dakbedekking: Bitumen of EPDM rubber.
Bitumen moet eigenlijk met een brander aangebracht worden en dat heeft ook zijn nadelen! EPDM is een nieuw materiaal en moet aangebracht worden met contactlijm, te vergelijken met het plakken van je fietsband! Aan beide zijden insmeren, vijf minuten laten drogen en dan plakken en goed aanduwen! Uitdaging hierbij: een dak plakkertje van 6 x 5 meter! We hebben uiteindelijk gekozen voor EPDM en de uitdaging!
Met z'n vieren op lijn, elk met een spuitbus lijm en aan de slag. Allemaal precies gelijk: lijm spuiten over een strook rubber en dak, wachten, plakken en aanduwen zonder luchtbellen of plooien!
Henk (voorgrond) en Ben
Ben (l) en Koos (r)
Na het brandschoon en stofvrij maken van het dak, met verfkrabber en nagelborstel bij bloedhitte, zijn we gaan plakken. Eerst geoefend op het kleinere ledenhok daarna het grote oppervlak. Het was enerverend maar het is goed gegaan. Daarna het lijmen en afwerken van randjes en kantjes. Als laatste hebben we rabat aangebracht op de wanden en aan de achterkant nieuwe dakgoten aangebracht voor de afvoer van hemelwater.
Vakwerk en degelijkheid
Voor de aanschaf van de materialen moesten we twintig keer op bezoek bij Gamma, Praxis en andere leveranciers en hebben totaal € 2430 uitgegeven, dit is exclusief de 4 ijsjes man/dag die een prettige afkoeling gaven. Dat is ruim onder de begrote 3500 euro. Knap gedaan mannen!
Cor en Henk
Door de hitte en de tijdsdruk, het zou gaan regenen, was de klus fysiek erg zwaar. We werkten van 7 tot 4 en zelfs op zaterdag! We moesten flink afkicken maar kunnen terugkijken op een leuke klus en goede samenwerking.
Wat een prachtig resultaat.

Marten de Boer neemt afscheid

1 Juli was het officieel zo ver: na zeven en half jaar trouwe dienst heeft Marten de Boer afscheid genomen van het bestuur. Natuurlijk gaan we hem in het zonnetje zetten op het zomerfeest.
Wij zijn Marten grote dank verschuldigd voor de vele jaren nauwkeurig bijhouden, verwerken en monitoren van de 'geldstromen' in onze vereniging. Ook de containers, de mestaanvoer, contacten met de kinderboerderij waren in zijn handen. Verder speelde bij een centrale rol bij de Welkoop acties, en dat blijft hij gelukkig nog doen. Marten deed zijn werk met precisie en plezier. Hartelijk bedankt Marten.
Als bestuur ontvingen wij een duidelijk, informatief en keurig verzorgd financieel overzicht zodat we niet in het duister tasten en voor verrassingen komen te staan. En ook de kascommissie heeft haar goedkeuring verleend en is Marten gedechargeerd. (Zie stukken schriftelijke ALV.)

Henk Heitink nieuwe penningmeester

Per 1 juli is Henk Heitink officieel penningmeester. Henk heeft de afgelopen maanden al wel de bestuursvergaderingen bijgewoond. De beide mannen hebben de afgelopen maanden veel contact gehad en de overdracht is soepel verlopen. Als econoom met veel ervaring is het een beetje een thuiswedstrijd.
Wij heten Henk welkom in het bestuur en wensen hem succes in zijn nieuwe functie.

Worteldoek: liever niet

Velen van ons gebruiken het tijdelijk: worteldoek. Om even een stuk grond af te dekken waar je niet aan toekomt, of in de winter bij gebrek aan spittijd het onkruid te doden.
Dat is eigenlijk niet zo'n goed idee: niet alleen doodt het worteldoek het onkruid, ook alle anderen goede stoffen die in de grond zitten, sterven af.
Maar misschien de belangrijkste reden om geen worteldoek te gebruiken is het losraken van de draden waar het doek uit bestaat. Iedereen die het gebruikt heeft, weet dat je af en toe van die losse sliertjes tegenkomt. Die verdwijnen in het milieu. Daarom: liever niet!

Gezamenlijke brunch op 25 juli

We hebben het er vaak over hoe leuk het is om met een groep een kopje koffie/thee te drinken en gewoon wat te kletsen, terwijl de zon schijnt en we tevreden zijn over gedane arbeid. "Vroeger was het gezelliger", zeggen de oude rotten. Dat is misschien waar, maar dan moeten we gewoon zorgen dat het nu ook leuk is?
Daarom op zondag 25 juli om 11.00 uur een brunch met koffie/thee, broodjes en lekkers. We zoeken: mensen die mee willen organiseren, mensen die deelnemen. Geef je op door een mail naar info@moestuinkoudenhoorn.nl. Duidelijk zeggen EN/OF je mee organiseert of alleen mee-eet!

Smoelenboek: vul zelf je gegevens in

We horen vaak mensen tegen elkaar zeggen: ik ken je wel van gezicht maar ik weet niet hoe je heet. Dat gaat veranderen! Aino (tuin 81) Joanneke (tuin 123) en Franco (tuin 76) kwamen na wikken en wegen tot de conclusie dat een gewone papieren benadering het beste werkt voor onze Vereniging. Er ligt papier op de achterste tafel in de Warmoes, met 2 voorbeelden gewoon ter illustratie. Iedereen mag zelf weten wat hij/zij wil invullen.
Vul in en plak er een (recente!) foto bij. De ingevulde pagina's worden in een plastic mapje in een rode multomap gedaan.
Het smoelenboek komt in de Warmoes te liggen en wordt niet digitaal. Uiteraard zijn tuinders vrij om wel of niet mee te doen met het smoelenboek.

De tweede tuinschouw

Op zondag 4 juli heeft de tweede tuinschouw plaatsgevonden. Er is voornamelijk gekeken naar het onderhoud van:
  • slootkanten
  • compostverwerking
  • toegangspaden
Het volledige verslag wordt in de bestuursvergadering van 22 juli besproken. Rond 25 juli krijgt iedereen een kort verslag van de bevindingen van de tuinschouwgroep met een focus op de bovengenoemde punten.

Bijhouden composthopen

Op de laatste fysiek ALV (februari 2020) hebben we lang en uitgebreid gesproken over de compostbakken. Een deel van de aanwezigen toen vond dat er te weinig compostbakken waren. Toelichting op de compostbakken leerde dat er vroeger (en nu!) van alles in en op gegooid werd. In het verleden lag er echt van alles: van oude fietsen tot prikkeldraad. Die tijd is gelukkig voorbij. Al ligt er ook nu nog veel te veel troep in die er niet hoort.
Afgelopen dagen zijn zes mensen hard aan het werk geweest om de composthopen op te ruimen. De komende week wordt verder opgeruimd. Gooi er dus niets op! Als tuinders wel hun rommel op de composthopen gooien, zullen wij hen daar op aanspreken.
Maar duidelijk is dat compostbakken moeten worden bijgehouden en beheerd. Daarvoor is een kleine groep tuinders beschikbaar onder leiding van Ursi (tuin 48). Zij ziet toe op het juist gebruik van de compostbakken; vanuit het bestuur is er contact met Henny (verhuur) en Dirk (onderhoud complex). Het overgebleven afval wordt verder verwerkt.
Iedereen die mee wil doen in de compostgroep: graag een mail naar Dirk Honders of Henny van Holten.
Compostbak half leeg
Lege compostbak
Rommel uit de compostbakken ligt te drogen en wordt verwerkt

Mesthoop

Is paardenmest nou fijn of juist niet? Misschien wel allebei? Er wordt door een flinke groep tuinders gebruik van gemaakt, dat is duidelijk: zo'n 230 kruiwagens per jaar gebruiken met z'n allen. Echter, toen er op de werkbeurt van 27 maart 4 aanhangers moet paardenmest werden gebracht, stonden we raar te kijken. Waar laten we dat zonder dat het problemen geeft?
Niet alleen stinkt paardenmest behoorlijk, grote hoeveelheden (meer dan 10 kubieke meter) zijn verboden zonder professionele opslag, vanwege milieu vervuiling. Op dit moment druipt er vervuild water de sloten in. Als we gecontroleerd worden, hebben we een groot probleem.
We hebben nu met de kinderboerderij afgesproken dat geregeld (twee maal per maand) checken of er mest is en wanneer deze komt. Wij willen meer greep hebben op hoeveelheden en wanneer er paardenmest wordt gebracht.
Uitgangspunt voor ons complex is max. 5 kubieke meter. Dat is beter te overzien, er is dan geen officiële opslag nodig en we kunnen het beter in de hand houden. Verder denken we nog na over verbetering van de huidige opslag. Wordt vervolgd.
Iedereen die daar ideeën over heeft: graag een mail naar info@moestuinkoudenhoorn.nl
Tot slot: paardenmest kost 1 euro per kruiwagen, meer betalen mag ook.

Hulp voor zieke tuinders

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al schreven, zijn er nogal wat tuinders ziek, sommigen ernstig. We meldden ook dat we andere mogelijkheden zouden onderzoeken. In gesprekken met andere verenigingen kregen we een goede tip: "We hebben een aantal aankomende tuinders gevraagd een ochtend of middag mee te helpen. Zo kunnen de nieuwe tuinders vast wennen aan werken in een moestuin, wij kunnen 'zien' of het beginners of een beetje ervaren tuinders zijn EN de zieke is geholpen!"
Een win-win-win situatie.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 22 juli op het terras van de Warmoes. Iedereen die iets voor de agenda heeft, graag! Schrijf een mail naar info@moestuinkoudenhoorn.nl.