Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief november 2019

In deze Nieuwsbrief:
Gerda van Uffelen wil iedereen bedanken die haar gesteund heeft in het verlies van Peter. Dat heeft haar zeer goed gedaan.

Bestuursnieuws

Resultaten tuinschouw. Over het algemeen ziet ons tuinencomplex er goed uit. Er zijn her en der tuinen die extra actie nodig hebben. Die leden hebben allen een mail of telefoontje ontvangen van de secretaris. Wij houden dit zeker in de gaten; wordt vervolgd.
Onze moestuinvereniging heeft een donatie overgemaakt voor de kampen die jaarlijks op Koudenhoorn worden georganiseerd voor kansarme kinderen. De donatie bestond uit de opbrengsten van het hout en €100,- namens de Vereniging als waardering voor het vrijwilligerswerk.
Yvonne van Iperen heeft voor mooie nieuwe stoelen in de Warmoes gezorgd. Ze eerst zelf in elkaar gezet; vervolgens naar de Warmoes gesjouwd, waar ze nu heel mooi staan en fijn zitten.
Op donderdag 14 november gaan Marten de Boer en Trudy van Ommeren naar het Gebruikersoverleg Koudenhoorn. We richten ons op het voorkomen van diefstal en op de essen aan het pad die dreigen te vallen en gevaar opleveren. Er was al voor de zomer een plan rotte essen te kappen, maar daar is nog niets mee gebeurd. Aanwezigen zijn naast de Gemeente Teylingen o.a. het hondenplatform, groengroep en de politie.
Ook dit jaar kunnen er weer zaden besteld worden bij Garant en van der Wal. De catalogi worden de komende twee weken bij alle tuinders die eerder bestelden thuis bezorgd door bestuursleden en per post. Ook de nieuwe leden krijgen een catalogus. Er komt een aantal catalogi in de Warmoes voor degenen die dit jaar voor het eerst willen bestellen. Er is doorgegeven dat het zaad afgelopen jaar enigszins tegenviel. Daarop werd gereageerd dat het zaad zelfs veelal van betere kwaliteit was dan in 2018 en het wellicht lag aan weersomstandigheden. We houden het in de gaten.
Er is een wachtlijst van 20 personen. Van deze aanvragen krijgen 8 mensen een tuin i.v.m. vrijkomende (delen van) tuinen. Vanwege de wachtlijst is het Max 150 m2 per persoon.. Ook krijgen leden voorrang boven niet-leden en die komen in volgorde aan de beurt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Nieuwe leden zijn het eerste jaar ‘op proef’; bij goed tuinonderhoud wordt een definitief contract opgesteld. Anders wordt een waarschuwing gegeven en het voorlopig contract verlengd. In uiterste gevallen wordt het contract beëindigd.
Onze Vereniging staat er financieel goed voor: ook al is er een grote verbouwing aan de Westmuur geweest en hebben we mooie nieuwe grasmaaiers aangeschaft, we zijn financieel gezond!

Van de organisatie werkbeurten, Cor Matser:

Centrale komposthoop
Deze plek voor groenafval is afgesloten en gaat weer open tijdens de eerste werkbeurt in 2020. Groenafval op eigen tuin houden.
Grofvuil
Op 4 november heeft een groep vrijwilligers het verzamelde grofvuil afgevoerd naar een 6m3 container op de Gemeentehaven. Dank voor hun inzet.
Takkenwal is afgesloten
Snoeihout kan pas weer worden ingeleverd tijdens de “bomendag” eind februari 2020. Er wordt dan ook hulp geboden bij het snoeien, hakken en zagen op tuinen.
Winterberging
Binnen enkele dagen gaan tafels, stoelen, kruiwagens en machines in opslag. Er blijven 2 kruiwagens beschikbaar voor de leden. Het ledenhok blijft toegankelijk. 
Zoekgeraakt gereedschap
We missen een zware metalen moker en een 4-tands vork met lange steel. Gaarne retour.
 

In de herhaling:

De paardenmest moet betaald worden en deelname aan werkbeurten is verplicht. Bij verhindering graag doorgeven. Ook deelname aan de ALV en andere activiteiten behoren tot goed lidmaatschap van een actieve vereniging als de onze.

KOMT ALLEN NAAR DE ALV op 11 FEBRUARI 2020
De Algemene Leden Vergadering van onze Moestuin Vereniging is in het Trefpunt te Warmond op 11 februari om 19.30 uur. Daar kan iedereen zijn zegje doen en voorstellen voor een nog betere vereniging. Het bestuur legt verantwoording af en horen we hoe we er financieel voorstaan. Nieuwe bestuursleden worden gekozen. We rekenen op jullie.

Wat te doen in november?

In november kunnen we nog veel oogsten: alle koolsoorten, andijvie, bietjes, prei, knolselderij. Maar er kan ook gesnoeid en geplant worden: struiken en bomen. Het is nu de laatste maand om knoflook en rabarber te planten. Kortom: er is altijd wat te doen!