Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief juli 2018

Weer diefstal uit de moestuinen – poorten op slot doen
Er is weer gestolen uit de tuin van een van onze medetuinders, alle bessen weg! Nu we midden in het oogstseizoen zitten is een bezoek aan onze tuinen erg verleidelijk. ALLE TOEGANGSPOORTEN MOETEN DAN OOK OP SLOT, ook als er nog tuinders zijn. Iedereen heeft een sleutel en kan dus weer van het complex af en er zijn reservesleutels in de sleutelkluizen.

Kinderboerderij Koudenhoorn afgebrand
Iedereen heeft kunnen zien (en ruiken) dat de kinderboerderij is afgebrand. De gebouwen zullen door de Gemeente worden herbouwd, maar het verlies voor de Stichting is groot door veel eigendommen die niet door een verzekering gedekt worden. Namens de Moestuinvereniging wordt ons medeleven doorgegeven en zowel een financiële bijdrage van € 250 als een aanbod van hulp aangeboden. Privé kan ook worden gedoneerd via onderstaande link van de actie:
https://www.doneeractie.nl/steun-kinderboerderij-de-kloosterhof/-28927

Inbraak Clubhuis de Warmoes
Enige tijd geleden is tweemaal ingebroken in ons clubhuis de Warmoes. Dankzij bloedsporen waaruit dna kon worden afgeleid is een verdachte aangehouden en veroordeeld. De Moestuinvereniging heeft als onderdeel van de veroordeling een schadevergoeding van € 251,47 ontvangen.

Groenmarkt
De groenmarkt op zaterdag 19 mei was weer een groot succes en heeft de bekendheid met de Moestuinvereniging vergroot. We hadden weer een batig saldo van € 318,52 wat ten goede komt aan de vereniging. Dank aan allen die zich weer zo hebben ingezet!

Zomerfeest en BBQ 2018
Het zomerfeest op 30 juni was een groot succes, dankzij de goede organisatie door Trudy van Ommeren en Franco Sanavro en de vele vrijwilligers! De keuze voor Caraïbische gerechten en kledij en een Antilliaans/Surinaamse jury droegen bij aan de sfeer. En natuurlijk de BBQ o.l.v. Cor en de gefrituurde vis van Mart. Doordat de inkomsten de kosten dekten hoefde de daarvoor gereserveerde begroting niet te worden aangesproken. We gaan alvast het zomerfeest 2019 in de week zetten!


Agenda 2018
1 september, 13.30 - 16.30. Tweede werkbeurt voor leden met even nummers
15 september, 10.00 – 11.30. Tuinschouw door het bestuur. Tuinders waarop van toepassing worden daarna aangeschreven over achterstallig onderhoud, schaduw overlast op aanpalende tuinen en niet-reglementaire bouwwerken.
29 september, 13.30 - 16.30. Tweede werkbeurt voor leden met oneven nummers
27 oktober, 13.30 - 16.30. Derde werkbeurt voor álle leden, in de vorm van een gezamenlijke hulp- en opruimdag, met aansluitend afsluiting van het tuinseizoen 2018. Het bestuur zorgt weer voor een drankje.