Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief juni 2017

Nieuwsbrief Moestuinvereniging Koudenhoorn, juni 2017

In deze nieuwsbrief een herinnering aan het zomerfeest, en weer wat algemene mededelingen, o.a. over het beheer en het gebruik van het terrein.

Zomerfeest

Het zomerfeest op zaterdag 1 juli nadert. Je kan je nog dit weekend opgeven met een eigen gerecht.

Daarnaast is een aantal leden zo enthousiast, dat ze zelf een barbecue willen organiseren. Ze willen daarvoor 2.50 Euro in rekening brengen, ter plekke te voldoen. Wat natuurlijk geen geld is! Het organiseren gaat ook beter als er veel mensen meehelpen. Je kan je opgeven bij Trudy van Ommeren: trudyvanommeren@yahoo.co.uk. Ook zal Mart weer voor vis zorgen. Voor de overige gerechten ligt er nog steeds de intekenlijst in de Blokhut.

Er is natuurlijk altijd ook hulp nodig bij het opbouwen en weer afbreken van de tafels en dergelijke - hiervoor kan je je opgeven bij Aino: ainoenpieter@ziggo.nl.

Samen maken we er weer wat gezelligs van!

Terreinafsluiting

De hangsloten voor de hekken zijn nu vervangen door steviger, meer weerbestendiger modellen. Helaas merken we vaak dat de sloten in “open” stand aan de hekken hangen. Zo zijn ze natuurlijk zo weg, en kunnen kwaadwillende de code zo van het slot aflezen! Daarom nogmaals de volgende regels:

1. Als je een hek openmaakt, maak het slot dan weer vast aan een van de hekdelen. Laat het slot niet in de “open” stand. Het kan dan wel heel gemakkelijk worden meegenomen!

2. Als je het terrein verlaat, sluit dan het hek af, tenzij je helemaal zeker weet dat er nog iemand op het veld aanwezig is.

Onkruid en andere ongenoegens

Er zijn dit jaar veel tuinen met begroeiing en al overgenomen door de nieuwe tuiniers, en tijdens onze schouw hebben we met genoegen geconstateerd dat de meeste van het hard aan het werk zijn om er iets moois van te maken. We hebben er alle begrip voor dat dat niet in een paar maanden lukt, en dat er dus hier en daar wat minder goed bijgewerkte stukjes zijn in deze tuinen. Hou er echter rekening mee dat bloeiend, en vooral vruchtzettend onkruid veel overlast voor de buren kan veroorzaken. Denk aan distels, melkdistels, gras en zo. We raden deze tuiniers daarom aan om de delen van de tuin die ze dit seizoen niet op orde krijgen, ongeveer 1 x per maand te maaien. Dat voorkomt een heleboel overlast - en het staat ook een stuk netter ook nog! Maaien is ook een goede manier om riet een beetje onder de duim te houden, als je dat niet doet, heb je binnen korte tijd een tuin vol riet.

Vraag eventueel hulp aan een ervaren tuinier bij het gebruik van de Honda grasmaaier.

Ook zien we op veel tuinen allerlei foliekassen verschijnen. Dat is niet erg - de regels staan toe een foliekas te plaatsen tot een maximaal oppervlak van 5 m2 en een hoogte van 1.80 m. Daar kunnen heel wat tomaten in. Wel willen we iedereen met zo’n kas er aan herinneren dat deze in het winterseizoen verwijderd moeten worden. Het zijn tenslotte geen permanente bouwsels - daarvoor is dan weer een vergunning nodig. Leg je plannen voor permanente bouwsels daarom altijd eerst aan het bestuur voor. De foliekasjes gaan ’s winters onder invloed van het weer altijd hard achteruit, als ze al niet helemaal wegwaaien. Het bestuur heeft zich voorgenomen daar dit jaar extra op te letten. Probeer dus de kasjes in de loop van November op te ruimen - dan moet de tomatenoogst wel binnen zijn.

Tuinverhuur en -beheer

Binnen het bestuur is Yvonne van Iperen verantwoordelijk voor de verhuur van de tuinen. Als je dus op dat gebied iets wil, bijvoorbeeld verhuizen naar een andere tuin, je tuin uitbreiden of juist inkrimpen, neem daar dan contact over op met: yvonnevaniperen@gmail.com.

EHBO

Thea van Westing beheert de EHBO-doos in de Blokhut. Zij ziet dat aan het begin van het seizoen de pleisters altijd in opvallend hoog tempo verdwijnen. Daarom willen we aan iedereen met twee linkerhanden vragen om voor de echte risicomomenten zelf voldoende pleisters in te slaan. De EHBO-doos van de vereniging is voor noodgevallen - niet voor de onverbeterlijke brokkenmakers!

Financieel bericht van de penningmeester, Marten:

De Moestuinvereniging is financieel gezond! Inmiddels hebben alle 121 leden de contributie en tuinhuur voor 2017 betaald en nieuwe leden hebben daarnaast de tuin- en sleutelborg overgemaakt. Een kleine maar interessante winst werd over de eerste zes maanden gemaakt op de Groenmarkt, de consumpties en de bestelde bemeste tuinaarde. Iedereen heeft meegewerkt aan dit resultaat: de vele vrijwilligers, degenen die die steeds weer de inkopen deden, de verschillende technische en logistieke teams. Dank van het bestuur hiervoor!

Er is één aandachtspuntje: er zijn enkele zakken droge koemestkorrels uit de werkplaats gehaald en nog niet betaald, en soms lijkt te worden vergeten om te betalen voor de kruiwagens paardenmest waarvoor € 1 per vracht gevraagd wordt om de kosten te dekken (we geven de kinderboerderij een vergoeding hiervoor). Betaling kan steeds in een plastic zakje in onze postbus worden gedropt, of per bankgiro overgemaakt.

Programma

1 juli: Zomerfeest!