Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief januari 2020

In deze eerste Nieuwsbrief van 2020 wil het bestuur alle tuinders een mooi en vruchtbaar jaar wensen met vele fijne uren op de tuin waarin we zowel onze eigen tuin als de vereniging als geheel nog beter maken.
Goede dingen bestaan dankzij de inspanningen van velen en het naleven van afspraken en regels. Daarover later meer.
In deze nieuwsbrief een echtpaar aan het woord dat veel voor onze moestuinvereniging heeft gedaan: Koos en Diewi de Bruin. Als handige klusser en actief bestuurslid hebben zij hun sporen verdiend.
Ook informatie over de aanstaande ALV op 11 februari in het Trefpunt. We nodigen iedereen van harte uit om te komen meepraten, vragen stellen en feedback geven. Daar hebben we dit jaar extra tijd voor uitgetrokken. Het wordt zeker geen ‘praten vanachter een tafel’. Het wordt een ‘in gesprek gaan met elkaar’. De korte agenda in deze nieuwsbrief.
Verder wat kleiner nieuws en een oproep. Tot op 11 februari 19.30 in het Trefpunt, Warmond.
Namens het bestuur, Trudy van Ommeren, interim secretaris.

In deze nieuwsbrief:

 • Informatie van het bestuur.
 • De agenda voor de ALV in het kort.
 • De verdeling van tuinen en de wachtlijst: wat is de stand van zaken?
 • Compost en andere zaken op de tuin: wat zijn de afspraken en de regels?
 • Mededelingen: bemeste tuinaarde, het beste idee van Teylingen, en wat vinden jullie hiervan?
 • De Klussenman en de Tuinvrouw in het Portret van de Maand: Koos en Diewi de Bruin – van de Velde, tuin 29-30.

Van het bestuur

Op 14 januari kwam het bestuur bij elkaar en richtte zich vooral op de voorbereiding van de ALV en de stukken die daarvoor klaar moeten zijn. Op de agenda van de ALV staan de gebruikelijke onderwerpen, zoals:
 1. overzicht van 2019
 2. financiële verantwoording over 2019 en budget voor 2020
 3. verslag van beheer en onderhoud, plannen voor 2020
 4. de wachtlijst, vertrokken en nieuwe tuinders en regels van tuinonderhoud
 5. (her)verkiezing of benoeming van bestuursleden resulterend in een bestuur voor komend jaar
 6. de Groenmarkt en andere evenementen
In de pauze willen we alle leden vragen ons feedback te geven om de moestuinvereniging te verbeteren. Vragen te stellen over dingen die niet duidelijk zijn of waar men zorgen over heeft. Na de pauze zullen al die opmerkingen gebundeld beantwoord worden.
Tenslotte drinken we met z'n allen op een mooi 2020.

Elf wachtenden

Inmiddels hebben 9 nieuwe tuinders een stek gevonden op ons complex. Zij zullen tijdens de ALV zichzelf voorstellen. Daarmee telt de wachtlijst voor ons moestuin complex 11 wachtenden, zowel leden als niet-leden.

Compost

Beheer: "De centrale composthoop is bestemd voor tuinafval dat vrijkomt tijdens de werkbeurten; dan is deze dus open. Nieuwe leden kunnen hun tuinafval tijdens de werkbeurten hierop storten. Overige leden niet!"

Regels en afspraken

Beheer: "We hebben met elkaar afgesproken dat leden hun tuinafval zelf verwerken of afvoeren."
We zien ook dat sommige tuinders hun afval achter in het riet, in het speelbos of op de takkenril storten: dat is illegaal en geeft rotzooi. Veel leden houden zich aan de regels, sommigen vinden dat deze regels niet voor hen gelden. Beheer en bestuur gaan strenger op het naleven van de regels toezien en tuinders aanspreken wanneer zij de regels niet naleven.

Bomensnoeidag

Op zaterdag 29 februari gaat de bomenploeg aan de slag! Leden die bomen, liefst snelgroeiers zoals kronkelwilgen, willen verwijderen kunnen hulp krijgen van de bomenploeg. Op waarschijnlijk dezelfde dag geeft Herman Bus advies over het snoeien van fruitbomen en kleinfruit. Er komt nog een nader bericht als de datum definitief is. Je kunt dan ook je snoeihout inleveren.
Op zaterdag 28 maart is de opening van het nieuwe tuinseizoen, de eerste werkbeurt voor de Westvelders en introductie bijeenkomst voor nieuwe leden. Tijdens de werkbeurt gaan we de paden op het Westveld aanpakken.

Bemeste tuinaarde: nu bestellen!

Net als de afgelopen twee jaren is de Moestuinvereniging weer van plan bemeste tuinaarde en kalkkorrels op de tuin te laten afleveren door Welkoop in Rijnsburg. Naast de kosten zelf, rekent Welkoop kosten voor het afleveren en rondt de vereniging het bedrag naar boven af.
Een zak bemeste tuinaarde van 40 liter kost €3,00.
Een zak korrelkalk van 25 kilo kost €10,00.
Graag bestellen vóór 10 februari 2020. Stuur een e-mailbericht naar Marten de Boer, marten.oegst@gmail.com, zodat de levering samen met het bestelde zaad kan plaatsvinden.

‘Het beste idee van Teylingen’

De gemeente Teylingen looft drie prijzen uit voor het beste idee ‘om mensen uit hun isolement te halen’. Vorig jaar wonnen: VVV Ter Leede met Walking Stars Football (€3.000), UGSV met Jong & Zeker (actie tegen pesten: €2.000) en ZV de Zwaan €1000 met zwemmen voor vrouwen.
Wil iedereen hier over nadenken: wat zouden wij als moestuinvereniging kunnen doen om bij te dragen aan minder eenzaamheid en meer samenhang in de gemeente Teylingen? Check de website: hetbesteideevanTeylingen.nl. We verzamelen de ideeën op de ALV. Sluitingsdatum inzendingen: 14 februari a.s.

Wat vinden jullie van dit idee?

Yvonne van Iperen deelde op de bestuursvergadering een idee om een ‘kraampje’ (d.w.z. een tafel met mooi kleed) neer te zetten bij het hek van ons complex. Daar kunnen we onze overvloedige oogst (fruit en groenten) verkopen. De precieze uitwerking bespreken we op de ALV. Verder dacht ze aan een goede fruitpers voor de Warmoes, zodat we ons eigen vers fruitsap kunnen maken. Denk met haar mee!

Groenmarkt

Op de ALV doen we weer een oproep aan iedereen om mee te doen aan de Groenmarkt, die voorgaande jaren een succes was. Daarvoor hebben we veel plantjes nodig. Iedereen die kan, wordt van harte uitgenodigd zakjes zaad mee te nemen om plantjes te kweken. Ook willen we gerecyclede potjes gebruiken. Deze sparen we zelf en bewaren in het ledenhok. Vorig jaar hebben we met de Groenmarkt meer dan €450 netto verdiend.
22 januari 2020 - Trudy van Ommeren