Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief Pasen 2018

Een paasnieuwsbrief met een paar mededelingen en oproepen.

Inbraak in de Warmoes

We hebben in de nacht van 27 op 28 maart een ongewenste gast gehad in de Warmoes. Het raam is ingeslagen, en er waren diverse bloedsporen achtergelaten. Het forensisch team van de politie van de regio Zuid-Holland heeft zich daarover ontfermd. We hopen dat met een betere afsluiting van het terrein dit niet meer voorkomt. Mocht dat toch nog een keer het geval zijn, willen jullie dan de PD (plaats delict) niet verstoren totdat deze is vrijgegeven door de politie?

Hekken

Op ons verzoek is de gemeente Teijlingen begonnen met het vervangen van de toegangshekken tot Oost- en Westveld. Volgens planning worden de huidige hekken op 4 april verwijderd, en de nieuwe een paar dagen later geplaatst. In de tussentijd is het terrein vrij toegankelijk. Na het plaatsen van de nieuwe hekken zullen we ook een omwisselactie voor de sleutels organiseren. We houden jullie daarover op de hoogte.

Renovatie blokhut

Zoals al eerder aangekondigd gaat de blokhut gedeeltelijk gerenoveerd worden. Daar gaat een speciale ploeg dinsdag 3 april mee beginnen. De hele renovatie duurt naar schatting twee weken, gedurende die tijd is de blokhut niet beschikbaar - ook niet voor de koffieploeg!

Rondknop

Op een aantal tuinen is rondknop in de Zwarte bessen geconstateerd. Kijk ze goed na! Deze aantasting is zeer besmettelijk, en moet verwijderd worden voordat de knoppen opengaan. Verwijder aangetaste takken en neem deze in een gesloten plastic zak mee het terrein af om af te voeren. Voor meer informatie kan je eventueel terecht bij Cor Matser (cor.matser@xs4all.nl)

Aardappelteeltwisseling

Voor de tuiniers die zich aan het standaardschema houden voor driejaarlijkse teeltwisseling van aardappels: Dit jaar is achterste bed aan de beurt, gezien vanaf  het tuinpad. Wie een ander schema hanteert moet dit noteren in het boek dat in de Warmoes ligt! Meer informatie is beschikbaar op de website: http://moestuinkoudenhoorn.nl/A.aspx?I=249

Bestelde zaden

Willen alle tuiniers die via de vereniging zaden hebben besteld deze ophalen? Er zijn nog een paar bestellingen blijven liggen. Voor een nadere afspraak kan je contact opnemen met Diewi de Bruin (diewidebruin@hotmail.com).

Groenmarkt

Een aantal tuiniers heeft zich al aangemeld om te helpen met plantjes te zaaien voor de Groenmarkt, maar dat zouden er nog best meer kunnen zijn. Er is dus nog steeds gelegenheid om mee te doen! Zaadjes en andere benodigdheden zijn te verkrijgen via Diewi de Bruin (diewidebruin@hotmail.com).

Agenda

31 maart, 13.30 - 16.30. Eerste werkbeurt voor leden met even nummers.

31 maart, 15.00. Het bestuur heet de nieuwe tuiniers welkom, en luidt de opening van het tuinseizoen 2018 in.

19 mei: Groenmarkt in Warmond. Voor wie mee wil werken om onze stand weer van plantjes te voorzien stelt de vereniging zaadjes en potjes beschikbaar. Neem contact op met Diewi:

26 mei, 13.30 - 16.30. Eerste werkbeurt voor leden met oneven nummers

30 juni: Zomerfeest (de oorspronkelijk aangekondigde datum was natuurlijk een tikfout…). Meer details volgen later.

1 september, 13.30 - 16.30. Tweede werkbeurt voor leden met even nummers

29 september, 13.30 - 16.30. Tweede werkbeurt voor leden met oneven nummers

27 oktober, 13.30 - 16.30. Derde werkbeurt voor álle leden, in de vorm van een gezamenlijke hulp- en opruimdag, met aansluitend afsluiting van het tuinseizoen 2018. Het bestuur zorgt weer voor een drankje.