Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief februari 2021


Het nieuwe seizoen

Zaterdag 20 februari was een prachtige dag met vele tuinders die hun bestellingen kwamen ophalen. Het was een record, zowel de vele grondsoorten, als de zaai- en pootgoederen. Een ander groepje ging bomen snoeien. Veel tuinders pakten even een kopje koffie, met plak cake en knoopten een praatje aan met een medetuinder. Het was een levendige, gezellige dag!
De dinsdag daarop - 23 februari - was de eerste bestuursvergadering met het nieuwe bestuur. De nieuwe leden werden verwelkomd. Met Dirk Honders (beheer en onderhoud) en Henk Heitink (officieel penningmeester na zijn pensionering 1 juli) was het bestuur bijna compleet. We zoeken nog een secretaris. Zie verderop in deze nieuwsbrief.
Dirk wil via hand- en spandiensten bijdragen aan kwaliteitsverbeteringen in de vereniging. Henk heeft zijn handen nu vol aan de financiën en kijkt na 1 juli welke taken hij verder nog op zich kan nemen. Het bestuur is blij met de nieuwe leden. De volle agenda werd puntsgewijs doorgewerkt. Korte berichten daarover staan in deze nieuwsbrief.
Afgelopen vrijdag - 25 februari – hebben vier vrouwen (Henny, Iva, Yvonne, Trudy) de Warmoes opgeruimd. Ook daarover een kort bericht met foto.
Het is duidelijk: al is het tuinseizoen nog niet officieel begonnen, er is al veel gebeurd: En dat zet meteen de toon voor ons nieuwe seizoen: we kijken steeds naar wat er wel mogelijk is.
2021 wordt een bloeiend tuinseizoen. Daar heeft iedereen enorme zin in. Aan de slag!
Tuingroet van het nieuwe bestuur.
Dirk, Erich, Henk, Henny, Yvonne en Trudy

Fotoverslag 20 februari

Bestellingen staan thuis bij Yvonne in de gang
Welkoop en koffie: een prima combinatie voor Marten na het harde werken!
Yvonne wacht op klanten; binnen anderhalf uur was alles weg
Er was veel besteld bij Welkoop; we kwamen kruiwagens tekort
Bomenpoeg werkt in kleine groepjes

Vele handen… in de vereniging

We weten het natuurlijk allemaal: we zijn een moestuinvereniging die draait op vrijwilligers. Soms is dat heel goed zichtbaar in de ploegen die we aan het werk zien. Andere activiteiten gebeuren meer achter de schermen. Maar zonder de vele vrijwilligers van onze vereniging gebeurt er niets en blijft er van de kwaliteit niet veel over. Een opvallende groep de laatste twee jaar, is de bouwploeg: een stuk of vijf mannen die – ook dit jaar – de Warmoes onder handen gaan nemen. Twee jaar geleden maakten ze een hele nieuwe zijkant aan de westzijde van de Warmoes. Dit jaar is de werkplaats aan de beurt, omdat die ‘op instorten’ staat. De plannen zijn gemaakt, het geld in de begroting is gereserveerd.
Hetzelfde geldt voor het schoonmaken van de Warmoes, de was en de boodschappen: het ijs in de zomer, de koffie in de winter!, zelfs in coronatijd. Geweldig toch?
Dan zijn er nog vele andere handen bezig: met maaien, knippen, bomen snoeien, zaaien voor de Groenmarkt, zorgen voor gezamenlijke tuinbestellingen, zorgen dat containers komen, tuinen worden opgeruimd. Te veel om op te noemen.
Kortom: onze vereniging draait dankzij de vele handen die gezamenlijk veel werk verzetten. Doe ook mee en geef je op om vrijwilliger te zijn bij een van de vele activiteiten op ons complex. Iedereen heeft iets te geven.

Nieuwe leden gezocht voor de schoonmaakploeg

De schoonmaakploeg houdt zich bezig met het schoon houden van ons clubhuis de Warmoes. In concreto heeft elk lid tweemaal per jaar een schoonmaakbeurt. De week waarin moet worden schoongemaakt wordt in overleg ingeroosterd. Het moment om schoon te maken in die week is geheel naar vrije keuze. Een ideale klus daarom voor mensen die op zaterdag verhinderd zijn om mee te doen aan werkbeurten, of zich niet anderszins willen binden. Immers, de schoonmaakbeurt komt in plaats van deelname aan een werkbeurt!
Als je belangstelling hebt: geef je dan op bij Yvonne van Iperen, telefoon 06 44970899 of per mail yvonnevaniperen@gmail.com.
Met vriendelijke groet, Yvonne

We zoeken een nieuwe secretaris

Met de benoeming van Trudy tot voorzitter, is de functie van secretaris vacant.
De secretaris onderhoudt alle (schriftelijke) contacten met leden: beantwoordt e-mails en een grote diversiteit aan vragen. Hij/zij bereidt samen met de voorzitter de vergadering voor en maakt de notulen. Dat geldt ook voor de ALV: samen met de voorzitter wordt deze voorbereid en de stukken verstuurd.
Op dit moment doet Yvonne van Iperen een deel van dit werk: notulen en de voorbereiding vergadering same met Trudy. Yvonne wil dit echter graag overdragen. Iets voor twee mensen samen? Een van de nieuwe leden die hier ervaring in heeft?
Trudy blijft wel de nieuwsbrief maken.

Warmoes wordt opgeruimd

Dat de Warmoes aan een opruim en opknapbeurt toe is, weet iedereen. Het goede nieuws is: daar zijn we mee begonnen!
Afgelopen dagen is er een boel troep uit gehaald en hebben we ruimte gecreëerd. We gaan ook het raam aan de achterkant openen, voor meer licht. Oude spullen, kleding, schoeisel, algemene rommel moet op de eigen tuin blijven want hoort niet in de Warmoes.
We zijn op zoek naar een nieuwe archiefkast om de belangrijke papieren veilig op te bergen en voldoende ruime te hebben voor de droge boodschappen.
De opgeruimde achterkamer, laten we die zo houden!

Smoelenboek

Op veler verzoek willen we dit jaar een smoelenboek gaan maken voor de vereniging.
Voorbeelden zijn de profielen van Dirk en Henk, de nieuwe bestuursleden.
Ik heb wel ideeën maar zoek medetuinders om mee te doen. Wie wil er mee helpen en heeft leuke en goede ideeën?
Geef je naam door via een mail aan Aino Timmermans.

Tuinschouwgroep

Er is al vaak over gesproken: hoe gaan we de tuinschouw zo organiseren dat iedereen tot zijn recht komt: zowel de precieze tuinders als zij die het wat relaxter willen doen?
De praktijk tot nu toe was dat er een paar keer per seizoen langs de tuinen gelopen.
Uit het enquête-verslag blijkt dat de meeste tuinders tevreden zijn met de huidige manier van tuinschouwen, al wil een behoorlijk aantal tuinders wel wat meer feedback krijgen.
De visiegroep raadde aan anderen – niet bestuursleden - bij de tuinschouw te betrekken. Daarom hebben we besloten een tuinschouwgroep op te richten die via ‘een eenvoudige checklist’ een aantal keer per jaar op /langs de tuinen komt kijken. Er wordt o.a. gekeken of er een compostbak of hoop is.
De groep bestaat uit Dirk Honders, Erich Püschel, Henny van Holten en Geri Molenaar.
Er wordt nu gewerkt aan een lijstje met punten en ook dingen als ‘hoe wordt er dan gehandhaafd’ zijn belangrijk. Uiteraard rapporteert de groep aan het bestuur. Iedereen die iets wil zeggen over de tuinschouw kan een van deze mensen aanspreken. Een mail sturen kan natuurlijk ook. In de volgende nieuwsbrief meer informatie.

In het kort: EHBO op de tuin, gereedschapskist, poortaardappelen en betalen zaaigoed

EHBO op de tuin
Deze EHBO kist is in de Warmoes aanwezig, achter het gordijn.
Een AED (voor reanimatie) is in de AH te vinden.
Op de tuin hebben we meerdere ervaren EHBO’ers, zoals Ilse Ariens (tuin 56, Oostveld), Thea van Westing (tuin 80) en Franco Sanavro (tuin 76). De laatste twee zitten op de Westveld.
Thea houdt de inhoud in de gaten en vult geregeld aan.

Gereedschapskist
Diverse tuinders hebben ons gevraagd of er weer een workshop kan komen voor het maken van gereedschapskisten. Dat kan, maar dan hebben we deskundigen nodig die ons daarbij gaan helpen. Het alternatief is een gereedschapskist betaald te laten maken door een goede timmerman: Wie hebben er ideeën?

Poortaardappelen
De pootaardappelen kunnen zaterdag 13 maart tussen 11.00 en 13.00 uur worden opgehaald in de Warmoes.

Betalen zaai- en pootgoed
Marten de Boer vraagt iedereen die zaai en pootgoed heeft ontvangen even te wachten met betalen. Hij stuurt binnenkort een factuur. Daarna graag z.s.m. betalen.

De bomensnoeicursus kan dit jaar – i.v.m. corona – niet doorgaan. We pakken de traditie volgend jaar weer op.

Eerste tuinbeurt op 27 maart

Tuinbeurten zijn belangrijke momenten op onze moestuinvereniging: het gezamenlijk bezig zijn, schept een band. Ook de gezamenlijke thee/koffie pauze helpt daarin mee. Deze eerste voorjaarswerkbeurt is voor leden van het Westveld en alle nieuwe leden van dit jaar en vorig jaar. Cor Matser, Erich Puschel en Trudy van Ommeren zullen wat over onze Moestuin Vereniging vertellen. Het zal in elk geval Corona Proof zijn!
Daarom gaan we op zaterdag 27 maart om 13.30 uur voor het eerst weer gezamenlijk aan de slag. Maar: we werken allemaal rond onze eigen tuin(en). De paden zijn namelijk echt aan onderhoud toe. Reserveer deze datum in uw agenda. Wat we precies gaan doen, horen we op de dag zelf.

Vertrokken en nieuwe leden, oproep nieuwe vrijwilligers

Afgelopen jaar hebben de volgende leden hun tuin opgezegd: Plonie en Jan van der Horst (tuin 11) Jan Fuchs (tuin 110) Vicky Stroe (tuin 94), Kariz van Amersfoort (tuin 82).
Nieuwe leden zijn: Omdat de tuinders van tuin 17 zijn verhuisd naar tuin 11, hebben Corrine Egas + Gillis Nienhuis tuin 17 gekregen, Marieke Schroder (co-tuinder 109A), Wil Tamis (110A), Klaas de Vries (110B), Melissa Heijmans (tuin 94).
Els van Leuken ruilt van tuin: zij gaat per 1 maart van 125 naar 82. Voor haar tuin is een nieuwe gegadigde.
We heten alle nieuwe leden van harte welkom en wensen hen een mooie tijd op onze vereniging.
Samengevat, we hebben nieuwe vrijwilligers nodig voor:
  1. Het smoelenboek. Aino Timmermans gaat dit leiden. Haar oproep in deze Nieuwsbrief.
  2. De schoonmaak van de Warmoes: Yvonne van Iperen doet dat al vele jaren met hulp van andere vrijwilligers.
  3. De Groenmarkt, gecoördineerd door Paula Meijlink en Trudy van Ommeren. Kwekers gevraagd. We hebben potjes en zaadjes. Graag aanspreken of mail sturen, via Pmeijlink@gmail.com of tvo1952@gmail.com.
  4. Voor het Zomerfeest hebben we een paar mensen nodig die de kar willen trekken. Er liggen draaiboeken van vorige jaren. Het is een hele leuke klus.