Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief mei 2020

Inhoud van deze nieuwsbrief:
 1. Koudenhoorn - lief en leed
 2. Alternatieve Groenmarkt foto impressie en tekst
 3. Verslag van de bestuursvergadering: hoe zit het met de werkbeurten?
 4. Testen van de grond met theezakje: meedoen!
 5. Ander nieuws

Herinnering aan Charlotte Matthijssen

Ook al gebeurt er op een grote moestuinvereniging als de onze altijd veel, sommige gebeurtenissen hakken er meer in dan andere. Het verdrietige nieuws van Charlotte Matthijssens overlijden was een klap voor velen, maar vooral voor Cor, die zijn maatje verloor nadat hij haar ruim een jaar intensief heeft bijgestaan.
Wij wensen Cor veel kracht, vriendschap en steun van naasten en vrienden. We hopen dat de mooie herinneringen hem moed zullen geven op moeilijke momenten. Laten wij als moestuinvereniging oog hebben voor Cor en voor anderen die moeilijke tijden doormaken. De kwaliteit van onze vereniging uit zich ook of juist op dit soort momenten.
Avondzon op de moestuin (foto Iva)
...En verder
In deze coronatijd zijn we (bijna) allemaal veel op de tuin: dat is te zien ook! De tuinen hebben er nog nooit zo mooi bijgelegen, al klagen we nu natuurlijk over de droogte. Iedereen is aan het gieten dat het een lieve lust is.
Het bestuur heeft via Skype weer haar maandelijkse vergadering gehad waarover kort verslag. Vooral de werkbeurten, individueel en in klein verband, zijn uitgebreid besproken.
En we hebben op kleine schaal een ‘alternatieve Groenmarkt’ georganiseerd die leuk en succesvol was, geheel binnen de richtlijnen van de Nederlandse overheid.

De alternatieve Groenmarkt

Dit jaar had de Groenmarkt meer voeten in de aarde dan andere jaren, want ja: corona. Tevoren hebben we onze oren te luisteren gelegd en veruit de meeste tuinders waren voor. Er was ook een flink aantal tuinders dat planten had gekweekt, speciaal om namens de vereniging te verkopen. Anderen hadden nog wat over en kwamen die tijdens de markt brengen. Dus alles bij elkaar hadden we een heel mooi aanbod (zie foto’s). Degenen die zich er niet veilig bij voelden, werd aangeraden niet te komen. Dat is ook gebeurd. Nadat het besluit in het bestuur was genomen, heeft ook de gemeente Teylingen gezegd dat er geen vergunning nodig was.
Het was een kleinschalig gebeuren, op eigen terrein, met kleine aantallen mensen en binnen de 1,5 m. Dat verliep allemaal volgens planning en was erg gezellig. Het weer werkte mee, de sfeer was top en de opbrengst (ongeveer €190, na aftrek kosten) stemde tevreden: wat wil een mens nog meer.
Een mooi aanbod, aantrekkelijk geprijsd, variërend van twintig cent tot drie euro (bessenstruiken).
’...Eindelijk iets positiefs in deze sombere tijden...’
Met deze woorden reageerde één van de tuinders toen het bestuur had besloten een alternatieve Groenmarkt te organiseren. We ontvingen veel positieve en een enkele afwijzende reactie, reden om de markt op zeer kleine schaal door te laten gaan.
De eerste plantjes werden vrijdag al gebracht: onder de pruimenboom van tuin 76. 's Nachts uiteraard beschermd. Foto hierboven.
Op zaterdagochtend maakte het bestuur het terrein in orde. Looproute werkte prima.
Er werden tafels neergezet met plantjes variërend in prijs van twintig cent tot drie euro. Er was een prachtig aanbod: voor elk wat wils.
Natuurlijk ook gezamenlijk koffie gedronken en gekletst, op juiste afstand. Paul Hoftijzer verzorgde de koffie voor de verkopers: met iets lekkers natuurlijk!
We zagen ook drie nieuwe tuinderkoppels flink inslaan. Deze kopers hadden moeite om te kiezen want er was zoveel moois! Aan de tafel: Frans en Agnes (in gele jas) en geduldig wachtend op hun beurt: Michele en Marc.
Gelukkig was er voor ieder voldoende keus.
Dank aan alle kwekers: Cora, Herman, Ronald, Ria, Marieke, Bernadette, Mirjam, Nadia, Yvonne van I., Yvonne B., Corry J., Mart van W., Paula, Plonie, Trudy.
Een blije Marten de Boer: wat zegt dat? Dat er goed werd gekocht en direct betaald! Marten had een mooi plekje.
Er waren ongeveer 35 kopers die in totaal voor iets meer dan €280 kochten. Geweldig resultaat in dito sfeer.
Tijdens de Groenmarkt werd het boeket voor Charlotte liefdevol aangevuld. Hier herschikt Joanneke het boeket, terwijl ze nog even een paar bloemen toevoegt, die zij net heeft geplukt. 's Middags heeft Emmy namens ons allen de bloemen bij Cor bezorgd.

Wat doen we met de werkbeurten?

Een belangrijk onderwerp tijdens de laatste bestuursvergadering was: de werkbeurten. In deze tijd kun je en mag je niet in groepsverband iets doen.
Maar dat wil niet zeggen dat we niet in kleiner verband of verder uit elkaar aan de slag kunnen. Als je ideeën hebt of je hebt iets gezien dat nodig aangepakt moet worden, neem dan a.u.b. contact op met Erich Püschel (tuin 26). Hij heeft op dit moment de coördinatie en kan adviseren en/of hulp inschakelen.
In het bestuur zijn de volgende mogelijkheden langs gekomen:
 • We kunnen in elk geval zorgen dat het stukje pad voor onze eigen tuin(en) netjes is en een geul heeft aan de voorzijde van de tuin zodat er gemaaid kan worden.
 • We kunnen in elk geval zorgen dat het stukje pad voor onze eigen tuin(en) netjes is en een geul heeft aan de voorzijde van de tuin zodat er gemaaid kan worden.
 • We kunnen zorgen dat het hele complex netjes blijft: op dit moment dreigt er bij en op de takkenril een rotzooi te ontstaan. Gooi er niet zomaar iets op! Het bestuur neemt 2 juni een beslissing hierover.
 • Houd de Warmoes en de WC a.u.b. schoon. Was handen voor je de Warmoes ingaat. Ruim het aanrecht op en doe je eigen afwas!
 • Misschien is het mogelijk in kleine groepen van 3 personen iets te doen op verschillende dagen.
 • Als je behoefte hebt de borders en het terras voor de Warmoes onkruid vrij te maken: welkom!
Na 1 juni wordt bekeken hoe we de werkbeurten in bescheiden vorm weer kunnen starten. Het bestuur vergadert 2 juni en zal kort daarna via bord op de Warmoes en de e-mail iedereen informeren over het hervatten van de werkbeurten: het hoe en het wanneer.

Testen van de grond? Gebruik een theezakje!

De tuin staat er mooi bij, alles lijkt de grond uit te schieten! In die grond blazen schimmels en bacteriën hun partij mee. Maar: maken die het ook goed? Nederlandse onderzoekers hebben ontdekt dat een theezakje daarvoor het beste testmiddel is. Het is een serieuze wetenschappelijke methode. Theezakjes bevatten planten materiaal. Door ze een tijd in de bodem te begraven kan eenvoudig worden gemeten hoe snel het afbraakproces van dat materiaal verloopt. Dat verschilt van soort tot soort en plaats tot plaats.
Onderzoekers van diverse Nederlandse universiteiten:
“Door twee soorten thee van verschillende afbreekbaarheid te gebruiken kan de snelheid en de hoeveelheid die uiteindelijk overblijft tegelijkertijd worden gemeten. De methode is al in meer dan twintig landen getest, maar om de gevolgen van klimaatsverandering beter te begrijpen zijn nog veel meer gegevens nodig.”
“Iedereen kan meedoen”, vertelt onderzoeker Dingemans. “Neem een droog zakje rooibosthee en een droog zakje groene thee. Kies de thee die in driehoekvormige zakjes is verpakt. Zoek een geschikte locatie, begraaf de zakjes en haal ze na drie maanden uit de grond. Laat ze drogen, klop de aarde eraf en weeg de zakjes zonder het labeltje. Bijvoorbeeld op een keukenweegschaal. De gegevens vul je online in, zodat er een wereldkaart ontstaat met afbraaksnelheden.”
Wie doet mee? Als je interesse hebt, stuur dan een mail aan Franco Sanavro via outlook: FLSanavro@outlook.com. Hij zal de resultaten op de ALV 2021 presenteren.

Tenslotte

Kleingeld: als je iets koopt, zorg dan dat je een paar euro bij je hebt of vul direct een briefje in dat je het overmaakt. Dan kan Marten je er altijd aan herinneren. Betaal a.u.b. niet met vijf euro, want dan verdwijnt het wisselgeld snel.
Een paar weken geleden moest de ambulance het eiland op en toen bleek dat hij te zwaar was voor de brug. Het bestuur zoekt uit hoe we kunnen zorgen dat bij noodgevallen hulp snel ter plaatse kan komen en welke afspraken er met de gemeente gemaakt moeten worden om risico’s van te laat hulp te voorkomen.
Voor het zomerfeest zijn we nog aan het zoeken naar een alternatief. Het wordt waarschijnlijk september en dan in aangepaste vorm, onder de noemer ‘Jaarfeest’. Er blijkt onder onze tuinders behoefte aan contact en uitwisseling. Daar kunnen we zeker ook iets op bedenken. Wordt vervolgd.
De volgende bestuursvergadering is op 2 juni op het terras van de Warmoes. Heb je iets voor de agenda, stuur ons dan een mail.
Namens het bestuur,
Trudy van Ommeren
Secretaris