Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief januari 2018

Nieuwsbrief Moestuinvereniging Koudenhoorn, januari 2018

Om te beginnen de beste wensen van het bestuur voor 2018! We wensen iedereen veel tuinplezier en een goed oogst.

Verder in deze nieuwsbrief:

Bestellingen

Iedereen heeft hopelijk de catalogi van Garant en Van der Wal met bestelformulier ontvangen. De uiterste datum waarop het bestelformulier kan worden ingeleverd is donderdag 4 januari. Stuur het op naar Diewi de Bruin, Knorrenburg 10, 2171 DK Sassenheim, of deponeer het in de brievenbus in de Warmoes.

Verder hebben we weer afspraken gemaakt met de firma Welkoop in Rijnsburg voor de levering van bemeste tuinaarde, Culterra organische meststof en korrelkalk bij ons clubhuis de Warmoes.

Inclusief een kleine opslag voor de Moestuinvereniging zijn de prijzen als volgt:

Bemeste tuinaarde: € 3,00 per zak van 40 l

Cultura 10+4+6 samengestelde organische meststof: € 17,50 per zak van 25 kg

Korrelkalk: € 10,00 per zak van 25 kg

Bestellen kan door inschrijving op de intekenlijst in de Warmoes, of met een bericht aan de penningmeester die een lijst bijhoudt. Bestellingen moeten uiterlijk zijn ontvangen op de ALV van 13 februari 2018 opdat levering begin maart kan plaatsvinden. Betaling liefst per bankgiro op rekening NL45 INGB 0000 2531 56 van de Moestuinvereniging.

Electriciteit in de Warmoes

Sommigen hebben misschien al gemerkt dat de elektriciteit in het clubhuis de Warmoes gedeeltelijk is uitgeschakeld. Dit is het gevolg van overbelasting door onoordeelkundig gebruik. Gelukkig heeft dat deze keer niet tot brand geleid, maar het scheelde niet veel….

We bekijken wat er moet gebeuren om de installatie veiliger te maken - vooralsnog wordt daarom de uitgevallen groep niet gerepareerd. We roepen iedereen op om voorzichtig te zijn:

  • Zet niet meer dan één verwarmingselement op een groep.
  • Trek bij het verlaten van de Warmoes alle stekkers uit de stopcontacten. Ook geen tijdklokken gebruiken!
  • Neem een goede aansprakelijkheidsverzekering.

Agenda

Noteer de volgende datum alvast in de agenda:

Dinsdag 13 februari 2018, Het Trefpunt: Algemene ledenvergadering. Een nadere aankondiging volgt nog, samen met de vergaderstukken.