Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief maart - april 2021


Beste tuinders

Met deze prachtige Helleborus, wenst het bestuur iedereen een mooi Pasen en een fijn nieuw tuinseizoen!
Hierbij een dikke Paasnieuwsbrief. Want, ook al lijkt het soms ‘stil’ op ons moestuin complex: er gebeurt van alles! Zo heeft deze nieuwsbrief 3 bijdragen van leden: een hartenkreet van Nora Goosen (tuin 100), een tuinderstip van Ton Tampung (tuin74) en grondmonsters van Corinne Egas (tuin17), die ons informeert over grondsoorten. Dat is voor het eerst en we zijn er heel blij mee: Lezen dus!
Dan: de eerste tuinbeurt op 27 maart. En de compost: waar is die gebleven? Eerst was die er wel was maar nu toch ook weer niet.
Goed nieuws is te melden over onze zaden en tuinartikelen koop en winst; en zoekt het bestuur nog steeds een secretaris! En natuurlijk heeft het bestuur vergaderd: waarvan kort een verslag in de voortgangsrapportage hieronder.
Genoeg voor een dubbeldik nummer voor de maanden maart & april! Laat van je horen. We kunnen niet zonder jullie feedback en inbreng.
Foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Iva Püschel-Dros, Marion Lowik, Nora Goosen. Ton Tampung en Corinne Egas. Hartelijk bedankt allemaal.
Paasgroet van het bestuur

Voortgangsrapportage uit het bestuur

In de vorige Nieuwsbrief vroegen we kandidaten voor het Smoelenboek: naast Aino Timmerman (tuin 81) doen Joanneke Cuperus (tuin 123) en Franco Sanavro (tuin 76) daar aan mee.
Ook het Zomerfeest kan doorgaan omdat Joanneke Cuperus de organisatie wil gaan trekken. Zij zal wel een beroep doen op anderen om mee te helpen, bijv. met plannen, boodschappen, versieren etc. Let op haar oproep in de volgende Nieuwsbrief of spreek haar nu alvast aan: zij is bijna dagelijks op de tuin te vinden. Het Zomerfeest staat gepland voor eind juni, begin juli voorafgegaan door een ALV met een presentatie en discussie over het enquêteverslag. (zie verderop)
De visiegroep komt in de derde week van april bijeen om te bespreken hoe het enquêteverslag op de ALV gepresenteerd kan worden op een interactieve manier. Naast het verslag zijn er namelijk ook nog vragen over het uitvoerend gedeelte (de tuinhekken, de veiligheid, de machines etc.)
Gereedschapskisten timmeren kan ook weer starten... ALS er zich tenminste twee organisatoren melden. Gillis Nienhuis (van de grondmonsters, tuin 17) wil het handwerk begeleiden. Maar organiseren is niet zijn sterke kant, zegt-ie zelf. Dit is je kans: laat zien wat je kunt bijdragen!
De Groenmarkt op 15 mei: we hebben al wel een stuk of 15 leden bereid gevonden om plantjes te kweken. Maar omdat niet alles altijd lukt, hebben er nog wel wat nodig... Wie?
En we zijn blij dat de TUINHEEREN (zie website: www.detuinheeren.nl) erbij zullen zijn met hun mooie gereedschap. Velen van ons kennen hen, en gebruiken hun gereedschap al jaren met veel plezier. Tijdens de Groenmarkt zullen we ook een veiling houden van mooie spullen die we cadeau kregen van WELKOOP. De opbrengst van de veiling is voor de verbetering van de infrastructuur van ons moestuincomplex. (Onder andere een duurzaam pad op het Westveld, achterzijde.)
De schoonmaakploeg voor de Warmoes is compleet. Daar zijn we blij mee. Dank aan ieder die zich daarvoor heeft opgegeven.
Het bestuur had - op basis van vergelijking met andere tuinverenigingen - de wens om het tuinschouwen te gaan doen met grotere betrokkenheid van leden. Tuinschouwen is niet alleen een bestuursverantwoordelijkheid. Een kleine notitie is in de maak. Uitgangspunten hierin zijn de voorwaarden voor Verhuur (artikel 8), waarin de tuinschouw beschreven staan. De tuinschouwgroep bestaat uit vier leden: twee bestuursleden, één vertegenwoordiger uit West- en één uit het Oostveld. Henny van Holten (tuin 47) en Dirk Honders (tuin 45) vertegenwoordigen het bestuur. In het Westveld neemt Geri Molenaar (co-tuinder tuin 100) en van het Oostveld neemt Michael Stech (tuin 9) deze taak op zich. Met deze gemengde groep is veel kennis en betrokkenheid gegarandeerd. De groep heeft een eerste overleg gehad over de aanpak. De groep gaat binnenkort beginnen met een oriënteringsronde over de hele moestuin.
Men heeft besloten 3 keer per tuinseizoen te schouwen. Als de notitie door het bestuur besproken is, zal deze rondgestuurd worden aan alle leden via mail en in het kastje bij de ingang worden gehangen, ter informatie.

Compost saga

Weten we het nog? De gemeente Teylingen had bergen compost in mooie zakken in een loods liggen en die loods moest leeg, dus zouden wij compost krijgen (zie een vorige nieuwsbrief). Misschien wel 10 zakken per tuin. Vol verwachting zaten wij naar een mogelijk busje te kijken... Maar helaas: we krijgen niets! Hoe kan dat nou?
Veel bellen en mailen leidde in de maanden januari en februari tot niets. Tot in maart eindelijk het verlossende woord kwam: Compost? Die is er niet meer! Hoezo? Die is vernietigd! Waarom? Nou hij was niet goed meer en is dus 'verwerkt' = vernietigd. Dit is beleid van een gemeente die over duurzaamheid praat maar daar niet naar lijkt te handelen. Wat een teleurstelling. Toen kwam het hoopvolle bericht dat we misschien compost van de Meerlanden konden krijgen. Inderdaad geeft de website een grote berg compost te zien die ergens gestort zou worden. Telefonisch en mail contact levert op dat we 'een mail moeten sturen met onze verzoeken’. Dat is gebeurd: er zijn wel 100 concurrenten en wij behoren niet tot de gelukkigen. Bovendien hebben wij niets aan compost die ergens bij de Gemeentehaven wordt gestort.
Lang leve onze eigen compostbak.

De verkoop van zaden en andere tuinartikelen

De verkoop van zaden en andere tuinartikelen heeft voor de vereniging geleid tot een opbrengst van 301,09 euro. Ook hebben alle bestellende leden gezamenlijk eenzelfde bedrag als korting ontvangen! De verkoop van Welkoop artikelen heeft geleid tot een opbrengst voor de vereniging van 196,20 euro. Ook heeft Welkoop ons een paar mooie tuinartikelen cadeau gedaan, die geveild zullen worden tijdens de Groenmarkt (zie eerder).
De penningmeester wil een compliment geven en dank uitspreken aan alle tuinders! Iedereen heeft contributie en tuinhuur betaald, de bestellingen bij Welkoop, Van der Wal en Garant zijn alle geleverd en betaald! Dus de grote acties van begin 2021 zijn hiermee mooi afgerond!

Dringende oproep: Secretaris gezocht

Het bestuur heeft dringend behoefte aan een nieuwe secretaris
Wat houdt de functie in?
Samen met de voorzitter de vergaderingen voorbereiden; het maken van het verslag, in samenvattingen en actiepunten; correspondentie met de leden.
Op dit moment lossen we het gezamenlijk op: Yvonne van Iperen doet agenda en notulen. Correspondentie en nieuwsbrieven worden gedaan door de voorzitter.
Uiteraard is er voldoende tijd om in te werken en geleidelijk aan dingen over te nemen. Ook nieuwe leden kunnen dit werk prima doen; historische kennis van de vereniging is niet noodzakelijk. Andere bestuursleden helpen bij het inwerken.
Plaatsnemen in het bestuur is een voorbeeld van met elkaar in een fijne sfeer praten over en iets doen voor onze mooie vereniging.
Kom met ons praten of stuur een mail naar info@moestuinkoudenhoorn.nl

Opening van het tuinseizoen

Traditiegetrouw wordt in maart de eerste tuinbeurt gehouden en het tuinseizoen geopend. Op zaterdag 27 maart was de westkant aan de beurt. Er waren ongeveer 20 tuinders. Gegeven de dreigende hagel, wind en ander onheil was dat geen slechte opkomst!
Een tiental leden had zich - vanwege persoonlijke redenen - afgemeld. Erich Puschel heeft in overleg andere klussen. Er is werk genoeg!
Het was een gezellige bijeenkomst en gelegenheid tot de verwelkoming van de nieuwe tuinders. Het was ook een zeer productieve middag waarbij veel werkzaamheden zijn verricht. Zo is de Warmoes van buiten schoongemaakt en de berg hout is weggewerkt in een speciale constructie, houtresten van het grofvuil zijn netjes opgeborgen.
Volgens goed gebruik werd er op drie individuele tuinen hulp gegeven bij het verplaatsen van een boom, aanleggen van een tuinpad en het schoonmaken van een stuk tuin. Deze leden konden die extra handen goed gebruiken.
De mesthoop is flink aangevuld met vier karren vol mest van de kinderboerderij, daarna is deze opgehoogd en netjes overdekt met zeil. Zo is er weer genoeg om een seizoen met vruchtbare aarde te voorzien, al hangt er wel een aardig luchtje aan!
De koffie en thee pauze werd door niemand overgeslagen; een goed moment om even te praten. Gelukkig hadden we ruimschoots paasbrood en cake beschikbaar.
Dank voor het harde werk en de gezellige middag!

Zaaien en oppotten - Ton Tampung, tuin 74

Omdat ik nogal last had dat veenmollen de wortels van mijn stekgoed opvraten, ging ik nadenken hoe ik dat enigszins kan voorkomen. Wel moet erbij vermeld worden dat alles zich in een experimentele fase bevindt.
Mijn gedachte was dat - dit heb ik van iemand die plastic kokertjes om haar stekgoed deed - er geen plastic kokertjes in de grond moeten achterblijven, dus iets verzinnen dat de kokertjes dan oplosbaar moeten zijn.
Mijn gedachten gingen uit naar een gewone toiletrol, vanwaar ik de binnenkant neem die in tweeën gedeeld gaat worden.
Hij mag niet al te hoog worden, dit in verband met de stabiliteit. De stekjes die ik gebruik zijn nog jong, zodat de wortels niet verstrengeld raken. Dan neem ik een halve koker en vul deze met vochtig stekgrond, de koker wordt voor ± de helft gevuld, die stevig wordt aangedrukt.
Vervolgens gaat het stekje in de koker. Mochten de wortels een beetje te lang zijn, dan worden deze in de koker rondgedraaid, die met aarde verder wordt opgevuld.
Ik moet nog even vermelden dat de koker op een plat vlak geplaatst gaat worden met de rechte kant van de koker op het vlakke gedeelte. De aarde kan dan stevig aangedrukt worden.
Dit heeft als voordeel dat de kokertjes naast elkaar geplaatst kunnen worden zonder om te vallen en gemakkelijk in een doos meegenomen kunnen worden.
Bij het poten maak ik een geultje in de aarde, dat iets dieper is dan de kokertjes hoog zijn, de kokertjes worden naast elkaar in de geul geplaatst.
De geul wordt vervolgens dichtgegooid en eventueel met water begoten.
Dit alles heb ik als experiment geprobeerd met bemoedigend resultaat.
Het is wel veel werk, maar heeft mijns inzien het voordeel dat de wortels van de stekjes ter plekke niet uit elkaar hoeven te worden gehaald dus alleen de kokertjes in de geul plaatsen, dichtgooien, en eventueel bevochtigen.
De kokertjes verteren in de loop van de tijd. Vooral met veel vochtig weer gaat dit erg snel.
Voordelen:
  • De wortels van de planten worden niet beschadigd tijdens het poten.
  • De wortels hebben weinig moeite om te acclimatiseren.
  • Het poten van de plantjes, is mijn ervaring, gaat een stuk makkelijker.
Nadeel: Het is een nogal bewerkelijk gebeuren.

Hartenkreet over zoveel troep - Nora Goosen, tuin 100

Maandag 8 maart jl. is een groep vrijwilligers, waar ik ook toe behoorde, aan de slag gegaan om de berg afval naast de Warmoes op te ruimen. Ik ben geschrokken, niet alleen van de hoeveelheid, maar ook van wat ik allemaal in deze berg aantrof. Ik had altijd gedacht dat mensen die een moestuin hebben als liefhebberij, begaan zijn met de natuur en het milieu. Het verbaasde me daarom zeer om te zien met welke gemakzucht er spullen waren gedumpt.
Zelf hebben wij afgelopen winter een nieuw tuinhek geplaatst. Het oude, halfvergane hek hebben we naar de milieustraat gebracht waar het netjes als ‘tuinhout’ is gescheiden van al het andere afval. Ik besef terdege dat niet iedereen de beschikking heeft over een auto. Maar die kapotte parasol (ik heb er meerdere gezien) kan met het zelfde vervoermiddel worden afgevoerd als waarmee hij ooit naar de tuin is gebracht.
Vogelnetten, worteldoek, kapotte gieters, limonadeblikjes, plastic flessen, plastic zakken, stukken touw, kapotte emmers enz. enz. passen gemakkelijk in fietstas.
De grote hoeveelheid plastic bloempotjes had zelfs lopend afgevoerd kunnen worden. Ze wegen immers een stuk minder dan toen ze gevuld met plantjes naar de tuin werden gebracht. Glazen potten en karton... Er zijn over de brug containers voor papier- en glasafval. Daar komt iedereen langs als men de tuin verlaat. Ik heb zelfs twee oude spuitbussen verf aangetroffen. Je kunt je afvragen wat dat überhaupt doet op een moestuin, maar zoiets hoort bij het chemisch afval!
Door deze grote hoeveelheid onnodige troep bleek de grote container die Cor had gehuurd niet voldoende om alles af te kunnen voeren. We hebben daarom al het hout apart gehouden; er wordt naar een oplossing gezocht om dat kwijt te raken. Ik hoop niet dat deze berg afvalhout die nog bij de Warmoes ligt een aanmoediging is voor iedereen om daar weer rotzooi bij te dumpen.
Ik wil daarom iedereen dringend oproepen om voortaan meer verantwoordelijkheid te nemen en al het afval van de tuin zelf, het liefst op een milieuvriendelijke manier, af te voeren. Ik wens iedereen een mooi en afval vrij nieuw tuinseizoen toe. -- Nora Goosen

Grondmonsters - Corinne Egas en Gillis Nienhuis, tuin 17

We hebben zorgvuldig grondmonsters genomen op 8 plekken in de tuin op ongeveer 15 cm diep. Een schep grond ging in een jampotje en thuis werden die met kraanwater bijgevuld, goed schudden en dan laten bezinken.
We moesten wel geduld hebben want de potten bleven verrassend lang troebel.
We hebben in januari ook geboord om te zien hoe de lagen zijn opgebouwd, en of er onder de doornatte plekken in de ruin misschien een doordringbare kleilaag zou zitten.
De boor kwam vaak op ongeveer 1 meter, soms iets dieper, op een zandlaag. Daarboven was het een ratjetoe van laagjes, een soort lasagne.
De uitkomst is: de grond is samengesteld uit 45% zand, 45% veenachtig leem (leem met veel veen-deeltjes), en maximaal 10% klei. Leem en klei hebben kleine deeltjes, maar ook het zand is overigens heel fijn zand.
Dit verklaart meteen waarom de potjes lang troebel bleven: veel kleine deeltjes die lang blijven “zweven”.
Wij dachten dat we aan de hand van foto's en beschrijvingen in boeken zelf konden bepalen welke lagen er zichtbaar werden in de potjes. Klei, met de fijnste deeltjes, zou de bovenste laag moeten zijn.
En we verwachtten ook veel klei door hoe de grond aanvoelde in januari - de eerste maand dat we op de tuin aan de slag gingen. Maar door de kleurverschillen tussen de bovenste 2 lagen, twijfelden wij daar aan.
Toen hebben we naar de mening van een bodemdeskundige gevraagd (die we toevallig in ons netwerk hebben).
Met 45% zand en 45% leem, 10% klei kom je uit op lichte zavelgrond. (Dat kan toch als vrij zware grond voelen in de praktijk.) Al met al goede grond voor een tuin, maar wel met het risico dat de toplaag dichtslaat. Daar kregen we direct praktische adviezen bij. De grijze nummer 3 = zand.
Op slechts een meter afstand, was de volgorde van de lagen soms volledig anders. Is dit nu “opgespoten grond”? Goed om dat nu zelf zo gezien te hebben
De kleilaag hebben we hier en daar wel aangetroffen, soms prachtige diepgrijze klei. Maar eenvoudig oplosbaar, want het was nergens een brede of doorlopende plak.
De twee boormonsters die naast elkaar op het plastic liggen, zijn maximaal een meter “uit elkaar” geboord.
Van dichtbij kon je de lasagne goed waarnemen, op de foto zal het waarschijnlijk de grote lijn zijn: hoeveel verschil er op 1 meter al kan zitten in de ondergrond.
Al met al heel leerzaam, een leuke winteractiviteit, en een mooie kennismaking met de tuin waarop wij dit jaar zijn begonnen :)
Adviezen van de deskundigen:
  • Dichtslibben is te voorkomen/beperken door mulch. Voor bodembewerking wacht je het best tot de grond een beetje opgedroogd is. Dan is de structuur steviger.
  • Voer organische stof aan om de grond luchtiger te maken. Verse organische stof bovenop, compost kun je een beetje inwerken.
  • Kweek groenbemesters die de winter overleven – ze verdampen en beschermen de grond tegen inslag van de regen. Begin maart schoffel je ze af met een scherpe schoffel (rogge en andere grassen) of trek je ze uit (bladrammenas en zo, als het niet kapot vriest).
  • Of... vraag het aan je buren!