Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief december 2018

De laatste nieuwsbrief van dit jaar. Het bestuur wenst alle leden prettige kerstdagen en een vrolijk en veilig oudjaar!

Maar denk eerst nog even goed na over de volgende oproepen:

Oproepen

Wie is vergeten een kruiwagen en/of een grondbuur terug te zetten bij de blokhut? We missen ze!

En denk er aan dat bij het sluiten van de hekken de borgpen op de juiste manier vast staat, zodat die niet kan worden opengemaakt als het hek dicht is. Normaliter zal het ook niet nodig zijn om beide hekken open te zetten.

Wie wil er meehelpen in de schoonmaakploeg voor de Warmoes? Leden van de ploeg nemen op zich om één maand in het jaar elke twee weken de blokhut een schoonmaakbeurt te geven. Deelname aan de schoonmaakploeg komt in de plaats van deelname aan een werkploeg, dus is heel geschikt voor tuiniers die aan de werkdagen niet kunnen deelnemen, of voor wie dat te zwaar begint te worden. Opgeven via het gebruikelijke e-mail adres: info@moestuinvereniging Koudenhoorn.nl.

Bij het opruimen van het afval bleek dat de berg zo groot was, dat de bestelde container niet groot genoeg was. We zullen volgend jaar opnieuw een container bestellen, maar ondertussen willen we iedereen dringend oproepen om zoveel mogelijk afval zelf af te voeren, of op eigen tuin op te slaan tot de container beschikbaar is. Laten we er niet wéér zo’n gigantische puinhoop bij de Warmoes van maken!

Bestellingen

Catalogi en bestelformulieren zijn bezorgd bij de nieuwe leden, en de leden die daar de afgelopen jaren regelmatig gebruik van hebben gemaakt. Alle anderen kunnen gebruik maken van de catalogi en bestelformulieren die in de Warmoes liggen. Ingevulde bestelformulieren graag uiterlijk 7 januari weer inleveren.

De prijzen voor mest en tuinaarde zijn hetzelfde als vorig jaar:

Bemeste tuinaarde: € 3,00 per zak van 40 l

Culterra 10+4+6 samengestelde organische meststof: € 17,50 per zak van 25 kg

Korrelkalk: € 10,00 per zak van 25 kg

De Culterra mest kan nu al geleverd worden. Maak daarvoor het verschuldigde bedrag over op de rekening van de vereniging (zie boven).

Het terrein in de winter

Hou tijdens de winterperiode op het terrein van de vereniging rekening met het volgende:

  • Er blijven twee kruiwagens buiten staan, de overige gaan naar binnen. Breng ze na gebruik zo snel mogelijk weer terug! De tweewiel trekkar blijft voor leden beschikbaar, deze staat in het “ledenhok”.
  • De Warmoes blijft gewoon open. Probeer bij gebruik de verwarming niet al te hard aan te zetten - de elektriciteitsrekening voor de vereniging kan daarbij snel oplopen! De koelkast wordt buiten gebruik genomen.
  • Tijdens koude periodes kan het zijn dat het water is afgesloten. Wie dan van de wc gebruikt maakt wordt vriendelijk verzocht om te spoelen met slootwater. Er staat een emmer, en bij strenge vorst zal er een bijl worden klaargezet om een wak te hakken.

En doe natuurlijk de hekken altijd zorgvuldig op slot!

 

Agenda 2019

12 februari, 19.30. Algemene ledenvergadering, zoals gebruikelijk in Het Trefpunt, Warmond.

Tijdens de ALV zullen ook weer zaden beschikbaar zijn om op te kweken voor de jaarlijkse groenmarkt.

Eind februari (omstreeks). Werkbeurt bomen- en struiken onderhoud. Deelnemers worden hiervoor apart uitgenodigd. Wie hulp nodig heeft bij het groot onderhoud van bomen en struiken kan hiervoor een verzoek indienen bij Cor Matser (cor.matser@xs4all.nl). Dit geldt niet voor de normale jaarlijkse fruitsnoei!

Tijdens deze tuinbeurt zal ook de takkenwal worden opengesteld voor leden.

18 mei. Groenmarkt in Warmond. Tijdens dit jaarlijkse evenement zal ook de moestuinvereniging aanwezig zijn met een stand. Meer hierover tijdens de ALV, maar nu alvast een oproep om na te denken over een bijdrage. Dit kan zijn een aantal opgekweekte plantjes, maar ook stekjes, afleggers etc. zijn welkom. Ook graag vrijwilligers om de stand te bemannen!