Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief juni 2020

Elke Nieuwsbrief is toch ook steeds een beetje ‘anders’, ook al staat er altijd iets in over de bestuursvergadering. Dit keer wat meer aandacht voor de toegenomen landelijke interesse in ‘tuinieren’. Vrijwel alle kranten schreven over deze trend, waarschijnlijk aangejaagd door de coronacrisis. Op ons moestuincomplex hebben we de coronatijd goed benut: de meeste tuinders hebben veel en hard gewerkt en dat was te zien tijdens de tuinschouw. Bevindingen daarvan in deze nieuwsbrief. Er lag er nog een vraag van de ALV over pH meters: beschreven in een apart kadertje. Tenslotte, wat specifiek lief en leed: tuinders zijn ook mensen en die maken dingen mee. Fijne en minder fijne. Als altijd: graag jullie reacties!
Namens het bestuur,
Trudy van Ommeren
Secretaris

Inhoud
  1. Tuinschouw
  2. Financiën
  3. Ontwikkelingen op de vereniging: moestuin of volkstuin?
  4. Tuinen opruimen: waar laat je de rommel?
  5. Werkbeurten
  6. De Volkstuin als plek van bezinning
  7. Weetjes: meet de zuurgraad van je grond
  8. Tradities en zomerfeest

Tuinschouw

Voorafgaand aan de bestuursvergadering – op 2 juni jl. - heeft het bestuur een tuinschouw gehouden. We zijn met alle bestuursleden langs de tuinen gelopen. De meeste tuinen zagen er heel mooi en sommige zelfs prachtig uit! Helaas waren er ook wat tuinen in minder goede staat. Zes tuinders hebben telefonisch een aanmoediging of een waarschuwing gekregen. Daarna is er schriftelijk bevestigd dat de tuinen meer onderhoud nodig hebben. Het bestuur wil ook graag weten waar tuinders problemen tegenkomen, zodat er tijdig kan worden geholpen of geadviseerd. Het bestuur houdt vinger aan de pols. Daarom zal er dit jaar tenminste nog een (of twee) keer worden geschouwd.

Financiën

Tijdens de bestuursvergadering lichtte Marten de Boer de financiën toe en informeerde ons dat we financieel gezond zijn: we hebben nu een eigen vermogen van ruim €50.000.
Binnengekomen gelden komen vooral uit de tuinhuur van ruim 10.000 euro. Verreweg de grootste bron van inkomsten. De afdracht aan de Gemeente voor de huur is vastgesteld op €3.771; dat bedrag zal voorlopig zo blijven. Ook halen we kleine winsten uit zaden en pootgoed, tuinmateriaal, Groenmarkt en het Zomerfeest. Binnenkort wordt begonnen met het aanleggen van de veiligheidsverlichting. Hiervoor wordt Koos de Bruin weer gevraagd, die als elektricien al eerder goed werk heeft geleverd met het aanleggen van nieuwe elektra. Hiervoor is een bedrag van €600,00 gereserveerd.

Ontwikkelingen op de Vereniging: moestuin of volkstuin

Net als op andere plekken, is het moestuinen of volkstuinen razend populair. Het Leidsch Dagblad meldde dat de wachtlijst van Ons Buiten van 80 wachtenden naar 160 was gegaan. Uit het Leidsch Dagblad:
"Leiden: Volkstuintjes populairder door Lock down"
Bij ons is het gelukkig nog niet zo erg, toch zijn er inmiddels alweer 16 wachtenden, terwijl dat er in januari nog maar 5 waren.
Gemengd tuinieren
Bij de tuinschouw werd duidelijk wat voor vereniging wij nu zijn: vooral een vereniging waarin gemengd getuinierd wordt. De meeste tuinen bestaan uit groenten en fruit, met her en der wat bloemen. Een enkele tuinder heeft fruit eventueel gecombineerd met bloemen. Twee of drie tuinders hebben vooral een tuin om te rommelen en om er te zijn.
Moestuin Vereniging Koudenhoorn is: ‘Een plek waar mensen lekker bezig zijn en in de grond zitten te wroeten. Geen plek om alleen te zijn en geen plek om een huisje op te zetten.’
- Uit de bestuursvergadering van 2 juni 2020.
Tijdens de bestuursvergadering discussieerden we over onze vereniging: een Moestuin Vereniging. Op Volkstuinen zie je mensen genietend op hun terras, eventueel een huisje erop, met een kopje koffie of soms een glas bier of wijn. Dat is een andersoortige vereniging dan de onze.
Nieuwe leden moeten geïnformeerd worden dat dit een Moestuin complex is waar je iets komt doen en niet alleen zijn of zitten.
Ook kwam het onderhoud van de tuinen uitgebreid aan bod: bij nieuwe tuinders moet het bestuur na 1 jaar controleren of het ook echt tuinders zijn. Doen ze iets in hun tuin, wordt er gewerkt, hoe ziet het eruit? En is een jaar proeftijd dan wel genoeg? Moet het langer? Op dit moment stellen de statuten dat het eerste jaar een proefjaar is dat met een jaar verlengd kan worden. In de praktijk is dat nog niet vaak gebeurd en werd er na een jaar een definitief contract gesloten.
Visiedocumentje op de ALV
Deze discussies binnen het bestuur vormen een aanzet voor een zgn. visiedocumentje, waarin ideeën en gedachten over onze moestuin worden beschreven. Dit idee is afkomstig van de ALV van dit jaar.
Aspecten die ook toen naar voren zijn gebracht, en o.a. door Cor in een statement over kwaliteit zijn verwoord:
Tuinschouwen, kwaliteit van tuinieren en omgang, gereedschap, composteren, soorten tuinders, regels, etc.
Dit document zal op de ALV van 2021 met alle aanwezige leden worden doorgenomen. Er wordt ruim de tijd genomen om over onze vereniging met elkaar in gesprek te gaan en het tot een document van iedereen te maken.

Opruimen van tuinen

Bij vertrek van tuinders moet de tuin schoon opgeleverd worden, tenzij met de nieuwe tuinder is afgesproken dat bepaalde dingen mogen blijven staan of worden overgenomen. Dat opruimen levert soms grote bergen rommel op, zoals laatst bij een van onze tuinen. De opruimers zijn een dag bezig geweest en dat heeft geresulteerd in een boel rotzooi die op het grasveld naast de Warmoes is gelegd. Inmiddels hebben ook andere tuinders hier rommel op gestort: er even ‘iets bijleggen, want er ligt toch al een boel’. Het bestuur heeft daarom besloten om in juli, of augustus de jaarlijkse container te laten komen in plaas van oktober. Bericht daarover volgt per mail of in de volgende Nieuwsbrief. Houd de troep tot die tijd op je eigen tuin!

Werkbeurten & container

In de versoepelde regelgeving is het goed mogelijk om werkbeurten te organiseren. Er blijkt een heleboel werk te liggen, o.a. de container, maar ook de takkenril, de paden, hulp bij individuele tuinen, inlossen beloften van het omzagen van struiken en bomen, schoonmaken van de buitenkant van de Warmoes, het terras en de borders. We concluderen dat er veel mogelijk is en dat we dat moeten gaan doen. Wellicht een paar zaterdagen achter elkaar. (even, oneven). Binnenkort is een klussenlijst beschikbaar en worden tuinders ingedeeld in kleine groepen. We hebben de werkbeurten ook echt gemist omdat het nu een goede traditie is om met elkaar aan het werk te zijn en – ook al is het op afstand – met een gezamenlijke schaft!. We moeten steeds blijven doen wat er wel kan.

De Volkstuin als plek van bezinning

(bron: Trouw, 23 mei 2020)
‘Even weg van alle prikkels’, zegt een lezer in Trouw. ‘omdat ik hier zo in een andere wereld ben. Zodra ik de tuin op fiets, voelt het als vakantie.’
In het boek ‘Volkstuinverhalen’, vind je verhalen van tuinders, maar ook tips over snoeien, sproeien, zaaien en ook recepten. Maar het zijn vooral portretten van tuinders. En dan blijkt – natuurlijk - dat er niet één soort tuinder is : zowel de verenigingen als de tuinders zelf verschillen enorm: van de proseccotuinder tot de tuinder die elke dag gebukt met zijn handen in de aarde wroet.
Moestuincomplexen zijn kenniscentra voor bescherming van biodiversiteit, omdat er geen pesticiden worden gebruikt.

Weetjes: meet de zuurgraad van je grond

(bron: Trouw, april 2020)
Met een pH-bodemtest kun je makkelijk de zuurgraad meten. De pH-waarde wordt uitgedrukt in een schaal van 1 tot 14: 7 is neutraal, daaronder is de grond zuur en daarboven basisch of kalkrijk. Gewoonlijk is zandgrond lichtzuur en humusarm met een pH waarde van onder de 6. Veengrond is humusrijk met een pH tussen 4 en 6. Bij klei zit je vaak boven de 6 tot wel 7,5 en hoger.
Lees eerst het etiket van planten of het zaaigoed, dan kun je zien of er humusrijke zure grond nodig is. In dat geval moet je klei aanvullen met zure potgrond of tuinturf met wat mest. Dit moet gedurende het jaar een aantal keren herhaald worden.
Op onze vereniging hebben we alle soorten grond: variërend van vrij zanderig tot behoorlijk kleiachtig. Met een pH meter kun je zelf meer over je grond te weten komen. PH-meters zijn in werkelijk alle soorten en maten te koop bij tuincentra (Bakker, Bol.com, Intratuin, Bosrand, etc.) en kosten tussen de vijf en de vijftig euro. Wil je de kwaliteit van een pH meter weten, lees dan eerst wat recensies, dan krijg je een indruk wat andere tuinders ervan vinden. Zoek vooral goed online wat het beste is voor jouw tuin! Duurder is niet per se beter!

Over het Zomer- c.q. Jaarfeest

Het bestuur is een plannetje aan het bedenken voor de jaarlijkse traditie van het zomerfeest. Het wordt niet in juli gehouden maar bijvoorbeeld september of tegelijkertijd met de afsluiting van dit bijzondere tuinjaar. We kunnen zeker samen veilig een feestje bouwen, ook met het respecteren van de juiste afstand.
In de volgende Nieuwsbrief details over het hoe en wanneer. Iedereen die hier ideeën over heeft: ook van harte welkom.
De volgende bestuursvergadering is op 2 juli. Iedereen die iets voor de agenda heeft wordt van harte uitgenodigd dit aan ons te laten weten.