Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief april 2017

Nieuwsbrief Moestuinvereniging Koudenhoorn, april 2017

Beste mensen,

In deze nieuwsbrief een paar belangrijke mededelingen over tuinonderhoud, en wat aankondigingen.

Tuinieren, hoe doe je dat?

Voor nieuwe tuiniers is het vaak lastig om er achter te komen hoe je het beste een tuin inricht, hoe je mee-etende dieren het niet al te gemakkelijk maakt, welke spullen je het meest nodig hebt en waar je die zo voordelig mogelijk haalt. Gelukkig hebben wij Jaap Hoekzema, een van de meest ervaren tuiniers op ons complex. Jaap is bereid om nieuwe tuiniers wegwijs te maken. Nieuwe tuiniers (en misschien ook wel wat oudere?) die daarvan gebruik willen maken kunnen op zaterdag 8 April terecht op Jaaps tuin (Oostveld, 1e pad rechts, tuin nr. 12). Jaap kan maximaal ongeveer tien tuiniers op zijn tuin ontvangen, en daarom leggen we een korte intekenlijst neer in de Warmoes. Is die vol, dan heb je pech… Bij gebleken belangstelling wil Jaap nog op twee andere zaterdagen doorgaan, in overleg met de aanwezigen.

Neem een opschrijfboekje en schrijfgerei mee!

Tuinieren, wat mag er niet?

We proberen op onze moestuinvereniging het aantal regels tot een minimum te beperken. Maar het is belangrijk dat we de afspraken met de gemeente nakomen en dat we onze medetuiniers niet tot last zijn. Daarom graag jullie aandacht voor een paar regels waar we dit jaar speciaal op letten:

Riet

Hou het riet binnen de perken! Riet is een oer-Hollandse plant, en hoort ook op ons eiland thuis. Maar riet kan ook een tuin in een enkel jaar helemaal overwoekeren. Zorg ervoor dat het riet vanuit een slootkant niet meer dan hooguit een halve meter je tuin ingroeit. Knip het af, dan loopt de groeikracht snel terug.
 

Bouwsels
De afspraak met de gemeente is een open terrein zonder grote opstallen. Voor een kasje is een vergunning noodzakelijk. Lees vooral de reglementen hierop na of schiet een van de bestuursleden aan als je vragen hebt.

Tuinafval

In principe moet iedereen het eigen tuinafval verwerken. Alleen voor snoeihout kan je terecht op de gemeenschappelijke houtwal in het wilgenbosje achter de Warmoes. Wat je van het andere afval niet op eigen tuin kwijt kan moet je zelf afvoeren. Gebruik daarvoor niet de gemeentelijke prullenbak langs het wandelpad! Wandelaars moeten daarin hun hondenzakjes kwijt kunnen…

Terreinafsluiting

We gaan de proefafsluiting van vorig jaar doorzetten, en we zullen daarvoor steviger, meer weerbestendige sloten aanschaffen. De gemeente past ook de bebording aan, zodat er minder wandelaars voor een dicht hek komen te staan. Het is de bedoeling dat het complex in de avond en nacht afgesloten wordt. Als je ’s avonds het terrein verlaat, sluit dan het hek af, ook als je niet zeker weet of je de laatste bent. En als je het hek moet openmaken, hang dan het slot weer om een spijl en sluit het af. Het is anders voor een passant wel heel gemakkelijk om aan een goed slot te komen!

Slakken

In reactie op onze oproep om tips te delen voor bestrijding van slakken hebben we een aantal reacties gekregen.

  • Hark de grond goed los. Slakken kunnen zich dan minder snel bewegen, en zijn dus minder snel uit hun schuilplaats bij de voedselplant.
  • Verwijder de slakken met de hand. Op vochtige dagen laten zich goed zien. Breng ze naar een plaats die zo ver van het moestuincomplex ligt dat ze niet gemakkelijk terug kruipen. Misschien dat dit dan ook nog slakkenetend gedierte aantrekt…
  • Nemaslug is een biologisch bestrijdingsmiddel op basis van aaltjes. Het is wel vrij prijzig: een verpakking voor 100 m2 kost ongeveer 50 Euro. Tuiniers die het hebben gebruikt melden een “redelijk” succes.
  • Slakken hebben een donkere, vochtige plek nodig als schuilplaats. Kijk bijvoorbeeld maar eens onder de afstervende Rabarberbladen. Als je een tuin inricht zonder zulke plekken heb je er minder last van.
  • Slakken schijnen ook op bier af te komen, waar ze vervolgens in verdrinken. Als dat niet snel genoeg gaat, kan je ze natuurlijk een handje helpen. Het potje met “slakkenbier” wordt na verloop van tijd wel een stinkende bende. Met een hand op de neus en in de andere het potje moet je dan maar een plek zien te vinden om het weg te gooien. Niet op de buurtuin, natuurlijk.

Programma

6 mei: Werkbeurt

Voor deze werkbeurt zijn de leden met de oneven tuinnummers uitgenodigd.

20 mei: Groenmarkt

Van 10 tot 5 uur de jaarlijkse groenmarkt in Warmond. Altijd een feestelijk evenement, waar onze vereniging al jarenlang bij aanwezig is met een stand met zelfgekweekte groenteplantjes. Alle leden worden nogmaals uitgenodigd om een bijdrage te leveren door zelf een aantal plantjes te zaaien en op te kweken. Ook beginners mogen meedoen! De vereniging stelt hiervoor zaad, stekpotjes en potgrond ter beschikking in de Warmoes.  Onze bijdrage aan de Groenmarkt wordt gecoördineerd door Diewi de Bruin. Er zijn nog veel vrijwilligers nodig, om de plantjes te verzamelen, van de Warmoes naar Warmond te brengen en om de stand te bemannen. Een van deze dagen komen Diewi, Aino of Trudy waarschijnlijk bij je langs - denk er alvast over na! Je kan je ook meteen bij Diewi opgeven: diewidebruin@hotmail.com.