Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief mei 2017

Nieuwsbrief Moestuinvereniging Koudenhoorn, mei 2017

Beste moestuiniers,

In deze nieuwsbrief de aankondiging van het zomerfeest, en weer een paar mededelingen over het beheer en het gebruik van het terrein.

Zomerfeest

Het zomerfeest zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 1 juli. We organiseren dit jaar een groot buffet met meegebrachte gerechten. Doordat de leden zelf gerechten inbrengen kunnen we de kosten laag houden: we verwachten van de deelnemers alleen dat ze een zelfgemaakt gerecht inbrengen. Om een goede spreiding te waarborgen zal Aino Timmermans de inbreng coördineren. We zullen daarvoor een intekenlijst in de Warmoes worden neerleggen. De vereniging zorgt voor de nodige drankjes. Er is natuurlijk altijd hulp nodig bij het opbouwen en weer afbreken van de tafels en dergelijke - ook hiervoor kan je je opgeven bij Aino. Samen maken we er weer wat gezelligs van!

Terreinafsluiting

We zijn onderdehand de hangsloten voor de hekken aan het vervangen door steviger, meer weerbestendiger modellen. Die zijn natuurlijk ook duurder, zodat we van iedereen de nodige zorgvuldigheid willen vragen:

1. Als je een hek openmaakt, maak het slot dan weer vast aan een van de hekdelen. Laat het slot niet in de “open” stand. Het kan dan wel heel gemakkelijk worden meegenomen!

2. Als je het terrein verlaat, sluit dan het hek af, tenzij je helemaal zeker weet dat er nog iemand op het veld aanwezig is.

Ledenhok

Veel mensen zullen het al wel gezien hebben: onder de bezielende leiding van Ben Beran en Cor Matser is er een uitbreiding van de werkplaats tot stand gekomen, die afzonderlijk kan worden afgesloten. De deur is aan de linkerkant (Oostkant) van de Warmoes. In dit hok staan de werktuigen en apparaten die door alle leden gebruikt kunnen worden: de Honda grasmaaier, de handkar en divers tuingereedschap. De sleutel van het hok ligt in de keukenla in de Warmoes. Als je dit gereedschap wil gebruiken, hou je dan aan de volgende regels:

  • Hou de sleutel niet op zak, maar sluit het hok af en leg hem in de la terug.
  • Gebruik het gereedschap niet langer dan nodig is en zet het zo snel mogelijk weer terug.
  • Als je niet weet hoe de grasmaaier werkt, laat het je dan eerst uitleggen voordat je aan de gang gaat.

Programma

6 mei: Werkbeurt

Voor deze werkbeurt zijn de leden met de oneven tuinnummers uitgenodigd. Er zijn weer allerlei klussen te doen, en het wordt mooi weer. Als je eventueel toch niet kan, meld dit dan bij Cor Matser (cor.matser@xs4all.nl), en geef je meteen op voor één van de vervangende beurten in het najaar.

20 mei: Groenmarkt

Van 10 tot 5 uur de jaarlijkse groenmarkt in Warmond. Er zijn nog vrijwilligers nodig om de stand te bemensen: we werken met periodes van twee uur. Als iemand dus nog zin heeft om te helpen, dan graag! Het is altijd heel gezellig: de halve wereld komt langsschuifelen met grote tassen met planten.

Ook kunnen we nog wel wat plantmateriaal gebruiken. Het is wat laat om nog te gaan zaaien, maar het is een goede periode om bijvoorbeeld jonge Rabarberplantjes uit te steken en op te potten.

Onze bijdrage aan de Groenmarkt wordt gecoördineerd door Diewi de Bruin. Wat je ook wil doen, je kan het bij Diewi opgeven: diewidebruin@hotmail.com.