Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief november 2018

Het zijn onrustige tijden op Koudenhoorn, en ook onze vereniging heeft daar last van. Inbraak in de Warmoes lijkt aan de orde van de dag te zijn. Gelukkig is er altijd nog de vertrouwde nieuwsbrief. Met deze keer onder andere een belangrijke mededeling over het bestellen van zaden en pootgoed via de vereniging. Maar eerst een paar oproepen.

Oproepen

Wil iedereen die in de afgelopen periode mest heeft opgehaald, dit ook afrekenen met onze penningmeester? Voor niets gaat de zon op…Voor wie het rekeningnummer vergeten is: maak per opgehaalde kruiwagen mest 1 (één) Euro over op IBAN: NL45INGB0000253156, t.n.v. Moestuinvereniging Koudenhoorn. Of doe het geld in een envelop, met vermelding van naam en tuinnummer, in de postbus in de Warmoes.

Wil iedereen die een kruiwagen van de vereniging gebruikt deze direct na gebruik weer terugzetten? Er blijven er te vaak een paar op tuinen achter, waardoor andere tuiniers achter het net vissen.

En van De Groene Kloosterwei kregen wij de volgende oproep:

Een paar jaar geleden zijn wij gestart met een buurttuin in de Kloosterwei in Warmond. Het afgelopen jaar hebben wij een doorstart gemaakt en wij hebben onder meer moestuinbakken in de buurttuin geplaatst. Wij leven van giften, want we beschikken zelf niet over middelen.

 

Wij zouden graag in deze periode wintergroentes willen plaatsen in onze moestuinbakken. Nu wilden wij aan jullie vragen of jullie soms wintergroentes "over" hebben. En mocht dit het geval zijn, zouden jullie die dan aan ons willen schenken?

 

Wie hieraan een bijdrage wil leveren, kan contact opnemen met degroenekloosterwei@gmail.com.

 

Bestellingen

Zoals in vorige jaren ook het geval was zal de vereniging ook dit jaar weer gezamenlijke bestellingen van zaai- en pootgoed, mest en bemeste tuinaarde verzorgen. De bestelde goederen worden daarbij direct op het complex afgeleverd, en dat kan jullie veel sjouwwerk besparen!

Het was de gewoonte dat tegen het einde van het jaar catalogi en bestelformulieren van Garant en Van der Wal bij alle leden aan huis bezorgd werd, maar om verspilling tegen te gaan en werk te besparen zullen we deze dit jaar niet bezorgen bij leden die in de afgelopen twee jaar niet tenminste één keer van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt. Voor wie toch alsnog via de vereniging zou willen bestellen is er een catalogus met bestelformulieren beschikbaar in de Warmoes.

De prijzen voor mest en tuinaarde zijn hetzelfde als vorig jaar:

Bemeste tuinaarde: € 3,00 per zak van 40 l

Culterra 10+4+6 samengestelde organische meststof: € 17,50 per zak van 25 kg

Korrelkalk: € 10,00 per zak van 25 kg

De Culterra mest kan nu al geleverd worden. Maak daarvoor het verschuldigde bedrag over op de rekening van de vereniging (zie boven).

Het terrein in de winter

Hou tijdens de winterperiode op het terrein van de vereniging rekening met het volgende:

  • Er blijven twee kruiwagens buiten staan, de overige gaan naar binnen. Breng ze na gebruik zo snel mogelijk weer terug! De tweewiel trekkar blijft voor leden beschikbaar, deze staat in het “ledenhok”.
  • De Warmoes blijft gewoon open. Probeer bij gebruik de verwarming niet al te hard aan te zetten - de elektriciteitsrekening voor de vereniging kan daarbij snel oplopen! De koelkast wordt buiten gebruik genomen.
  • Tijdens koude periodes kan het zijn dat het water is afgesloten. Wie dan van de wc gebruikt maakt wordt vriendelijk verzocht om te spoelen met slootwater. Er staat een emmer, en bij strenge vorst zal er een bijl worden klaargezet om een wak te hakken.
  • En doe natuurlijk de hekken altijd zorgvuldig op slot!

Takkenwal

We kunnen het helaas niet volhouden dat iedere tuinier takkenafval uit de tuinen op de takkenwal achter de Warmoes kan storten. Probeer je takken op eigen tuin te verwerken! Maak er rijshout van, of omheiningen. Of een pergola of prieeltje, of iets anders leuks. De meest creatieve oplossing kan een eervolle vermelding in deze nieuwsbrief verwachten!

Als het echt niet lukt, dan is tijdens de werkbeurten de takkenwal geopend - maar overleg eerst met Cor Matser voordat je daar gebruik van maakt.

Agenda 2019

12 februari, 19.30. Algemene ledenvergadering, zoals gebruikelijk in Het Trefpunt, Warmond.

Eind februari (omstreeks). Werkbeurt bomen- en struiken onderhoud. Deelnemers worden hiervoor apart uitgenodigd. Wie hulp nodig heeft bij het groot onderhoud van bomen en struiken kan hiervoor een verzoek indienen bij Cor Matser (cor.matser@xs4all.nl). Dit geldt niet voor de normale jaarlijkse fruitsnoei!

Tijdens deze tuinbeurt zal ook de takkenwal worden opengesteld voor leden.