Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief februari 2018

Na een januaristorm, waarvan de schade op ons complex gelukkig meevalt (maar wil iedereen wel even zelf de weggewaaide spullen uit de sloten vissen?), is het weer tijd voor een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief de aankondiging van de Algemene ledenvergadering, de voorgestelde jaaragenda van werkbeurten, een belangrijke mededeling over veiligheid in de Warmoes, en nog wat mededelingen.

Herinnering: bestellingen mest en tuinaarde

In de vorige nieuwsbrief hadden we al aangekondigd dat we weer afspraken hebben gemaakt met de firma Welkoop in Rijnsburg voor de levering van bemeste tuinaarde, Culterra organische meststof en korrelkalk bij ons clubhuis de Warmoes.

Inclusief een kleine opslag voor de Moestuinvereniging zijn de prijzen als volgt:

 • Bemeste tuinaarde: € 3,00 per zak van 40 l
 • Cultura 10+4+6 samengestelde organische meststof: € 17,50 per zak van 25 kg
 • Korrelkalk: € 10,00 per zak van 25 kg

Bestellen kan door inschrijving op de intekenlijst in de Warmoes, of met een bericht aan de penningmeester die een lijst bijhoudt. Bestellingen moeten uiterlijk zijn ontvangen op de ALV van 13 februari 2018 opdat levering begin maart kan plaatsvinden. Betaling liefst per bankgiro op rekening NL45 INGB 0000 2531 56 van de Moestuinvereniging.

Werk aan de Warmoes

Elektriciteit en veiligheid

Net voor kerstmis was er een bijna-brand incident in ons clubgebouw door overbelasting van de elektra in combinatie met vocht en/of een slechte verbinding. Het is gelukkig goed afgelopen; ons clubhuis staat nog overeind.

Na analyse van het incident hebben we besloten dat er geen tijdelijke reparatie komt maar dat de hele installatie zal moeten worden vervangen. De planning is om dat in de eerste helft van april te doen.

Tot dat gebeurd is geldt het volgende:

 • Groep 2 is uitgeschakeld, dat wil zeggen dat de stopcontacten rechts van het keukenblok niet meer werken, zo ook de 2 stopcontacten in de werkplaats boven de werkbank.
 • De magnetron, één koffiezetapparaat en de salonkachel zijn weggehaald en ook de boiler blijft uitgeschakeld.
 • De keukenkachel is met een kabel aangesloten op een stopcontact in de salon.
 • De losse kachel mag alleen bij hevige kou worden gebruikt, en moet dan aangesloten worden op het stopcontact in de salon, rechts achter het gordijn. Kachel niet verplaatsen en nooit twee kachels op één groep/stopcontact aansluiten.
 • Gebruik geen apparaten die beschadigd zijn of niet goed meer werken. Als er een apparaat beschadigd is, schrijf dan een melding op het bord of stuur een bericht.
 • Controleer bij het verlaten van de Warmoes en/of werkplaats:
  • Kachels uit
  • Lichten uit
  • Alle stekkers uit de stopcontacten

Storing van de elektra moet gemeld worden aan Cor Matser (0610134004) en mag alleen door bevoegde leden verholpen worden. Bij ernstige calamiteiten mag de hoofschakelaar worden uitgezet.

Onderhoud

De westmuur van ons clubhuis is het meest blootgesteld aan ons klimaat en moet gerenoveerd worden. We zullen de komende maanden een aantal werkzaamheden gaan uitvoeren. We stabiliseren of verwijderen de rotte delen, plaatsen nieuwe kozijnen en bekleden de gevel bekleden met houten rabatdelen. De werkplaats nemen we ook mee, daar komt een nieuwe dubbele deur in.

Alle werkzaamheden zullen zoveel mogelijk in eigen beheer worden uitgevoerd. Het kan zijn dat leden daardoor een korte periode de Warmoes niet kunnen gebruiken, we vragen daarvoor jullie begrip.

Tips voor (nieuwe) tuiniers

Ieder jaar verwelkomen we weer een aantal nieuwe tuiniers op ons complex. In de loop van de tijd hebben we ook regelmatig vragen beantwoord van beginnende tuiniers over de beste manier om met een tuin om te gaan. We hebben nu een aantal tips verzameld om een tuin zo op te zetten en in te richten dat je er zoveel mogelijk plezier van kan hebben. We hebben deze tips verzameld in een kort document, dat op de website gevonden kan worden (http://www.moestuinkoudenhoorn.nl/A.aspx?I=244, of zoek onder “ Tuinieren”). Mochten er toch nog vragen zijn, of nog meer tips, dan kunnen die natuurlijk altijd doorgegeven worden via info@moestuinkoudenhoorn.nl

Agenda 2018

De agenda voor 2018 is nog deels onder voorbehoud. Het voorstel dat hierin verwerkt is om een derde tuinbeurt in te voeren wordt nog aan de ALV voorgelegd. Met uitzondering van de ALV zijn alle activiteiten op zaterdag.

13 februari 2018, 19.30. Het Trefpunt: Algemene ledenvergadering. Agenda en stukken zijn aan iedereen toegestuurd.

24 februari 2018, 10.00 - 16.00. Bomen- en snoeidag. Leden die hiervoor worden uitgenodigd krijgen nog bericht.

31 maart, 13.30 - 16.30. Eerste werkbeurt voor leden met even nummers.

31 maart, 15.00. We luiden de opening van het tuinseizoen 2018 in.

19 mei: Groenmarkt in Warmond. Op de ALV zullen weer zaadjes worden uitgedeeld, zodat iedereen kan proberen om een bijdrage te leveren.

26 mei, 13.30 - 16.30. Eerste werkbeurt voor leden met oneven nummers

1 september, 13.30 - 16.30. Tweede werkbeurt voor leden met even nummers

29 september, 13.30 - 16.30. Tweede werkbeurt voor leden met oneven nummers

27 oktober, 13.30 - 16.30. Derde werkbeurt voor álle leden, in de vorm van een gezamenlijke hulp- en opruimdag, met aansluitend weer de gezellige afsluiting van het tuinseizoen 2018. Het bestuur zorgt weer voor een drankje.