Contact
Zoeken in
naar

Nieuwsbrief maart 2020

Er is veel gebeurd en gedaan de laatste tijd - daardoor hebben we een dikke nieuwsbrief.
Het bestuur is na de algemene ledenvergadering (ALV) aan de slag gegaan met de feedback van de leden. Deze feedback had een duidelijke boodschap: er moeten dingen veranderen. In deze nieuwsbrief staan de eerste stappen hoe het bestuur dat gaat doen.
Verder: de verwarming in en het schoonmaken van de Warmoes, bomen snoeien en berenklauw overlast. De Groenmarkt en belangrijke data dit jaar. Uitsmijter is het interview met Dirk de Ruiter, die tijdens de ALV tot Lid van Verdienste werd benoemd. Dank je wel Dirk voor je jarenlange trouwe diensten aan de Vereniging!
Veel leesplezier en graag reacties!

In volgorde:
 1. Vervolgacties ALV: verwaarloosde tuinen, compost, werkbeurten en kwaliteitsverbetering van de Vereniging
 2. Werkbeurten
 3. Financiën
 4. Taakverdeling binnen het bestuur
 5. Boomsnoeicursus
 6. De straalkachel in de Warmoes
 7. Schoonmaakploeg heeft mensen nodig
 8. Groenmarkt
 9. Berenklauw
 10. Belangrijke data
 11. Interview met Dirk de Ruiter

Aanpak van verwaarloosde tuinen

Tijdens de ALV was de boodschap van de leden duidelijk: de leden zijn de verwaarlozing van sommige tuinen zat. Zij riepen het bestuur op om daar iets aan te doen: bij langdurige verwaarlozing moest het bestuur deze leden royeren.
Het bestuur heeft daarop het huishoudelijk reglement gecheckt waarin artikel 8 het volgende vermeldt: "(…) Huurders die de Voorwaarden van Verhuur niet naleven, worden aanstonds aangeschreven en krijgen 3 weken de tijd om hun tuin op orde te krijgen. Wordt hieraan niet voldaan dan volgt een tweede aanmaning waarna het bestuur bevoegd is de huurovereenkomst te beëindigen, hierbij vervalt het recht op teruggave van tuinborg en het recht op overnamekosten (…)"
We hebben bepaald om welke tuinen dit gaat: wie hebben er al diverse verzoeken tot en waarschuwingen gehad? Bij welke tuinders hadden deze weinig tot geen resultaat? Met alle tuinders die langdurig niet goed voor hun tuin zorgen, vindt op korte termijn een gesprek plaats op ons moestuincomplex.

Composthopen

Tijdens de ALV werd de boodschap herhaald: tuinders moeten compost op hun eigen tuin verwerken. Maar er zijn ook centrale composthopen.
De leden vonden dat de composthopen te weinig ruimte bieden en niet genoeg ‘open zijn voor gewone leden’. Cor meldde toen dat er ‘nooit genoeg composthopen zijn’ en dat er ‘vroeger van alles op gesmeten werd!’. Het is daarom belangrijk dat we verstandig met compost omgaan en de opgebouwde composthopen fatsoenlijk behandelen. Dus geen compost op een hoop die met zeil is afgedekt. Toezicht is noodzakelijk. Als er in september plek is, mag iedereen er altijd groen opgooien. Komende werkbeurten wordt tenminste een van de composthopen omgezet.
Eén tuinder heeft zich aangemeld voor toezicht op de composthopen en biedt hulp aan bij het omzetten. Het bestuur en Cor bekijken z.s.m. welke acties mogelijk zijn.

Workshop composthoop maken

Het bestuur is van plan een workshop ‘composthopen maken’ te organiseren voor alle tuinders. Binnenkort informatie over wanneer en hoe je je kunt inschrijven.

Werkbeurten

Werkbeurten zijn een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van onze vereniging. Tijdens de ALV kwam naar voren dat de huidige leeftijdsgrens van 70 jaar niet meer van deze tijd is: veel tuinders zijn boven de 70 en werken nog lekker in eigen tuin. Als iemand dat kan, kan er ook aan werkbeurten worden meegedaan, werd er gezegd. Op basis van de uitkomsten van de ALV, besluit het bestuur daarom deze leeftijdsgrens te schrappen.

Financiën

Gelukkig blijkt dat er al veel huur en contributie is betaald. We schaffen dit jaar ook weer mooie dingen aan voor de Vereniging:
 • 5 Kruiwagens
 • Een nieuwe tafel van 80 cm breed
 • Een nieuwe koelkast met voldoende vriesruimte en zuinig in gebruik
 • Een goede stofzuiger
 • Archiefkast van de kringloop
De opening van het nieuwe tuinseizoen en de werkbeurt van 28 maart gaan in verband met het corona virus niet door!

Taakverdeling in het bestuur

Het huidige bestuur heeft 6 leden: Emmy Meijers is voorzitter, Marten de Boer is als penningmeester verantwoordelijk voor de financiën; ook doet hij de Welkoop en andere grote bestellingen. Als secretaris bereidt Trudy van Ommeren de agenda van de bestuursvergaderingen voor en doet er verslag van in de notulen. Zij doet correspondentie met de leden en maakt de nieuwsbrief. Henny van Holten is verantwoordelijk voor de verhuur van de tuinen en het wegwijs maken van tuinders op het complex. Erich Püschel houdt mede toezicht op beheer en onderhoud en ondersteunt Cor (en zijn werkploeg). Yvonne van Iperen doet en coördineert grote bestellingen (zaden, pootgoed, catalogi), Lief en leed en is verantwoordelijk voor de schoonmaakploeg.

Volgens goed gebruik: boomsnoeicursus

Vanwege verwacht slecht weer was de boomsnoeicursus, van medetuinder Herman Bus, ingekort tot 10.00 - 13.00. Inderdaad werd het weer daarna onvriendelijk en was het een verstandige beslissing om niet tot vier uur door te gaan. Ondanks het weer was er behoorlijk wat animo en zeker geconcentreerde aandacht voor het woord van de meester!
Boomsnoeicursus

Geen extra straalkachel in de Warmoes

De koffieploeg heeft het bestuur gevraagd een extra straalkachel voor de Warmoes aan te schaffen omdat het er in de winter te koud is. Deskundig advies leverde het volgende op:
 1. De kou die in de Warmoes wordt gevoeld, komt vooral van de vloer.
 2. Een kacheltje zou vrijwel niets aan deze kou doen.
 3. De veiligheid van een/voorgesteld kacheltje is onvoldoende en het bestuur vindt dit mede daarom geen verantwoorde keus.
 4. De extra belasting van het net kan tot gevaarlijke situaties bijvoorbeeld brand leiden.
De conclusie is simpel:
Het bestuur gaat geen straalkachel aanschaffen en keurt het gebruik van een extra straalkachel af, in verband met de hierboven genoemde punten. Bij koude voeten is het het beste om laarzen en ander vuil schoeisel uit te trekken (dat houdt de Warmoes ook beter schoon) en een paar warme pantoffels aan te trekken of lekkere dikke sokken aan te doen.

Schoonmaakploeg

Op dit moment wordt de schoonmaakploeg 2020 gevormd. De leden van deze ploeg maken elk tweemaal per jaar het clubhuis als volgt schoon:
 • keukenblok schoonmaken
 • tafels schoonmaken
 • vloer vegen en dweilen
 • WC schoonmaken, vloer dweilen
 • terras vegen
De werkzaamheden kunnen op elk gewenst moment worden uitgevoerd in de weken die men heeft toegewezen gekregen. Dit is dus een ideale taak voor leden die niet tijdens de reguliere zaterdagse werkbeurten aanwezig kunnen zijn!
Leden die belangstelling hebben om lid te worden van de schoonmaakploeg kunnen dit uiterlijk 25 maart laten weten aan Yvonne van Iperen, via mail yvonnevaniperen@gmail.com.

Groenmarkt

Zoals bekend, doen we als moestuinvereniging elk jaar mee aan de Groenmarkt in Warmond. Dit jaar is die 16 mei. We hebben jullie hulp hard nodig. Probeer wat plantjes te kweken, kijk of je wat fruitstruiken of rabarber, over hebt, zoek naar wat mooie kruiden die je misschien zo uit de grond kunt steken. We hebben echt veel nodig en goede planten verkopen altijd. Gelukkig hebben we die de afgelopen jaren altijd gehad. Neem even contact op via mail: tvo1952@gmail.com of telefonisch: 0611445789.

Berenklauw

In het riet achter de houtwal ter hoogte van de tuinen 124 t/m 128 ontwikkelt zich een enorm veld berenklauw. Vorig jaar heeft een aantal planten zich groots uitgezaaid en er staan duizenden mini kiemplanten. Als we snel zijn kunnen we nog iets doen. Op woensdag 18 maart om 10 uur wil ik het probleem aanpakken en heb daarbij hulp nodig. De oude planten steken we los met een spa en verwijderen ze met een riek. Daarna de kiemplaten schoffelen. Met ca 10 man is het rond 12h klaar. Je mag je opgeven of gewoon komen.
Pas op: berenklauw is giftig. Raak de planten niet aan en maak het blad niet kapot.

Zet in de agenda: belangrijke data

Ook dit jaar gaan we een zomerfeest organiseren op 4 juli 2020. Zet alvast in je agenda en stel je vakantie uit, want zo’n gezellig feest wil je echt niet missen. Ook het thema is voor iedereen te doen: NEDERLAND. We gaan er met z’n allen een gezellig feest van maken!
16 maart 2020 - Trudy van Ommeren