Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief oktober/november 2020

Inhoud
 1. De laatste ontwikkelingen op de tuin
 2. Nieuws uit het bestuur
 3. Tuinverlaters, nieuwe tuinders; lange wachtlijst
 4. Werkgroep Warmoes binnenkort bij elkaar
 5. Laatste tuinbeurt groot succes
 6. Zuurkool-van-het-huis
 7. Compostoverschot
 8. Toekomstvisie voor de Moestuin: de enquêtes!
 9. Volgende bestuursvergadering

Ook in oktober bloeit er van alles

De laatste ontwikkelingen

Op ons moestuincomplex is het dit hele tuinseizoen een drukte van belang geweest. We zeiden tegen elkaar dat het door de coronatijd kwam. De tuin is immers een heerlijke plek om te zijn als je verder niet veel mag? Niet alleen de tuinen, ook de onderlinge contacten bloeiden: over heggen, vanuit tuinen en op paden: er werd heel wat af gepraat. De tuinwerkzaamheden gingen gestaag door. Dat zagen we ook op de goed bezochte werkbeurt van 24 oktober. Kijk maar naar de foto's hoe dat eruit zag en hoe we die dag hebben beleefd.
Aan het eind van het seizoen gaan er ook altijd tuinders weg, soms zijn dat tuinders van het eerste uur, anderen hebben nauwelijks getuinierd. We hebben vertrekkers in beide categorieën. En dan die wachtlijst!
Hoe het staat met die 75-80 enquêtes: wat gebeurt daar nu eigenlijk mee en hoever zijn we? Gebaseerd op de uitkomsten gaan we – zoveel mogelijk in overleg met alle tuinders – een toekomstvisie formuleren voor ons hele complex.
Belangrijk nieuws uit het bestuur: Emmy en Marten kondigden onlangs hun vertrek aan uit het bestuur, na de ALV van 2021. Hun woorden staan in deze nieuwsbrief.
Dit en nog meer!
Vriendelijke groet vanuit het bestuur,
Trudy van Ommeren, secretaris

Nieuws uit het bestuur

Emmy en Marten verlaten bestuur

In hun eigen woorden: "Na zeven jaar in het bestuur, treden Marten de Boer (penningmeester) en Emmy Meijers (voorzitter) vanaf 2021 terug. Er is de afgelopen jaren veel energie gestoken in de vereniging en we hebben met elkaar veel bereikt. Nu wordt het tijd om het stokje over te dragen. Je moet steeds blijven vernieuwen, anders krijg je meer van hetzelfde.", aldus beiden.

Nieuwe bestuursleden: nu graag aanmelden!

Tijdens de laatste ALV (februari 2020) werd de wens geuit om tijdig nieuwe bestuursleden te werven. Om duidelijkheid te geven over wat een bestuursfunctie inhoudt, is een lijst met taken en verantwoordelijkheden beschikbaar. Deze is voor iedereen die geïnteresseerd is en dus ook op te vragen gewoon uit belangstelling. Maar we hebben natuurlijk liever dat u het doet omdat u geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie. De taken van de voorzitter, penningmeester en secretaris liggen (min of meer) vast. Maar er is niets in steen gebeiteld: we kunnen schuiven. Op die lijst hebben we ook activiteiten (Groenmarkt bijv.) en projecten (Warmoes opknappen bijv.) opgenomen.
We willen graag in gesprek gaan met mensen die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie. Het is van groot belang dat we de vereniging samen dragen en vormgeven.
Daarom...
Iedereen die interesse heeft in het bestuur, kan zich melden bij de secretaris, Trudy van Ommeren. Zij stuurt de lijst met taken en verantwoordelijkheden naar u toe. De verdeling van bestuurstaken wordt elk jaar opnieuw in het bestuur besproken. De voorzitter wordt gekozen door de ALV.

Tuinverlaters, nieuwe tuinders; lange wachtlijst

Jan en Plonie van der Horst
Jan en Plonie van der Horst, tuinders van het eerste uur, gaan na 35 jaar vertrekken.
Begonnen in 1985 hebben zij al die jaren liefdevol hun tuin verzorgd en aan het verenigingsleven bijgedragen. Werken in onverhuurde tuinen, schoonmaak van de Warmoes, klussen aan en om de Warmoes, helpen met feesten... het was nooit te veel. DANK JE WEL, JAN EN PLONIE.
Wij wensen Jan en Plonie het allerbeste in hun nieuwe appartement en caravan met tuintje
Samen met Jan en Plonie, vertrekken drie andere tuinders, zoals ook Jan Fuchs, ook iemand van het eerste uur. De twee anderen waren respectievelijk één en twee jaar lid.

Wachtlijst

Met een beperkt aantal vertrekkende tuinders schiet het met de wachtlijst totaal niet op.
Cor heeft een deel van zijn tuin afgestaan. Die wordt ingenomen door Tim Seegers, een bekende van Cor. Martijn en Alison (voorheen 17) schuiven op naar de tuin van Plonie en Jan. Daarmee komt er een nieuwe tuinder op tuin 17. Jan Fuchs zijn tuin wordt in tweeën gesplitst in verband met groot tuintekort.
Het is duidelijk dat de wachtlijst hiermee niet snel korter wordt. Op dit moment staan er nog 31 wachtenden op. Dat betekent dat nieuwe tuinders zeker drie jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn.
Het bestuur heeft besloten de wachtlijst te sluiten in verband met het te groot aantal wachtenden.
Het bestuur heeft daarom besloten de wachtlijst te sluiten. Ook krijgen alle mensen op de wachtlijst een mail met de vraag of ze nog geïnteresseerd zijn in een tuin met zo'n lange wachttijd. Hiermee hopen we zicht te krijgen op de echte tuinders en wellicht leidt dit tot een kleiner aantal wachtenden.

Warmoes-werkgroep binnenkort bij elkaar

Toen we deze zomer (bijna) allemaal druk waren met het invullen van de enquête begon het te zoemen: de Warmoes is toe aan verandering!
Veel mensen vinden dat de WC deur onhandig zit zo vlak bij de koffiedrinkers. Het terras is ‘niet uitnodigend’ met alleen grote tafels. En de inrichting van de Warmoes is niet super handig: de stoelen zijn steeds weer onderwerp van gesprek en die tafel...! Te groot, hij staat in de weg, ja maar... we kunnen niet zonder: heel handig!
De meeste mensen vinden ook dat er geen oude, vuile tuinkleren horen in de Warmoes. Je kunt je omkleden, maar vieze tuinkleren horen op je eigen tuin.
Bijna iedereen heeft een mening over de Warmoes, die veel gebruikt wordt: door de een voor een kopje koffie, door de ander voor een ijsje of om even in te schuilen.
Daarom hebben Erich en Cor zich opgeworpen om hiermee aan de slag te gaan, versterkt met de meningen en inbreng van Anne-Marie Krens (tuin 2B), Mirjam van Dam (tuin 114) en Joanneke Cuperus (tuin 123).
Deze groep betrokken tuinders komt met ideeën die we vervolgens in het bestuur verder bespreken op uitvoerbaarheid en kosten. In de nieuwsbrief houden we u op de hoogte en reacties zijn altijd welkom.
Iedereen die NU ideeën wil delen met deze groep, stuur een mail naar Cor Matser (cor.matser@xs4all.nl) en/of Erich Puschel (epuschel@gmail.com). Hen aanspreken kan natuurlijk ook.

Laatste tuinbeurt groot succes

Wie had van te voren gedacht dat de opkomst zo groot zou zijn? We hadden namelijk nogal wat tuinders horen aarzelen: ze wisten het nog niet, was er niet een te groot risico?
Het motto van de laatste werkbeurt: “Maak je eigen tuin winterklaar”.
De buren helpen mag natuurlijk ook!
Al in de morgen kwamen tuinders om grote bergen takken en compost uit hun eigen tuin naar de composthoop en takkenril te brengen. 's Middags was het zo druk dat er bij tijd en wijle te weinig kruiwagens waren.
De eerste composthoop was al gauw overvol en een tweede werd geopend. De takkenril werd bedolven onder allerlei soorten takken van struiken & bomen. Ook zagen we tuinders sjouwen met allerlei spullen voor de container, die even later door een ander weer werden meegenomen! Wat hebben we toch een boel rotzooi, sorry, afval.
Toch was er ook tijd voor een praatje en hielp een aardige (over)buurman Dirk met een vastzittende boomstronk, die er waarschijnlijk al tientallen jaren zat. Ze mompelden dat Cor wel blij zou zijn. Nou dat was hij zeker: hij zat weg van de drukte op eigen tuin te genieten.
Terwijl Emmy, Jan en Plonie toesprak, werden het vuurtje opgestookt en werden de flesjes geopend.
Maar misschien ging het helemaal niet om het opruimen van de (eigen) tuin maar veel meer om de gezelligheid van vuur, glühwein en oliebollen.
Het werd weer ouderwets: een hapje hier en een slokje daar. Om een uur of vijf toog iedereen huiswaarts en hadden we van een nuttige en gezellige middag genoten.
De pakweg 45 tuinders vonden het zichtbaar fijn dat we zo met elkaar het roerige tuinseizoen konden afsluiten. We proostten op dit jaar en hopen volgend jaar op een coronavrij seizoen.
Twee vriendinnen, al jaren samen op de tuin: Minke en Marianne, samen met Gijs en Taeke.
De goede buur (Dirk, rechts) beter dan de verre vriend.
En de rest was gewone ouderwetse gezelligheid die volgde op het harde werken. Met een praatje van de voorzitter, een glaasje en een oliebol voor ons allen.

Nee, Yvonne, dat past niet in de kruiwagen!

Zuurkool da casa di Thea e Ben

In de vorige nieuwsbrieven stond een oproep over het maken van zuurkool. Ben en Thea van Westing blijken het al jaren zo te doen:
 • Per kilo geschaafde kool 8 gram zout.
 • Stampen en in de pot doen.
 • Per 2 kilo kool peperkorrels, jeneverbessen en laurierblad naar keuze toevoegen.
 • Tot slot wat gekookt water en een grote beker karnemelk toevoegen.
 • Deksel op de pot, water in het gootje dat er altijd in moet blijven staan.
Alle spullen klaarzetten: karnemelk, zout, schaaf, stevige stamper en kilo’s witte kool
Het schaven is een behoorlijke klus en kijk uit voor je vingers!
Na twee maanden is de zuurkool klaar.
Hoe langer hij staat hoe zuurder hij wordt.
Zuurkool is goed in te vriezen.
Niet steeds in gluren...!

Heeft Moestuinvereniging Koudenhoorn nog compost nodig?

Met die vraag werden wij benaderd door de gemeente Teylingen die in een loods in Sassenheim zo'n 5000(!) zakken compost heeft liggen. Die zijn dit jaar vanwege corona niet uitgedeeld.
De Kledingbank Teylingen is in een gedeelte van deze loods gevestigd en heeft voor de inname en uitgifte van kleding dringend een grotere ruimte nodig. Daarom zijn wij en twee andere moestuinverenigingen benaderd en mogen deze zakken verdelen. Hoeveel het er worden, is nu nog niet bekend.
De penningmeester zal met een voorstel komen over hoe we de zakken gaan ophalen en hoe de verdeling op onze tuin zal plaatsvinden.

Toekomstvisie: de enquêtes

Nog even ter herinnering: een groep van zeven mensen heeft gezamenlijk (juli/aug) een enquête ontwikkeld. Deze is door ruim 75 tuinders is ingevuld. Dit is ongeveer tweederde van de leden. Een fantastisch resultaat.
Hoewel het optimistische plan was, dat we de resultaten met het hele bestuur zouden verwerken, bleek dat plan met dit aantal en vooral de complexiteit niet haalbaar.
Franco Sanavro (tuin 76), wetenschappelijk onderzoeker en bekend met dit soort werk, bood aan te helpen met deze grote klus. Het verwerken van de enquêtes kost veel tijd, mede door de uitgebreide aanvullende commentaren.
Het concept rapport is - hopelijk - mid december klaar.

De volgende bestuursvergadering

De volgende bestuursvergadering is op 3 december. Iedereen die iets aan het bestuur wil laten weten: welkom.