Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief maart 2019

Bij deze nieuwsbrief het verslag van de afgelopen Algemene ledenvergadering, een welgemeend excuus van het bestuur, en diverse oproepen en aankondigingen voor het nieuwe tuinseizoen.

Welgemeend excuus!

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 12 februari is Diewi de Bruin afgetreden, en is haar plaats in het bestuur ingenomen door Henny van Holten. Pas na de vergadering herinnerden we ons dat niet alleen Diewi de Bruin aftredend was, maar ook Emmy Meijers, Peter Hovenkamp en Yvonne van Iperen, alle drie aangetreden in 2016, en dus officieel na hun eerste termijn aftredend. Een welgemeend excuus van het bestuur is hier op zijn plaats dat we de leden niet in de gelegenheid hebben gesteld om deze drie bestuursleden voor een tweede termijn te verkiezen.

Het lijkt ons echter niet belangrijk genoeg om een extra ALV bijeen te roepen alleen om deze fout te herstellen. We denken dat de leden er geen probleem mee zullen hebben als we op de ALV 2020 ons alsnog herkiesbaar stellen voor de dan resterende periode van 2 jaar. (Voor alle zekerheid willen we er echter op wijzen dat statutair 13 leden tezamen bevoegd zijn om eventueel een extra ALV bijeen te roepen om de onregelmatigheid desgewenst eerder te corrigeren.)

Oproep EHBO

Tijdens de ALV is de vraag gesteld of er voldoende voorzieningen op of in de buurt van het verenigingsterrein zijn in geval van ongelukken of ander lichamelijk ongemak. We zouden de informatie daarover graag in een zo volledig mogelijk overzicht willen kunnen aanprikken in de Warmoes. Vandaar dat we alle leden die op één of ander manier zouden kunnen helpen, willen vragen of ze bereid zijn dit bij het bestuur te melden zodat we de betreffende tuinnummers in het overzicht kunnen opnemen. Dus als je in het bezit bent van een BHV certificaat of een EHBO-diploma, of als je anderszins gekwalificeerd bent voor eerste hulp, meld dit dan bij het bestuur. Alvast bedankt!

Prijsverhoging

In verband met de BTW-verhoging dit jaar hebben we besloten om ook de prijzen van de consumpties in de Warmoes te verhogen, en wel met 5 (vijf) cent.

De nieuwe prijzen worden daarmee:

blikjes                                      75

miniblikjes en pakjes           55

grote ijs                                   65

waterijsje                               45

Eventuele woekerwinsten vloeien terug in de verenigingskas!

Oproep Groenmarkt

Door het mooie weer zijn velen van ons al hard bezig op de tuin. Geweldig dat er alweer zoveel actie is!

In onze Vereniging bestaat de goede traditie deel te nemen aan de Groenmarkt in Warmond die dit jaar valt op zaterdag 18 mei. Zoals jullie weten, staan we er altijd met veel plantjes, stekjes, kruiden, bessenstruiken en rabarberplanten, etc. etc. Voor elk wat wils: van extra speciaal tot heerlijk gewoon.

Uit ervaring weten we dat onze plantjes en stekjes populair zijn vanwege variatie, kwaliteit en redelijke prijs. Om onze goede naam hoog te houden, hebben we ontzettend veel nodig. 

Hierbij mijn oproep aan iedereen om mee te doen. Wat hebben wij in ieder geval nodig:

  1. zoveel mogelijk plantjes! De zakjes met zaad liggen in het houten bakje in de Warmoes. Eventuele extra zaadjes nodig? Neem dan contact op met Trudy. Kijk eerst even in het bakje want er zit meer in!
  2. (overtollige) rabarber planten, bramen-, frambozen- en bessenstruiken kan je nu al vast in een grote pot zetten, zodat we die te koop aan kunnen bieden. 
  3. hetzelfde geldt voor extra aardbeienplantjes: ook graag in potjes doen. (potjes kun je ook uit de Warmoes halen)
  4. uiteraard verkopen we ook allerlei soorten kruiden, kleine zonnebloemen, Afrikaantjes etc. etc. 

De potjes (2 maten) pot- en stekgrond zijn aanwezig, evenals etiketten. Trudy heeft alles voor iedereen zichtbaar en pakbaar neerzetten. Als je iets pakt, graag invullen op de lijst. 

Iedereen die al bezig is met zaaien, stekken en kweken: geweldig en bedankt daarvoor! 

Coördinatie van de Groenmarkt:

Trudy van Ommeren, tuin 75/76, 0611445789

Takkeklus!

Tijdens de afgelopen werkbeurt bomensnoei hebben de werkploegleden heel wat uit de hand gelopen bomen op tuinen helpen opruimen. Vooral het weghalen van kronkelwilgen was iedere keer weer een hele opluchting voor de tuinier! Toch is het niet de bedoeling dat een deel van het tuinonderhoud zo uitbesteed wordt aan een gemeenschappelijke werkploeg. Iedereen wordt verwacht zelf het hout op de tuin te snoeien en te verwerken, ook zoveel mogelijk op eigen tuin. Een eigen takkenril scheelt ook een heleboel gesjouw…

Daarom, met de paasdagen weer in zicht, hierbij aan alle tuiniers een dringend advies met betrekking tot kronkelwilgen:

Doe het niet.

Hoe verleidelijk het ook is om een paastak na gebruik in de tuin te zetten, Doe Het Niet!

Binnen een paar jaar is het geen paastak meer, maar een onhandelbare takkenbos. DOE HET NIET!

De enige manier om een wilg in een tuin te handhaven is om die ieder jaar minstens een, liefst twee keer helemaal terug te snoeien. Alleen zo kan je voorkomen dat wilgen zo groot worden dat het onderhoud te moeilijk wordt, en dat ze onvermijdelijk overlast gaan geven. Zorg daarom ook dat de knot van de boom op werkhoogte zit, zodat je er gemakkelijk bij kan.

Dit geldt natuurlijk ook voor andere bomen. Met name Essen zijn hardnekkig: ze komen makkelijk uit zaad op en zijn, eenmaal goed geworteld, heel moeilijk weg te krijgen.

Tijdens de eerstvolgende tuinschouw zullen we speciaal aandacht geven aan wilgen en andere bomen die te groot dreigen te worden. Daarnaast, zoals gebruikelijk, zullen we weer letten op gammele bouwsels, takken die hinderlijk over de paden hangen en alle andere zaken die overlast aan andere tuiniers kunnen geven.

Agenda 2019

Zoals gebruikelijk zijn alle activiteiten op zaterdag.

30 maart           13:30        1e Voorjaars werkbeurt even tuinnummers

                            13:30        Introductie nieuwe leden

                            15:00        Opening tuinseizoen 2019

11 mei               13:30        2e Voorjaars werkbeurt oneven tuinnummers

18 mei                                  Groenmarkt Warmond Tijdens dit jaarlijkse evenement zal ook de moestuinvereniging aanwezig zijn met een stand. Wie wil bijdragen door een aantal moestuinplantjes op te kweken voor de verkoop kan zich melden bij het bestuur Ook stekjes, afleggers etc. zijn welkom. En we zoeken altijd enthousiaste vrijwilligers om de stand te bemannen!

7 juli                                      Zomerfeest

31 augustus     13:30        1e Najaars werkbeurt, oneven tuinnummers

28 september 13:30        2e Najaars werkbeurt, even tuinnummers

26 oktober       13:30        Opruim- en burenhulpdag voor alle leden

                            15:00        Afsluiting tuinseizoen 2019