Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief februari/maart 2018

In deze nieuwsbrief de besluiten genomen door de Algemene ledenvergadering, een paar aankondigingen voor de agenda en nog wat mededelingen en oproepen.

 

Werk aan de Warmoes

Zoals in de vorige Nieuwsbrief al was aangekondigd moet er dit jaar aan de Warmoes enig onderhoud worden verricht.

Voor dit werk aan is de volgende planning opgesteld:

 • Begin april (start omstreeks 3 april, duur naar schatting twee weken): renovatie van de elektrische installatie.
 • Augustus- september: renovatie van de westgevel. Eventuele sloopwerkzaamheden kunnen al in augustus beginnen, het echte werk is gepland voor de eerste week van september.

Wie als vrijwilliger aan deze klussen wil meewerken, kan zich opgeven bij Cor Matser. Alle handjes zijn welkom!

Tijdens de werkzaamheden is de Warmoes niet of beperkt toegankelijk. Hou daar alsjeblieft rekening mee!

Tot de renovatie van de elektra geldt nog steeds het volgende:

 • Groep 2 is uitgeschakeld, dat wil zeggen dat de stopcontacten rechts van het keukenblok niet meer werken, zo ook de 2 stopcontacten in de werkplaats boven de werkbank.
 • De magnetron, één koffiezetapparaat en de salonkachel zijn weggehaald en ook de boiler blijft uitgeschakeld.
 • De keukenkachel is met een kabel aangesloten op een stopcontact in de salon.
 • De losse kachel mag alleen bij hevige kou worden gebruikt, en moet dan aangesloten worden op het stopcontact in de salon, rechts achter het gordijn. Kachel niet verplaatsen en nooit twee kachels op één groep/stopcontact aansluiten.
 • Controleer bij het verlaten van de Warmoes en/of werkplaats:
  • Kachels uit
  • Lichten uit
  • Alle stekkers uit de stopcontacten

 

Storing van de elektra of van elektrische apparaten moet gemeld worden aan Cor Matser (0610134004) en mag alleen door bevoegde leden verholpen worden. Bij ernstige calamiteiten mag de hoofschakelaar worden uitgezet.

Werk aan de hekken

Van de gemeente Teylingen hebben we te horen gekregen dat deze bereid is om bij de hoofdingangen van ons terrein nieuwe afsluitbare hekken te plaatsen. We zijn daar erg blij mee - de cijfersloten, een noodoplossing, kunnen dan eindelijk vervangen worden door een makkelijker hanteerbaar systeem. De nieuwe hekken zullen met een sleutel kunnen worden geopend of gesloten, en we gaan ervoor zorgen dat dezelfde sleutel ook voor de Warmoes gebruikt zal kunnen worden. We houden jullie op de hoogte als we weten wanneer de werkzaamheden plaats gaan vinden.

Hulp voor (nieuwe) tuiniers

Ieder jaar verwelkomen we weer een aantal nieuwe tuiniers op ons complex. In de praktijk is het niet altijd zo makkelijk als het lijkt om een stukje grond om te toveren tot het paradijsje dat een beginnende tuinier voor ogen staat. Om de nieuwe tuiniers daarbij wat op weg te helpen willen we proberen of het mogelijk is om ze te koppelen aan een meer ervaren tuinier, die tips en aanwijzingen zou kunnen geven.

Als je hier belangstelling voor hebt, ofwel als ervaren tuinier, ofwel als beginner, meldt dat dan aan het bestuur, via info@moestuinkoudenhoorn.nl.

Let ook op de tips die we verzameld in een kort document, dat op de website gevonden kan worden (http://www.moestuinkoudenhoorn.nl/A.aspx?I=244, of zoek onder “ Tuinieren”). Mochten er toch nog vragen zijn, of nog meer tips, dan kunnen die natuurlijk altijd doorgegeven worden via info@moestuinkoudenhoorn.nl

Tips voor alle tuiniers

We krijgen berichten dat de hazen op het terrein zo groot geworden zijn dat ze boven de aangebrachte bescherming van appelbomen uit kunnen komen. Ter bescherming van de appelnomen is het aan te raden om een extra hoge bescherming aan te brengen.

De snoeiploeg heeft op 24 februari weer het nodige werk verzet. Daardoor is er nu een kleine voorraad geriefhout beschikbaar, bestaande uit hoofdzakelijk wilgetakken. De takken liggen op het grasveld bij de Warmoes, en zijn in principe beschikbaar voor alle belangstellenden. Hou rekening met je medetuiniers, en neem niet alles tegelijk mee!

Oproepen

Groenmarkt. Op de Warmondse groenmarkt probeert de vereniging ook dit jaar weer aanwezig te zijn met een stand met plantjes en stekjes Op de ALV zijn zaden uitgedeeld; wie daar niet was en toch ook wil meehelpen om weer een mooi gevulde stand te krijgen kan contact opnemen met Diewi (diewidebruin@hotmail.com). Ook stekjes of uitlopers van allerlei planten zijn welkom, zoals Rabarber, Braam, Framboos. Vrijwilligers om de kraam te bemensen kunnen zich ook altijd opgeven.

Allerlei. Iedereen die een activiteit voor onze leden wil organiseren kan dit aanmelden bij het bestuur. We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen bij het organiseren van het zomerfeest.

Smoelenboek. Op de ALV werd opgemerkt dat leden elkaar beter zouden moeten kennen. In de Warmoes zou een smoelenbord of -boek kunnen worden ingericht, en bij evenementen zouden leden een badge met hun naam kunnen dragen. Dat laatste is makkelijk te realiseren, en we willen dit bij het zomerfeest wel uitproberen, maar zou iemand zich ook over een smoelenboek willen ontfermen? Zijn er vrijwilligers? Graag melden bij het bestuur!

Nieuwe Voorwaarden voor Verhuur

Op de ALV heeft het bestuur een ontwerp voor gemoderniseerde Voorwaarden voor Verhuur aan de leden voorgelegd. Naar aanleiding van de opmerkingen uit de vergadering zijn daaraan nog een paar kleine punten gewijzigd. De nieuwe Voorwaarden, met een korte toelichting op de wijzigingen, worden met deze Nieuwsbrief meegestuurd. Ook zijn de nieuwe VvV op de website gepubliceerd (onder de rubriek: .

Agenda 2018

Op de ALV 2018 is het voorstel om een derde tuinbeurt in te voeren goedgekeurd.

De agenda van werkbeurten is daarmee als volgt vastgesteld. Leden die voor één van de werkbeurten verwacht worden, worden daarvoor ook nog door de coördinator, Cor Matser, uitgenodigd.

10 maart, 13.30-17.00. Praktijkcursus snoeien van fruitbomen, door Herman Bus. Op deze cursus is plaats voor ongeveer 10 personen, waarbij nieuwe tuiniers voorrang hebben. Opgeven via het gebruikelijke e-mail adres.

31 maart, 13.30 - 16.30. Eerste werkbeurt voor leden met even nummers.

31 maart, 15.00. Het bestuur heet de nieuwe tuiniers welkom, en luidt de opening van het tuinseizoen 2018 in.

19 mei: Groenmarkt in Warmond. Voor wie mee wil werken om onze stand weer van plantjes te voorzien stelt de vereniging zaadjes en potjes beschikbaar. Neem contact op met Diewi:

26 mei, 13.30 - 16.30. Eerste werkbeurt voor leden met oneven nummers

31 juni: Zomerfeest. Meer details volgen later.

1 september, 13.30 - 16.30. Tweede werkbeurt voor leden met even nummers

29 september, 13.30 - 16.30. Tweede werkbeurt voor leden met oneven nummers

27 oktober, 13.30 - 16.30. Derde werkbeurt voor álle leden, in de vorm van een gezamenlijke hulp- en opruimdag, met aansluitend afsluiting van het tuinseizoen 2018. Het bestuur zorgt weer voor een drankje.