Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar
Nieuwsbrief december 2019
Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2019. We kijken terug op een roerig jaar, met heel droevige, maar ook mooie dingen. Alle andere ontwikkelingen (strijd met het weer, restauratie, tuinschouw, groenmarkt, zomerfeest, werkbeurten etc. etc.) zullen tijdens de ALV belicht worden in het praatje van Emmy Meijers en in de discussies tussen alle leden.
Er is veel om op terug te kijken en naar uit te zien. Dat doen we op de ALV op 11 februari 2020.

In deze Nieuwsbrief
 • Samenvatting bestuursvergadering waarin ook platform gebruikersoverleg.
 • Wachtlijsten en tuintoewijzing, tuinschouw.
 • De paardenmest saga.
 • Portret van de maand december: Jeanne Dutmer-Kortweg, tuin 97
 • Wat te doen in december: advies van Jeanne.
 • ALV: komt allen op 11 februari meepraten en horen wat er was en wat er komen gaat.

Uit het bestuur:

Gewoontegetrouw neemt onze voorzitter, Emmy Meijers, deel aan het platform "gebruikersoverleg Koudenhoorn", maar in verband met andere verplichtingen gingen dit keer Marten de Boer en Trudy van Ommeren.
In dit gebruikersoverleg zitten de gemeente, buitengewone opsporingsambtenaren, Groengroep deelnemers, het honden platform, etc. Er zijn meestal rond de 15-20 mensen aanwezig. Voor onze moestuinvereniging is het belangrijk te laten zien dat wij ook betrokken zijn bij het wel en wee op Koudenhoorn. Bovendien wordt het aantal gebruikers van het eiland steeds groter en moeten we steeds meer rekening houden met elkaar. De gemeente is eindverantwoordelijk. Duidelijk is dat dingen lang duren, ook door minder budget voor bijvoorbeeld riet langs de waterkant weghalen. Dat gebeurt nu nog maar één keer per jaar.
Het overleg is nogal stroperig met een traag reagerende gemeente die veel uitstelt, afschuift of in commissies en rapporten wil gieten.
Onze concrete punten waren:
 1. Verlichting in verband met diefstal wordt zo spoedig mogelijk aangelegd, gebaseerd op basis van bevindingen van onder andere de Balgerij en advies van de politie. Het zal gaan om sensoren die aan alle kanten van de Warmoes worden opgehangen. In deze donkere tijd is het urgent dat het snel gebeurt. Cor Matser heeft, in overleg met Ben Beran en Koos de Bruin, een plan gemaakt voor de verlichting van de Warmoes januari 2020. Er zal een lamp worden opgehangen aan de voorkant en worden bekeken of die sterk genoeg is. Op basis van de bevindingen worden drie andere/zelfde lampen op de andere kanten van de Warmoes opgehangen.
 2. De essen aan het pad. Het is een langlopend verhaal met dito correspondentie, telefoontjes, mails en deelname aan overleg. Het risico dat iemand takken op zijn hoofd krijgt, is nog steeds aanwezig. Emmy Meijers die deze correspondentie heeft gevoerd, heeft de informatie aan Marten gestuurd. Marten heeft het in de vergadering te berde gebracht en gevraagd dit onderwerp in het verslag op te nemen. Inmiddels is de gemeente aan het werk: 12 december zal deze klus afgerond zijn! We kunnen constateren dat de lobby heeft gewerkt! Bravo!

WAAR, o WAAR zijn
de GRAAF van Jan Juffermans, een ZWARE METALEN MOKER en een VIERTANDS VORK ???

Verder uit de bestuursvergadering:

 1. De zaad catalogi zijn alle thuisbezorgd door het bestuur. Alleen de catalogus in Voorhout is per post verstuurd. Daarmee heeft de Vereniging ongeveer €200 bespaard. Ook liggen er wat catalogi in de Warmoes. Deze moeten blijven liggen omdat ze voor algemeen gebruik zijn. Neem ze dus niet mee.
 2. Vragen en opmerkingen over de kwaliteit van het zaad: Trudy heeft contact gehad met beide zaadhandels: van der Wal en Garant. Uiteraard herkenden beide de klacht, over mogelijk verminderde kwaliteit, niet. Van der Wal wist te melden dat de zaden in 2019 zelfs beter waren dan in 2018.
  Om de proef op de som te nemen, gaan we komend tuinseizoen een ‘veldonderzoekje’ doen door proefveldjes aan te leggen met gebruik van zaad van verschillend herkomst. Emmy krijgt soms proefpakketjes met biologisch zaad, dat van hoge kwaliteit lijkt. Dat gaan we dus testen via vergelijkend onderzoek. Wellicht dat Trudy’s tuin gebruikt wordt voor dit vergelijkend onderzoek. Uiteraard kunnen ook andere tuinen voor deze proef gebruikt worden. Start actie: begin van zaaiseizoen (maart-mei). Laat horen of je aan deze proef mee wil doen op jouw tuin.
 3. Financiën: Marten maakt samen met Cor de begroting voor de verlichting van de Warmoes ter preventie van diefstal. Op de ALV wordt de hele begroting voor ons complex 2020 gepresenteerd.
 4. Paardenmest saga: Tot op heden hebben we elke Nieuwsbrief een oproep gedaan voor het betalen van de paardenmest: €1 per kruiwagen. Door te betalen dragen wij bij aan de Kinderboerderij en voorzien zij ons van mest. Dit is zo’n typische win-win-situatie. Omdat het vervelend wordt steeds op te roepen om te betalen en het aantal betalingen niet toeneemt, overweegt het bestuur maatregelen te nemen: een hek om de mest of verhoging van de tuinhuur. Dit onderwerp komt ook op de agenda van de ALV.
 5. Nieuwe tuinders: Er zijn acht tuinen toegewezen aan nieuwe en bestaande tuinders. Sommige tuinen zijn gesplitst of gehalveerd. Voor zover bekend, is dit tot tevredenheid van iedereen afgerond en zijn de contracten getekend. Nieuwe tuinders zullen in de Nieuwsbrief van januari 2020 kort aan het woord komen met fotootje, onder het kopje: ‘Nieuwe gezichten op de tuin’. Zo leren we elkaar sneller kennen.
 6. Tuinschouw: Het bestuur heeft besloten de tuinen van de tuinders die een brief met waarschuwing hebben ontvangen bij de volgende schouw opnieuw te bekijken. Dan wordt bekeken wat er terecht is gekomen van de gedane beloften om de tuin beter te onderhouden. Ook andere slecht onderhouden tuinen worden bekeken. Ook dit punt komt in de ALV.
 7. ALV. Net als voorgaande jaren, zal ook in 2020 de Algemene Leden Vergadering gehouden worden in het trefpunt, in Warmond. Hoewel de agenda in grote lijnen hetzelfde is als voorgaande jaren, wil het bestuur dit jaar iedereen speciaal uitnodigen om feedback te geven, vragen te stellen, aan te geven wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Deze aanpak is nieuw en zal via interactie met de aanwezigen worden getest. Komt allen en doe mee!
 8. Op de ALV zal ook de bestuurssamenstelling ter sprake komen. Niet alleen moet een aantal bestuursleden herbenoemd worden, ook de secretaris moet gekozen worden. De huidige secretaris heeft deze taak als interim op zich genomen en zal zich verkiesbaar stellen. De bestuursleden zullen allen kort toelichten wat hun specifieke taak in het bestuur is en waar hun belangstelling naar uitgaat.

Portret: Jeanne Dutmer-Korteweg, tuin 97, Westveld

Een logboek kan ik iedereen aanraden en natuurlijk een goed tuinboek!
Jeanne haalt haar schrift in A4 formaat tevoorschijn, terwijl we samen koffie met zelf gebakken haverkoeken met een laag chocola eten. Heerlijk en de verhalen komen los. Is bijna niet nodig, want ze heeft gisteren al drie grote vellen volgeschreven over haar tuinliefde, tuinervaring en andere wederwaardigheden. Tenslotte heeft ze een verzoek aan het bestuur.
‘Mijn liefde voor de tuin heb ik al van toen ik nog een kleuter was of misschien zelfs jonger. Een enorme ontdekking deed ik rond een jaar of acht, toen ik bij mijn oma in een kast een echte flora vond: Geweldig! Nu kon ik plantjes op naam brengen. Dan was het wel eens: "Paps, schoffel die plant niet om, want dat is een orchidee", een br. wespenorchis. En bij het helpen wieden in de moestuin heb ik wel eens stiekem een paar guichelheiltjes laten staan. Ze hebben zulke mooie vuurrode bloemetjes. Inmiddels heb ik al zo'n 40 jaar een eigen moestuin!’
‘Toen Kees en ik dan ook in 2005 naar Leiden verhuisden, verzuchtte ik tegen een buurtgenoot dat ik mijn moestuin in Breukelen heel erg zou missen. Toen kreeg ik de tip dat er in Warmond een tuinencomplex was en wie weet was daar nog een tuin over. Ik ging meteen, terwijl een deel van de verhuisdozen nog niet was uitgepakt. Wat een bof, half april en er was nog precies een moestuin beschikbaar. Niet het beste stukje grond met rietwortels tot tien meter de tuin in en anderhalve stoeptegel. Verder niks!’
Na een fikse regenbui was het een grote modderpoel waar je tot je enkels in wegzakte. Er moest heel wat gebeuren maar ik was gelukkig!
‘Wat een zandbak is voor een kleuter, is mijn moestuin voor mij: ik kan er heerlijk aanklooien en mezelf kan zijn. Het gaat niet om de knikkers, maar het gaat om het spel, al wordt een spel leuker naarmate je het serieuzer speelt. Ik geniet ook van de tuinders om mij heen. Mijn buurman Pieter heeft soms ook geweldige oogsten en de nieuwe buurvrouwen Nora en Geri, geweldige tuiniers. Natuurlijk zijn er de oude getrouwen zoals Ria: ook zo’n toptuinier. Vorig jaar had ze uit Frankrijk een overheerlijke tomaat meegebracht die geschikt is voor de buitenlucht. Ik noem hem tomaat Ria (zie foto hieronder) en zet hem volgend jaar naast mijn eigen tomaatje, die eveneens Phytophthora resistent is.’
‘Van Bert leerde ik dat je knoflook het beste in oktober kunt planten. Ik ben blij met de kennis van de biologen en andere deskundigen op de tuin: leer nog steeds!’
‘Wat fijn ook dat we zo’n gezonde tuinvereniging zijn met goede sociale cohesie. Het clubhuis bijvoorbeeld: wat is dat geweldig opgeknapt. De poetsers die altijd weer zorgen dat het schoon is en blijft. Het gras dat steeds weer gemaaid wordt en de megagrote tegels die bij het poortje aan het Westveld zijn gelegd zodat het in natte periodes niet een grote modderpoel wordt. En er gebeurt zoveel meer! Daarom ga ik ook altijd naar de tuinbeurten: dat is wat mij betreft een sociale verplichting, gezellig en als je zelf in je eigen moestuintje kunt werken, ben je ook in staat om mee te helpen!
‘Wat ik ook leuk vind is dat onze vereniging een grote diversiteit aan mensen, ik leer er altijd weer wat en ga en er zomer en winter naartoe. Ook nu: mijn tuin is nooit winterklaar! Tuinieren zit in mijn genen: ik hoop het nog jaren te kunnen volhouden. En het leuke van onze tuinvereniging is dat je er geestverwanten tegen komt. Ik voel me er helemaal thuis.’
Tenslotte: verzoek aan het bestuur
‘Iets wat mij toch wel van het hart moet, doe ik via een verzoek aan het bestuur. Volgens mij moet een tuin plezier uitstralen. Hij mag er best wat rommelig uitzien, maar je moet kunnen zien dat er wat gebeurt, dat er in geleefd wordt. Er zijn een paar tuinders die vrijwel nooit op hun tuin komen en die dus eigenlijk geen tuiniers zijn. De boel staat er compleet te verloederen en het is een aanfluiting voor het complex. Royeer die mensen. Er is een wachtlijst van mensen die graag een tuintje willen hebben. Gun die mensen het plezier en de ontspanning. Voor de vereniging is het goed een paar nieuwe gezichten te zien.’
Bij Jeanne thuis: veel plantjes voor de Groenmarkt

Tips en trucs van Jeanne
 • Zorg voor wisselteelt. Jeanne heeft zes groentevakken die elk jaar een plekje opschuiven. Zo beperk je de kans op ziekten en kun je de bemesting aanpassen.
 • Doe bewuste rassenkeuze voor wat betreft ziektegevoeligheid, smaak en oogsttijd. Jeanne heeft bijvoorbeeld rode, zwarte een kruisbessen van drie verschillende rassen.
 • Houd een tuinlogboek bij als naslag voor zaaitijd, plantafstand, bemesting etc.
 • Gebruik een goed tuinboek, bijvoorbeeld van de Vereniging voor Ekologische Leef- en Teeltwijze. Die wordt ook in de beroepstuinbouw gebruikt.
 
Wat Jeanne doet in december:
 • Opruimen! Compost met laag paardenmest afdekken en lekker laten broeien.
 • Plannen maken voor volgend jaar en in je logboek schrijven; plattegrondje maken van je tuin.
 • Bramen snoeien: de oude takken tot aan de grond; de nieuwe takken aanbinden.
 • Herfstframbozen snoeien: ik doe dat tot aan de grond.