Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief september 2017

In deze nieuwsbrief de aankondiging van de najaarswerkbeurten, en gevarieerd ander nieuws.

Gemeenschappelijke werkbeurten

Voor het onderhoud van het complex zijn de volgende werkbeurten voorzien:

  • Zaterdag 30/9 van 13h30 tot 16h30 voor leden van het Westveld. (tuinen 073 t/m 132)
  • Zaterdag 28/10 van 13h30 tot 16h30 voor leden van het Oostveld. (tuinen 001 t/m 072)

Komt één van die dagen niet uit kom dan op de andere dag!

Tijdens de werkbeurten is de composthoop open voor slootvuil, en voor tuinafval van nieuwe leden. Van anderen verwachten we dat ze hun eigen tuinafval op eigen tuin verwerken.

Opzeggen tuin

Tot 1 october is er gelegenheid om een tuin en het lidmaatschap van de vereniging op te zeggen. Daarna wordt het lidmaatschap en de tuinhuur automatisch met een jaar verlengd. Dat betekent dat dan ook het volle huurbedrag en de volle contributie verschuldigd is. Bij tussentijdse opzegging wordt dit niet, ook niet deels, teruggegeven.

Gereedschap voor algemeen gebruik

In het zgn Ledenhok (links achter de Warmoes, sleutel in de keukenla) staat divers gereedschap voor algemeen gebruik. Het spreek vanzelf dat daar voorzichtig mee moet worden omgegaan. Laat je instrueren over het gebruik van de Honda grasmaaier, zorg dat je de trap en het andere gereedschap veilig gebruikt. Let bij de trap goed op dat die stabiel staat, leg bij zachte grond bijvoorbeeld een plank onder de poten!

Afsluiting hekken

Helaas constateren we nog steeds dat er mensen zijn die als ze het hek opendoen het slot op “open” stand laten hangen. Dat is wel makkelijk, maar vooral voor kwaadwillenden. Draai svp het slot naar een andere stand als je het achterlaat.

En maak de ketting niet te strak vast! Medetuiniers hebben daar last van als ze het hek door willen.

We horen ook dat openen en sluiten van de hangsloten niet iedereen makkelijk afgaat.

Tip: houd de beugel vast aan de dichte rechterkant. Als je kracht zet op de open linkerkant, dan wrikt de beugel waardoor hij moeilijker opent of sluit.

Speel er eens mee om de gemakkelijkste manier te ontdekken.

Rattenplaag?

Een aantal tuiniers klaagt over ratten op de tuin. Het is moeilijk om te constateren of het om een echte plaag gaat, maar hier zijn alvast wat tips om je tuin voor ratten niet al te aantrekkelijk te maken:

Herken de sporen: Wees attent op sporen en gangen van ratten (gangdiameter ca 10cm).

Voer ze niet: Stort geen gekookt of zetmeel houdend afval op je komposthoop.

Laat ze niet met rust: zet een komposthoop regelmatig om.

Geef ze geen schuilgelegenheid: Geen obstakels zoals kisten, takkenbossen en komposthopen dicht bij de sloot, probeer minstens 150cm vrij te houden. Beperk de groei van planten op oever en in sloot.

Grofvuil

Eind oktober regelt het bestuur weer een container voor het afvoeren van grofvuil. Hou het tot die tijd op eigen tuin, of voer het zelf af.

Winterklaar?

De eerste herfststorm is al weer achter de rug. Let er bij het winterklaar maken van de tuin op dat de bouwwerken op je tuin bestand moeten zijn tegen extreme weersomstandigheden. Is dat niet het geval, haal het bouwwerk dan weg, uiterlijk voor 1 november. Dat zal waarschijnlijk nodig zijn voor vrijwel alle plastic kasjes. Denk er ook aan dat voor steviger kasjes een bouwvergunning nodig is!

Het bestuur zal begin oktober weer een inspectieronde maken, waarbij we ook weer speciaal op kasjes en andere bouwwerken zullen letten.

Nieuwe tuiniers hebben een proefperiode van een jaar. Zij moeten er rekening mee houden dat we bij tekenen van ernstige verwaarlozing zullen overwegen om de huur op te zeggen.