Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief Moestuinvereniging Koudenhoorn, december 2016

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2016. Met een vooruitblik op 2017, in de vorm van enkele aanwijzingen over goed beheer, en met de agenda voor het komende jaar.

Schoonmaken slootkanten

Zoals iedereen kan zien heeft de gemeente de slootkanten weer winterklaar gemaakt. Naar aanleiding daarvan het volgende, dringende, verzoek:

Willen alle tuiniers met een slootkant die door de gemeente wordt onderhouden deze vrij houden van obstakels en rotzooi? Eén van de onderhoudswerkers van de gemeente is dit jaar uitgegleden over plaatmateriaal dat iemand had laten slingeren, en is daarbij gewond geraakt.

Wintertijd op het complex

In aanvulling op de vorige nieuwsbrief nog een verzoek voor de wintertijd. Tijdens de wintertijd is toezicht en aanwezigheid op het complex altijd wat minder dan in het groeiseizoen, en toezicht of hulp is daardoor niet altijd bij de hand. Voorkomen is beter dan genezen! Willen jullie er daarom voor zorgen dat:

  • Er geen bouwsels op het terrein staan die bij een beetje winterstorm de lucht in kunnen gaan? Dit is trouwens ook een verplichting in de Voorwaarden voor Verhuur….
  • Hekken en deuren altijd afgesloten blijven? Ook als je zelf op de tuin bezig bent is het beter om het toegangshek af te sluiten.

Agenda 2017

Reserveer de volgende data alvast in de agenda! Meer informatie over aanvangstijden volgt tzt.

6 januari: Uiterste datum voor het inleveren van de bestellijst voor zaden e.d.

7 februari: Algemene ledenvergadering, zoals gewoonlijk in Het Trefpunt. We beginnen om 19.30 uur. Nadere informatie over het programma en de jaarstukken volgt nog.

25 februari: Bomenploeg + snoeicursus fruit & kleinfruit.

25 maart: Opening tuinseizoen 2017. Introductie nieuwe leden, en werkbeurt voor leden met even tuinnummers

6 mei: Werkbeurt voor leden met oneven tuinnummers

20 mei: Groenmarkt

1 juli: Zomerfeest

30 september: Werkbeurt leden van het Westveld

28 oktober : Afsluiting tuinseizoen 2017. Werkbeurt leden van het Oostveld.

Tuingrond

Vorig jaar was er veel belangstelling voor de tuingrondactie waarbij we zakken tuingrond van de firma Horticoop aanboden, afgeleverd op het complex, dus zonder gedoe. Als er dit jaar voldoende belangstelling is willen we deze actie herhalen. Wie interesse heeft, dit graag melden via ons e-mail adres info@moestuinkoudenhoorn.nl. Over de prijs kunnen we pas onderhandelen als we weten hoeveel we gaan afnemen. Vorig jaar konden de zakken geleverd worden voor 3 EUR/40 kg.

Paardemest

Er ligt (nog/weer) een berg paardemest. Deze is niet gratis voor de vereniging, en daarom ook niet voor jullie. Willen jullie het verschuldigde bedrag onder vemelding van naam en tuinnummer in een envelop doen, en in de postbus in de blokhut? Vermeld bij iedere betaling ook graag waar het voor is, dan weet de penningmeester hoe het bedrag geboekt moet worden!

Melding diefstal: herhaald verzoek

Er blijkt het afgelopen jaar verrassend veel verdwenen te zijn van het complex. Wie nog iets is kwijtgeraakt en dat nog niet aan het bestuur opgegeven heeft: info@moestuinkoudenhoorn.nl.