Contact
Zoeken in
naar

Onderhoud van het complex - Cor Matser

Bij het gezamenlijk werken aan het onderhouden van ons complex zie ik veel inzet, plezier en gezelligheid. Zo houden we het moestuinieren op ons geweldige plekje in stand.

Werkbeurten

Volgens het reglement moet iedereen drie maal per jaar zijn bijdrage leveren aan het onderhoud van ons complex. In het voorjaar en het najaar elk één beurt en bij de afsluiting van het seizoen gaan we met z’n allen aan de slag om het complex en de tuinen weer netjes te krijgen.
Dit jaar moeten we het onderhoud van de paden oppakken. Er is veel gras en modder en een ongeluk zit in een klein hoekje. We gaan de paden schonen en egaliseren met kleischelpen.
Het modderige tuinpad langs 115-132 vraagt om een andere aanpak, ik ben er nog niet uit:
  • Uitbesteden en een degelijk pad aanleggen, kosten > € 10 k.
  • Ingang van tuinen verleggen naar het verharde pad langs de houtwal.
  • Bestaand graspad verstevigen met zand en schelpen (pappen en nathouden).
Ook het grasveld langs het pad is een ramp door muizen en baggeraars; er is nauwelijks te maaien.

Werkploegen

De leden van de ploegen zijn vrijgesteld van de werkbeurten en doen hun werk volgens hun eigen schema.

Bomenploeg

De laatste zaterdag van februari, dit jaar op 29/2, zijn de bomen en struiken op ons complex aan de beurt. Het accent ligt op de houtwal achter de tuinen 115 t/m 132.
Een terugkerend probleem: waar laten we ons snoeihout? De twee takkenrillen zijn vol - ik overweeg dan ook om een derde ril op te zetten.
Tuinders die hulp nodig hebben met het verwijderen van bomen kunnen zich op die dag melden.
Er ook een snoeicursus van fruitbomen en kleinfruit voorzien.

Machineploeg

Bestaat uit:
  • De bosmaaiers: Rein, Dyo en Cor voor het onderhouden van bermen en slootkanten.
  • De grasmaaiers: Dirk, Nora en Ellert voor het maaien van de grasvlakken.
Dit jaar doet Dirk een stapje terug en neemt Nora Goosen zijn werk over.
Een aantal leden van de machineploeg zit ook op de trekker.
Zygmunt en Mart springen bij als dat nodig is.

Bouwploeg

De afgelopen jaren is er veel renovatiewerk verricht: toilet, ledenhok, elektra en de Westmuur. Dit jaar is er niets voorzien, maar er staan nog twee klussen op de rol: in 2021 de resterende muren van de werkplaats en over enkele jaren de renovatie van dak en goten. Er zijn nog geen lekkages, maar we willen ze ook voor zijn.
Al deze klussen zijn een voorbeeld van hard werken, vakmanschap en liefde voor de vereniging. Het was ook nog leerzaam en gezellig.

Warmoesploeg

Ons clubhuis wordt om de 14 dagen schoongemaakt.
Het is duidelijk dat wij allemaal moeten helpen om toilet en clubhuis na gebruik netjes te houden.