Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief mei 2021


Introductie

Het is lente - kijk de zeldzame kievitsbloem eens bloeien - al zou je soms zeggen dat het herfst is, zo koud en winderig kan het zijn op de tuin. Toch zijn we zoveel mogelijk bezig en klagen op onze vertrouwde manier over – vooral - het ongedierte. Dat lijkt ook te zijn toegenomen als we alle vraat en gangen op onze tuinen zien. Een uiting van frustratie daarover door Jeanne Dutmer (tuin 97) in deze nieuwsbrief, waarin velen zich herkennen. Daarnaast het verhaal van de sperziebonen van Jaap Hoekzema (tuin 012), die zijn jarenlange tuinervaring met ons deelt.
Maar we beginnen natuurlijk met een kort verslag van de bestuursvergadering, dat zowel lopende zaken (Groenmarkt, ALV,) als grotere onderwerpen bevat: de achterzijde van de Warmoes wordt vernieuwd en we bespraken een mogelijke herziening van het HHR. En echt dringend: we zoeken nog steeds een secretaris!
Met al deze activiteiten hebben we opnieuw een dikke nieuwsbrief. Gauw lezen!
Lentegroet van het bestuur

Bestuur zoekt dringend secretaris

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor een secretaris: zonder resultaat. We hebben mensen persoonlijk benaderd. De meesten roepen: ‘Oh nee dat is NIKS voor mij!’ Of: ‘Dat heb ik al mijn hele leven gedaan..! Dat geldt ook voor een aantal zittende bestuursleden.
Iedereen die weet hoe je met een computer omgaat en weleens geschreven heeft, kan deze functie vervullen. Je hoeft niet lang lid te zijn of van alles van de vereniging te weten: je kunt gewoon aanschuiven. Het is nuttig en gezellig om actief mee te doen in het bestuur. We hebben je nodig!
PS: het maken van de nieuwsbrief hoort niet in het takenpakket van de secretaris.

Eerste werkbeurt voor Oostveld op 8 mei om 13.30 uur

Aanstaande zaterdag 8 mei is de eerste werkbeurt voor alle tuinders van het Oostveld. Zoals bekend, is deelnemen aan werkbeurten verplicht. Dat geldt niet voor mensen die bijv. in werkploegen (maai, bomen, machine, schoonmaak) zitten. Als je onverhoopt niet kunt, meld je dan af met reden van verhindering bij Erich Püschel, via EPuschel@gmail.com of spreek Erich aan.

Groot onderhoud aan de Warmoes

In juni wordt de achterkant van de Warmoes onder handen genomen, en het dak van de werkplaats vervangen. De vaste ploeg van deskundige bouwers heeft een nieuwe kracht erbij in de persoon van Henk Muizelaar (tuin 114).
MAAR: voor deze bouwers aan het werk kunnen, zullen de nodige voorbereidende werkzaamheden moeten worden gedaan. Als je mee wilt en kunt helpen: graag! Geef je op bij Cor Matser: cor.matser@xs4all.nl of spreek Cor direct aan. Erich Püschel (EPuschel@gmail.com) is namens het bestuur de aanspreekpersoon. Ook bij hem kun je je opgeven om te helpen.

Herziening van het HHR

Onze vereniging is ruim 35 jaar oud en heeft de leidende documenten al die tijd nauwelijks aangepast. Is dat dan wel nodig, kun je je afvragen. Sommige situaties in 2020 leidden tot een discussie daarover en tot actie om onze documenten te vergelijken met die van andere verenigingen.
Cor Matser heeft dat voor het bestuur gedaan: hoe zien onze documenten en structuur er uit vergeleken met die van andere verenigingen? Hij heeft suggesties gedaan en die uitgebreid doorgenomen met Yvonne van Iperen, waarop een concept document in de bestuursvergadering is besproken.
Daar laten we het voorlopig bij omdat verandering van HHR, waarin ook voorwaarden voor verhuur, een zaak is van de ALV. In juni hebben we een ALV waarin we - naast een bericht over het eerste halfjaar van 2021 - met de aanwezigen vooral het enquêteverslag willen bespreken.
De uitkomsten uit deze discussies worden ook meegenomen in eventuele veranderingen in het HHR. Op dit moment ziet het bestuur geen dringende noodzaak tot grootse veranderingen, mede omdat het merendeel van de tuinders blij is met de vereniging en de gang van zaken. Daarom heeft het bestuur besloten de bespreking van het HHR naar de ALV van 2022 te verschuiven.

Tuinschouw in een ander jasje, Henny van Holten

Er is eerst een oriëntatierondje over het hele complex gemaakt en overlegd over de aanpak. Vervolgens is een checklist opgesteld, zodat op elke tuin hetzelfde kan worden bekeken. Afgelopen week is het echte werk begonnen en zaterdag 1 mei, het is best veel werk, afgerond. Een vraag van de groep: kan iedereen zorgen dat de tuinnummers goed zichtbaar zijn!?
Worteldoek tot een minimum te beperken: dat gaat rafelen, verstikt de grond en komt in het eco systeem terecht.
De eerste schouw in 2021 is op andere manier uitgevoerd. We schouwen drie keer per jaar en elke schouw heeft een eigen thema. Deze keer is alles gedocumenteerd inclusief beeldmateriaal van de problemen, zoals optrekjes, te hoge bomen, bomen op de erfafscheiding en privé materiaal op de paden. Tevens is vastgesteld dat er op sommige plekken wel erg ruim met de tuingrenzen om wordt gegaan, buiten sommige erfgrenzen ligt erg veel rommel.
Bomen die veel te dicht langs de slootkant en/of erfafscheidingen staan en ook nog steeds maar weer worden geplant, zoals wilgen, populieren en kerstbomen. Die bomen geven de onderhoudsploeg veel werk wanneer die gerooid moeten worden. Ook hagen als buxus, taxus en liguster zien wij liever niet.
Ik wil eindigen met wat positieve opmerkingen: Op het eerste gezicht ziet het complex er prima uit, de meesten zijn hard aan het werk geweest, sommige tuinen verdienen zelfs een 10! Houden zo en mooie voorbeelden zien we graag in de nabije/verre toekomst.
Na de schouw stuurt de groep de bevindingen en aanbevelingen aan het bestuur om bepaalde tuinen aan te schrijven. Brieven naar leden worden door het bestuur geschreven.
De volgende schouw is in week 30, met als thema de slootkanten, overhangende takken langs het pad en het verwerken op de tuin van afval.

Lief en leed

Het zit Mart van Wageningen niet mee: de afgelopen twee maanden moest hij twee keer geopereerd worden aan zijn hart. Hij is thuis aan het herstellen en wij gingen op bezoek met om te horen hoe het gaat. De babbels en de bloemen fleurden we hem op. Marts tuin wordt een beetje bijgehouden/bewerkt door medetuinders.
Zondagochtend hebben we met een ploegje twee velden aardappels gepoot (zie foto). We wensen Mart beterschap en een snelle terugkeer op de tuin.

ALV op 26 juni 14.00-16.30 uur

Afgelopen februari hielden we een schriftelijke ALV vanwege corona-maatregelen.
De ‘fysieke’ ALV staat gepland voor 26 juni. Tijdens de ALV zullen Emmy Meijers en Marten de Boer officieel afscheid nemen als bestuursleden. Marten doet dan verslag over het eerste half jaar van 2021 en Henk Heitink zal zijn positie als penningmeester overnemen. Ook zullen we het enquêteverslag met z’n allen bespreken. De visiegroep is dat deel van de vergadering aan het voorbereiden. We hebben een aanpak gekozen waarbij iedereen kan zijn/haar zegje doen.
Komt allen: we zorgen voor een opzet waarbij voldoende afstand kan worden gehouden.

De Groenmarkt op 15 mei van 11.00- 14.00 uur: de spelregels

Nog een kleine twee weken en het is zover: de Groenmarkt! Om ons heen horen we tuinders die druk aan het opkweken zijn. We rekenen dan ook op heel wat plantjes. Ursi (nr 48 & 49) en Nadia (nrs 115/116) stuurden wat foto’s. Anderen zeggen: ‘Ik doe alleen bloemen hoor of: ‘Ik heb al veel weggegeven!’
Belangrijkste spelregel: Volg de looproute -> rood-wit lint -> houd afstand -> kom op het gereserveerde tijdstip.
Vorig jaar verliep het prima omdat we ons toen aan de regels hielden. Dat gaan we nu ook doen. We hebben dit jaar wat extra’s.
Even op een rijtje hoe we het voor ons zien:
 1. We zamelen de planten/jes vrijdagmiddag in en gaan ze prijzen. Willen de kwekers de plantjes op de terrastafels bij de Warmoes zetten of op tuin 75/76 onder pruimenboom. Eerdere aflevering ook op deze tuinen.
 2. Net als vorig jaar, doen we brede categorieën: van 30 eurocent tot 3 euro, afhankelijk van kwaliteit, grootte, soort, etc.
 3. We hangen lijsten op de deur van de Warmoes waar iedereen die iets wil kopen of anderszins aanwezig wil zijn, zich op kan inschrijven. Schriftelijk inschrijven per mail is ook mogelijk via pmeijlink@gmail.com of tvo1952@gmail.com.
 4. Net als vorig jaar werken we met tijdvakken die elk 30 minuten duren. We beginnen om 11.00 met tuin 73 (dit jaar beginnen we op het Westveld). Om 11.30 is de eerste groep van het Oostveld aan de beurt, etc. We wisselen velden en tuinnummers.
 5. Op het terras zal de eigenaar van gereedschapsbedrijf De Tuinheeren, uit Krimpen aan de Lek, duurzaam gereedschap te koop aanbieden. Omdat er geen beurzen meer zijn, heeft de tuinheer zijn pinabonnement opgezegd, daarom: contant betalen.
 6. Aan het eind van de groenmarkt rond 14.00 uur houden we een veiling van de spullen die we van Welkoop cadeau kregen. De opbrengst gaat naar verbetering van de infrastructuur van ons moestuin complex.
 7. Aan alle bezoekers van de Groenmarkt vragen wij om een bloem mee te brengen die we in een emmer zetten. Dit boeket wordt aan het eind van de groenmarkt geveild. We willen hiermee een nieuwe traditie beginnen.
 8. Paula Meijlink (tuin 25) en Trudy van Ommeren (tuin 75) zijn verantwoordelijk voor de coördinatie.
Foto’s van Ursi (48/49)
...en van Nadia (115/116)
Willen alle kwekers hun plantjes/en vrijdag naar de tuin brengen? Paula en/of Trudy zijn aanwezig om ze in ontvangst te nemen. We gaan ’s middags prijzen!
NB: Verzoek aan de kopers om voor de volgende Groenmarkt de lege potjes weer terug te brengen naar de Warmoes.

Zomerfeest: mid augustus

Eerder berichtten we dat we de ALV en het zomerfeest wilden combineren. Om allerlei goede redenen werd ons dat afgeraden: tijdstip en soort activiteit maken de combinatie lastig. Daarom is het feest nu gepland voor mid augustus. Mooi weer, lange dagen en velen die aanwezig zijn op de tuin.
De voorbereidingsgroep voor het zomerfeest bestaat uit Joanneke Cuperus (tuin 123), Cathy Paardekoper (tuin 18) en Mirjam van Dam (tuin 114). De voorbereidingen zijn in volle gang maar uiterst geheimzinnig want behalve deze leden, weet verder niemand iets over thema of aanpak. We wachten in spanning af! Wil je meedoen of hulp aanbieden: benader dan een van de leden van de feestcommissie.

Frustratie over vraat door ongedierte

“Ik heb al heel wat ondernomen, maar niets lijkt te helpen en ik voel me aardig gefrustreerd. Ik heb uiteindelijk Herman Bus gevraagd, hij heeft ook veel last van woelrattenvraat aan de wortels van zijn fruitbomen. Maar een doeltreffende remedie ontbreekt vooralsnog.”
“Met gewone muizen en ratten heb ik geen probleem. Gewoon een klem zetten, een simpel houten plankje met een klemveer, een klein likje pindakaas als aas en dat is naar mijn idee de minst sadistische opruimmethode. Een muis is doorgaans in één klap dood en hoeft niet te liggen creperen van gif. Natuurlijk wel de klem zo opstellen dat geen andere dieren het slachtoffer kunnen worden”.
Jeanne Dutmer
Het bestrijden van ongedierte zal tijdens het gebruikersoverleg met de gemeente naar voren worden gebracht. Helaas is door corona in 2020/21 geen overleg geweest. Daarom zoeken wij contact met de gemeente, omdat de overlast lijkt toe te nemen.

Het verhaal van de (sperzie)bonen door Jaap Hoekzema.

A. Inleidend kletspraatje
Veel collega-tuinders zaaien bonen direct op het veld. Dat is vragen om problemen: de boontjes komen vaak zeer slecht op. De oorzaken zijn divers:
 1. De bonen worden opgevreten door muizen zodra ze boven de grond komen. Muizen tegenhouden is erg lastig. Ook vogels gaan er met de ontkiemende boontjes vandoor.
 2. Slecht weer: bij koude en nattigheid blijven veel bonen weg. Ze verrotten eenvoudig. Bij een paar graden vorst gaan bonenplanten verloren.
 3. Slecht zaaigoed (overjarig bijv.) het is slim om de pakjes zaaigoed aan de onderkant open te maken, zodat de opgedrukte houdbaarheidsdatum aan de bovenkant zichtbaar blijft. Bij bonen gaat heel wat kiemkracht verloren bij te oud zaad.
 4. Het verdient aanbeveling om bonenplanten in potten op te kweken en bij niet al te heet weer uit te planten met een scheut water en zo nodig te beschermen tegen felle zon met windbreek gaas tot de planten netjes zijn opgekrabbeld.
 5. Dit om verdamping te voorkomen, maar ook effectief bij zaaisels. In dat geval leg je het gaas vaak over de grond – vastgezet met een paar stenen tot de plantjes zijn opgekomen. Af en toe kijken en zonodig wat begieten.
 6. Bonen hebben vervolgens wel veel zon nodig. Begieten van bonen is uitzonderlijk, ze hebben een zeer goed ontwikkeld wortelstelsel.
B. Het opkweken van sperziebonen – planten: puntsgewijs
 1. Selecteer het zaaigoed – let op de houdbaarheidsdatum. Gooi de bonen waar ‘iets mee is’ met name de hele kleine boontjes, halve bonen, bonen waar een stuk af is; ook gebarsten exemplaren doen niet mee, evenmin als zwarte bonen. Let ook op bonen met een gaatje er in: er was/is een indringer die de inhoud van de boon gedeeltelijk heeft opgevreten (rupsjes ofzo).
 2. Neem een aarden bloempot met een diameter van plm. 15 cm en vul die met potaarde tot plm. 1 cm onder de rand en vergeet de potscherf op de bodem niet.
 3. Druk de potaarde aan met een eetlepel en zorg voor een glad oppervlak.
 4. Leg plm. 15 geselecteerde boontjes op de aarde – met de kiemen naar onder - en druk ze met de lepel de aarde in. Bonen blijven zichtbaar. Voor grotere aantallen planten heb je meer bloempotten nodig. Op het bijgeplaatste fotootje staan zes bloempotten in een zgn. tray.
 5. Eenmaal begieten en warm wegzetten, bijv. ergens in de huiskamer. Dus niet in de zon; zonlicht is in dit stadium totaal overbodig.
 6. De bonen nemen water op (zeer zichtbaar). Na 2/3 dagen de bonen afdekken met een laagje aarde, licht aandrukken. Na een dag of 5 eenmalig langs de binnenrand van de pot licht water geven. Zet de pot ook in een flinke laag water.
 7. Na een dag of 10 gaat het aarde-oppervlak bobbelen. Dat is een goed teken: de boon heeft al een flinke wortel en is bezig boven de grond te geraken (zie foto hierboven).
 8. Als groen zichtbaar is, gaan de bonen zoveel mogelijk buiten in de zon. Bij koude nachten de potten even binnenzetten. De planten zijn niet erg kwetsbaar meer; ze kunnen verder gewoon begoten worden: niet teveel water!
 9. Het is het beste om de planten zover te laten doorgroeien dat de oorspronkelijke boon is opgeteerd (i.v.m. baldadige muizen!)
 10. Uitplanten bij niet al te zonnig weer, liefst ’s avonds of in de namiddag. Eventueel voor wat schaduw zorgen.
Fazanten, hazen en konijnen
De zorgvuldig opgekweekte bonenplanten kunnen te velde nog belaagd worden door fazanten, hazen en mogelijk door konijnen als die op het eiland worden gedumpt.
Fazanten zijn gek op bonenbladeren. Ze zien kans om bonenplanten volledig kaal te vreten. Het is wenselijk om een hekwerk te plaatsen om ze tegen te houden.
Verder kun je meemaken dat een fazant met zo’n 15 kuikens op je tuin aanwezig is. De kleinen lopen eenvoudig door grof gaas heen en lusten ook erg graag bonenbladeren.
Houd er rekening mee dat een fazant zijn kop vér door de mazen van grof gaas kan steken, en de bonenplanten alsnog deels opgevreten kunnen worden. Dus fijnmazig gaas is aan te raden. De hoogte van het hekwerk hoeft maar 60 cm te zijn. Een fazant springt er echt niet overheen.
Hazen (en soms konijnen) hebben de gewoonte om bonenstengels door te knagen. De bonenoogst is dan ongeveer nul. Ook tegen hazen is een hekwerk van 60 cm hoogte voldoende. Hazen hebben de neiging om alles wat rechtop groeit door te knagen. Zo zijn groeiende zonnebloemen vaak de klos.
Zelf heb ik meegemaakt dat een mooi perkje campanula’s (soort bloem van 1 m hoogte) volledig was platgeknaagd.
Deze wandaad verraadt zich door massa’s keutels ter plekke.

Jan van der Horst krijgt lintje voor jaren vrijwilligerswerk

Op 27 april kreeg Jan een lintje voor zijn vele vrijwilligersuren die hij heeft gestopt in het gemeenschapsleven van Warmond. Van klokkenluider (letterlijk) tot portefeuille houder facilitaire zaken in het bestuur van het Oude Raadhuis in Warmond. Jan is van alle markten thuis. Ook op de moestuinvereniging heeft hij veel gedaan: geholpen met timmer- en verbouwwerk, zijn vogelhuisje hangt nog aan de Warmoes. Plonie was jaren de enige schoonmaker van de Warmoes.
Plonie speldt het lintje op. Door corona kon de burgemeester dat niet doen!
Balkonscene met burgemeester
Bloemetje en praatje voor Jan van onze vereniging
Wij zijn trots dat wij - met onze aanbeveling - hebben bijgedragen aan het uitreiken van dit lintje. Voor Jan een ontroerende middag, die wij mochten bijwonen met een bloemetje voor het feestvarken! (zie foto’s)

Hier houden slakken niet van… Tip van Ria van Rossum (tuin 111):
Akelei, goudsbloem, anjers, geraniums, viooltjes, Oost-Indische kers, lavendel, salie, tijm en knoflook. Ook koper vinden ze niet fijn.

De volgende bestuursvergadering is donderdag 20 mei. Iedereen die iets voor de agenda heeft, kan dat doorgeven aan een van de bestuursleden.