Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief oktober 2018

Het tuinseizoen loopt ten einde, en de nieuwsbrieven worden weer korter. In deze nieuwsbrief een korte terugblik op het seizoen en de nog resterende agendapunten.

Opzegtermijn

De opzegtermijn voor het lidmaatschap is op 1 oktober verlopen. Wie niet gemeld heeft het lidmaatschap te willen opzeggen kan weer een factuur voor lidmaatschap en tuinhuur 2019 tegemoet zien. Deze zal worden verstuurd nadat de ALV in begin februari de contributie over 2019 heeft vastgesteld.

Van tuiniers die nog in de proeftijd zitten en geen bericht hebben gekregen, wordt het huurcontract automatisch omgezet naar permanent contract.

Terugblik

Ieder seizoen gaan er zaken goed en minder goed. We zijn dit keer vooral benieuwd naar jullie ervaringen in de omgang met de medebewoners van de tuin. Met welke manier van afweer of bestrijding hebben jullie dit jaar het meest succes gehad? De meest succesvolle manieren willen we, desgewenst geanonimiseerd, op de website plaatsen. Reacties graag naar info@moestuinkoudenhoorn.nl.

Agenda 2018

27 oktober, 13.30 - 16.30. Derde werkbeurt voor álle leden, in de vorm van een gezamenlijke hulp- en opruimdag, met aansluitend afsluiting van het tuinseizoen 2018. Het bestuur zorgt weer voor een drankje.

5 november. Na de laatste tuinbeurt zullen we weer een afvalcontainer laten plaatsen op het terrein van de gemeentehaven in Warmond. Er ligt een grote berg met afval achter de Warmoes - we willen jullie vragen om daar niet bij te gooien, maar afval op eigen tuin te bewaren totdat de container beschikbaar is.

Alvast 2019

12 februari, 19.30. Algemene ledenvergadering, zoals gebruikelijk in Het Trefpunt, Warmond.

Eind februari (omstreeks). Werkbeurt bomen- en struiken onderhoud. Deelnemers worden hiervoor apart uitgenodigd. Wie hulp nodig heeft bij het groot onderhoud van bomen en struiken kan hiervoor een verzoek indienen bij Cor Matser (cor.matser@xs4all.nl). Dit geldt niet voor de normale jaarlijkse fruitsnoei!