Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief april 2020

Inhoud van deze nieuwsbrief:
 1. Koudenhoorn. De Moestuin en het Coronavirus. Impressies & maatregelen.
 2. Opvolgen van uitkomsten algemene ledenvergadering: onderhoud van tuinen en bouwsels.
 3. Nieuwe tuinders; wachtlijst.
 4. Compost en composthopen, takkenril, hakselaar: wat zijn de mogelijkheden?
 5. Vergroenen van de Vereniging, wensen van de leden.
 6. Visie op de toekomst van De Moestuin.
 7. De Schoonmaakploeg is begonnen; een nieuwe Koelkast & Stofzuiger.

Omdat het op dit moment onmogelijk is om medetuinders te interviewen, is er voor gekozen in deze nieuwsbrief een paar foto’s te plaatsen. Kijk maar eens hoe actief we allemaal zijn tijdens de coronacrisis! En er gebeurt nog veel meer…!

Koudenhoorn blijft open

Er was sprake van een mogelijke afsluiting van het hele eiland. Daar blijkt bij navraag vooralsnog geen sprake van. Op sommige dagen is het parkeerterrein gesloten en staan er verkeersregelaars bij de hekken. Dat werkt vooralsnog prima. Mocht men zich misdragen, dan zullen er andere maatregelen worden genomen.
We passen ons gedrag aan vanwege corona
Het is extra druk op ons moestuincomplex! Velen noemden de afgelopen weken hoe belangrijk het was om juist nu zo’n heerlijke plek te hebben: we kunnen – ook al zijn we ongerust over het coronavirus – naar onze tuinen. Velen zijn in gesprek met elkaar. En ja: dat kan heel goed op 1,5 meter! Kijk maar eens naar de foto’s bij deze nieuwsbrief.
Het gaat goed omdat iedereen goed oplet: op afstand wachten voor de wc, of om je handen te wassen. Het is duidelijk dat ieder zijn/haar verantwoordelijkheid neemt om op eigen gezondheid te letten en ook zorgvuldig om te gaan met die van anderen.
Nog even in herinnering:
 • Was vaak (na WC!!) je handen met water en zeep, 20 seconden.
 • Handdoeken van thuis meenemen of handen in open lucht drogen.
 • Vaat afwassen en het aanrecht na gebruik met sop schoonmaken.
 • WC bril + rand eronder na ieder gebruik met citroendoekje goed schoonmaken.
 • Deur van de Warmoes open laten in verband met aanraken deurkrukken.
 • Niet meer dan 2 mensen in de Warmoes.

Opvolgen van uitkomsten van de algemene ledenvergadering: verwaarloosde tuinen

Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrief (februari 2020), gaf de meerderheid van de leden tijdens de algemene ledenvergadering aan dat ze last hebben van tuinders die ‘(bijna) niets’ aan hun tuin doen.
Het bestuur is met de aanbevelingen aan de slag gegaan. Eerst heeft er een tuinschouw van het hele complex plaatsgevonden, de verwaarloosde tuinen zijn in kaart gebracht. Het bestuur heeft contact gezocht met de betreffende tuinders. In een enkel geval was er sprake van een laatste waarschuwing; anderen hebben echt beterschap beloofd. In veel gevallen is die verbetering al zichtbaar. In mei volgt opnieuw een tuinschouw en zal het bestuur bekijken of dat inderdaad het geval is.
En heb je ergens hulp bij nodig?
Vraag het gewoon!
Een of twee tuinders zitten in moeilijke omstandigheden. Daar heeft het bestuur begrip voor en hulp aangeboden. Ook bij deze tuinders houden we vinger aan de pols.
Tenslotte: als iemand hulp nodig heeft, is er altijd wel een helpende hand in de buurt. Ook aan adviezen op onze Moestuin geen gebrek. Dat gebeurt al vaak en is ook onderdeel van ‘Goed Verenigingsleven’.
Bouwsels en rommel op het complex: wat is het beleid?
Zoals bekend, heeft een behoorlijk aantal tuinders iets gebouwd op de tuin: een houten of plastic kasje, kleiner en tijdelijk of groter en (semi) permanent. Instabiel of heus bouwwerk uit mooie planken of resten hout. Soms zijn er buizen, schotten en zelfs hele deuren gebruikt.
Wat zegt het beleid daar eigenlijk over?
De afspraak was dat bouwsels in de winter zouden worden afgebroken. Echter, zowel het werk dat in het bouwen gaat zitten als het opbergen, maakt dat alles het hele jaar blijft staan. Dat is jaren door de vingers gezien. De vraag die vaak wordt gesteld: ‘Wordt het niet te rommelig op ons complex?’
Recent zijn er twee grotere bouwsels gebouwd – een kas en een prieel – die groter zijn dan de voorgeschreven afmetingen in het beleid. Het bestuur vraagt zich af: ‘Hoe kunnen we redelijkerwijs de regels toepassen, zonder dat we tuinders het plezier ontnemen?’
Het bestuur is voornemens beide tuinders aan te spreken en tot verdere afspraken te komen. In de volgende nieuwsbrief meer over bouwen en rommel op het moestuincomplex. Het formuleren van een bredere visie - waar deze dingen een plaats in krijgen - op de toekomst, wordt naar later datum verschoven, omdat we in verband met het coronavirus alleen vergaderen via Skype.

Nieuwe tuinders en wachtlijst

In maart en begin april kwamen er nog 4 nieuwe tuinders bij vanwege onverwachte opzeggingen: tuinen 68, 114, 124 en 129. Inmiddels zijn ook deze tuinen verhuurd aan nieuwe leden.
En wat een werklust hebben die nieuwe tuinders: er wordt gespit, terrassen aangelegd, struiken en kleine boompjes geplaatst en mooie bedden voorbereid.
Intussen groeit de wachtlijst ook weer gestaag: er staan nu 12 wachtenden op.

Beheer, composteren en composthopen

Het is belangrijk dat we onderscheid maken tussen:
 1. composteren op de tuin zelf en
 2. de composthopen van de vereniging.
Het beheer stelt – net als tijdens de ALV - dat een tuinder niet zonder eigen composthoop kan.
Composteren kan op heel veel manieren; daar moet je ook een beetje creatief mee omgaan.
Twee voorbeelden van composteren:
 1. Graaf een flink gat in de grond (1 meter diep en 2 meter lang) en gooi daar je overtollige compost in. Kun je ook als ophoging van ingeklonken grond gebruiken. Velen doen dit al.
 2. Ook hebben we allemaal een slootkant, die met plaggen onkruid verhard kan worden.
De beheerders (Cor en Erich) en vele anderen kunnen dit voordoen. Voorheen werden de takkenril en composthopen tijdens werkbeurten geopend voor nieuwe leden. Omdat er geen werkbeurt is geweest, is dat nu niet het geval.
De nieuwe takkenril wordt bijgehouden en er is voorlopig geen behoefte aan een hakselaar.
De machineploeg doet wel gewoon zijn werk en maait gras en paden. Er zijn tuinders die die machines prima kunnen hanteren, en die zowel de zitmaaier als de bosmaaier bemensen. Koos de Bruin onderhoudt deze machines.
!!! Het bestuur vraagt tuinders niet aan de duikers te zitten of zelf aan de inlaat te prutsen, omdat er anders dingen kapot gaan. Blijf eraf! Zorg voor enige ruimte aan de slootkant, zodat er langs de waterrand kan worden gelopen! Houd deze rand van je tuin vrij van riet!
Ondiepe middensloot op het Oostveld
Er staat weinig water in de ondiepe middensloot en er ligt veel bagger in. De inlaat van de moestuinvereniging ligt half boven water. De vraag is: moet die niet dieper gelegd worden? Het is niet helemaal duidelijk of er gebaggerd wordt of alleen maar schoongemaakt. Inmiddels lijkt er meer water in te staan.
De gemeente wordt opnieuw aangeschreven dat zij verantwoordelijk is!

Vergroenen van de vereniging & toekomstvisie

Tijdens de algemene ledenvergadering sprak een aantal leden zich uit om de vereniging te vergroenen of wel verduurzamen. Daaronder valt bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen, keuze voor een groene bank (voor financieel verkeer), ecologisch tuinieren, etc. Een dergelijke stap moet echter onderdeel zijn van een bredere visie op de toekomst van onze vereniging: wat voor vereniging willen we zijn of worden? Moeten er dingen veranderen en zo ja: welke dan? Zie ook stukje over bouwsels en verrommeling.
Omdat daar tijd voor nodig is en ideeën face-to-face moeten worden uitgewisseld, gaan we daar na de coronaperiode mee aan de slag. We nodigen iedereen van harte uit om ideeën te delen: die hebben we tenslotte allemaal!

Schoonmaak, koelkast, stofzuiger

Het schoonmaakrooster is klaar: hangt aan de zijkant van de spiksplinternieuwe koelkast. De eerste grote schoonmaakbeurt is alweer gedaan. Het was een klus, want het wintervuil zat overal op, in en onder. Het verschil is zichtbaar en voelbaar. Dank daarvoor Yvonne en andere schoonmaaksters.
Daarnaast hebben we – voor het eerst in de moestuingeschiedenis – een stofzuiger. En die wordt gebruikt ook, vooral door Iva.
En iedereen heeft het gezien: we hebben een nieuwe, energiezuinige koelkast door Iva zelf naar de moestuinkeuken geleid (zie foto’s). Hartelijk bedankt Iva!
Ja, nog een klein stukje...! En nu...recht achteruit. Iva begeleidt de koelkast tot aan zijn bestemming.
Jee, wat een grote! Maar er zijn twee sterke mannen meegeleverd. Erich hoeft echt niet mee te helpen.
Het is duidelijk dat we door al deze maatregelen bezig zijn de moestuinvereniging te verbeteren. Daar doet iedereen graag aan mee: we rekenen op jullie allemaal!
Trudy van Ommeren
secretaris
14 april 2020