Contact
Zoeken in
naar

Nieuwsbrief september 2020

Inhoud
  1. Kort overzicht van de laatste ontwikkelingen op de tuin
  2. Visie werkgroep heeft enquête klaar: Invullen maar!
  3. Opzeggen van de tuin?
  4. Geen tuinfeest dit jaar
  5. Laatste grote tuinbeurt
  6. Vrijwilligers gezocht: de Warmoes is toe aan een opknapbeurt
  7. Hebbedingetjes
  8. Volgende bestuursvergadering

Het is september!

Beste tuinders

Je zou zeggen: september, een vrij rustige tijd; een beetje afbouwen. Niets is minder waar: dagelijks zijn tuinders aan het werk om de laatste zomergroenten te oogsten of de tuin winterklaar te maken. Je ziet her en der al hoopjes paardenmest op bedden liggen.
Ook lopen er vrij veel bezoekers op onze tuin, vooral in de weekends. Dat zijn de laatste tijd opvallend vaak mensen die een tuin bij ons willen. Er staat nu een kleine 40 wachtenden op de lijst en dat aantal wordt elke dag groter. Niet alleen door corona, maar ook door het verdwijnen van een groot tuincomplex bij Valkenburg. We bezitten een steeds schaarser wordend goed! Daar moeten we goed mee omgaan.
Daarnaast hebben zeven leden samen een enquête opgesteld voor de moestuinvereniging. Het doel is om te weten te komen wat leden van de vereniging vinden. In drie bijeenkomsten is het gelukt om de enquête op te stellen en de uitwerkingsvragen te formuleren. De enquête staat in zijn geheel als  bijlage bij deze nieuwsbrief.  Invullen graag!
Tenslotte willen we de Warmoes een beetje meer ‘van deze tijd’ gaan maken. Dat doen we omdat veel tuinders, in hun antwoorden op de mails van de ‘extra ALV’, lieten weten niet zo tevreden meer te zijn met de huidige situatie. Opruimen, ordenen en opleuken wordt het motto.
Dit alles en nog meer in deze nieuwsbrief.
Foto's in deze nieuwsbrief zijn van Iva Püschel-Dros, waarvoor dank!
Vriendelijke groet vanuit het bestuur,
Trudy van Ommeren, secretaris

Visie groep heeft enquête opgesteld

Waarom?

Het is al veel genoemd: tijdens de laatste ALV (11 februari 2020) discussieerden leden over het wel en wee van onze vereniging. Leden kwamen met opmerkingen en feedback. Het woord ‘kwaliteit’ werd genoemd: wat is eigenlijk de kwaliteit van onze vereniging?
Bijvoorbeeld van de tuinen: hoe zien die eruit? Wat verbouwen we? Hoe tuinieren we? Wat doen we met de sloten? Ook de kwaliteit van het verenigingsleven speelt mee. Daarnaast moeten we aan de lange termijn denken: we tuinieren niet alleen voor vandaag.
Naast de ALV dwingt ook corona ons tot nadenken. Wat moeten we met zoveel aanmeldingen? Misschien soms ‘nee’ zeggen tegen nieuwe leden? Bijvoorbeeld tegen mensen die graag op de tuin zitten in plaats van iets te doen. Sommige nieuwe leden hebben het direct over een ‘terras’ en we hoorden zelfs het woord ‘huisje’ fluisteren.

Hoe?

Daarom heeft een werkgroep van zeven leden deze enquête opgesteld, die gaat over onze tuin, de vereniging en de gewenste toekomst. Hij bevat 11 vragen. De antwoorden worden door het bestuur gezamenlijk uitgewerkt. De resultaten zullen we presenteren op de ALV van februari 2021.

Praktische uitwerking

Dan gaan we vooral praten over ‘hoe brengen we dit in de praktijk’ en welke consequenties heeft dit resultaat? Ook daarover heeft de werkgroep vragen geformuleerd die op de ALV van 2021 ter sprake komen.

Invullen

U kunt de enquête invullen door de  vragenlijst te downloaden  en dan ingevuld op te slaan als bijvoorbeeld ‘ingevulde enquête 2020’. Die kunt u als bijlage sturen aan het bekende adres: info@moestuinkoudenhoorn.nl. Voor degenen die het makkelijker vinden om een geprinte versie in te vullen, dat kan ook. Er worden om te beginnen 10 enquêtes op de tafel in de Warmoes gelegd. Graag in het daarvoor bestemde bakje doen dat op de ronde witte tafel achter in de Warmoes staat.
Als u de open vragen invult, is het handig om uw naam in te vullen voor eventuele toelichting op de antwoorden of een toelichtend gesprekje. Invullen mag ook anoniem: Graag voor 5 oktober!

Opzeggen van de tuin

Als u niet meer wilt tuinieren in het nieuwe seizoen, wilt u uw tuin dan voor 1 oktober opzeggen via info@moestuinkoudenhoorn.nl. Henny van Holten kan dan zorgen dat de tuin door een van de wachtenden wordt overgenomen. Overigens moet de tuin schoon worden achtergelaten. Als dat niet lukt, wilt u dan even contact opnemen met het bestuur via hetzelfde e-mailadres.

Geen tuinfeest dit jaar

We hebben het er al veel over gehad: wel een tuinfeest, geen tuinfeest, misschien een jaarfeest…etc. Er komt helemaal GEEN FEEST, want de omstandigheden zijn er niet gunstig voor. Wel zullen we op de laatste grote werkbeurt van 24 oktober samen het glas heffen op een fijn tuinjaar, ondanks corona, en proosten op een nog beter 2021.

Zo'n warm klimaat hebben we inmiddels: de paprika’s en aubergines doen het prima in de volle grond. Je zou zeggen: we hebben geen kasjes meer nodig

Laatste werkbeurt 24 oktober: iedereen is welkom

Helaas hebben we dit jaar maar ëën echte werkbeurt gehad voor oneven tuinen. Toch willen we het daar niet bij laten. Aan het eind van het seizoen sluiten we af met een grote, opruim, schoonmaak werkbeurt waarbij grotere klussen worden gedaan, individuele tuinen kunnen worden aangepakt en de Warmoes opgeruimd. We werken natuurlijk weer in kleine groepen die ter plekke worden geformeerd.
Tuinders die hulp willen bij hun tuin – bijv. vanwege grote dingen of omdat ze niet voldoende aanwezig konden zijn – kunnen dat doorgeven aan Erich Püschel (epuschel@gmail.com) en Cor Matser (cor.matser@xs4all.nl).
Aan het eind van de middag drinken we gezamenlijk een glas en proosten op het afgelopen en het nieuwe tuinseizoen.

De Warmoes moet leuker: Vrijwilligers gezocht!

Tijdens de extra ALV (juli/augustus) schreven vele tuinders aan het bestuur dat zij vonden dat de koffieploeg zijn langste tijd had gehad. De Warmoes moet toegankelijk zijn voor iedereen. Tuinders moeten zich niet geremd voelen door de groep die of in de keuken of op de patio zit. Sommige tuinders zeiden dat ze niet naar de wc durfden als de groep er zat.
Meerdere mensen gaven aan dat de plek van de wc niet handig is zo vlakbij de tafel. Er werd een pleidooi gehouden voor kleinere tafels zowel in de Warmoes als op het terras. Er werd over ‘kleinere zitjes’ gesproken.
Het bestuur heeft daarop besloten dat het tijd is de Warmoes grondig aan te pakken. We vragen daarvoor drie of vier mensen die – samen met beheer – een plan ontwikkelen om de Warmoes en het terras te verbeteren en ‘op te leuken’. De groep wordt geleid door Cor/Erich, die ondersteuning moeten krijgen van drie andere (vrouwelijke?) tuinders.

Hebbedingetjes

Vorige keer werd een Keulse Pot gevraagd, die is inmiddels aangeschaft.
Deze keer een vraag: Wie weet/heeft ervaring met het zelf maken van zuurkool? Ik heb drie mooie witte kolen op mijn tuin en wil er zelf zuurkool van maken. Misschien kunnen we met twee of drie tuinders een middag buiten aan de slag. Graag reacties naar Trudy van Ommeren, tvo1952@gmail.com. Veel dank alvast.

De volgende bestuursvergadering

13 Oktober is de volgende bestuursvergadering. Als je dingen hebt voor: geef het door!