Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief juli 2016

Nieuwsbrief Moestuinvereniging Koudenhoorn, juli 2016

Korte terugblik

Zomerfeest

Het zomerfeest was dit jaar weer een groot succes. We moeten daarvoor speciaal Cor, Mart en Trudy en Aino bedanken, die zich weer uit de naad hebben gegrild, gerookt, gebakken en geregeld!

Vooruitblik

Steigertjes bouwen

Het gezamenlijk klusproject dit jaar, tuinsteigertjes bouwen, zal ergens in de tweede helft van september plaatsvinden. Zoals al eerder aangekondigd bedragen de kosten voor het materiaal ongeveer 30 Euro per steigertje. Er zijn al een aantal opgaves, maar de inschrijving is nog niet gesloten. Wil je nog meedoen, laat het even weten op info@moestuinkoudenhoorn.nl.

Hekkensluiters

Het lijkt erop dat er dit jaar vaker dan andere jaren iets van een tuin verdwijnt: stoelen, tafels, etc. Als proef gaan we daarom proberen het terrein ’s nachts beter af te sluiten.

We willen alle leden dan ook vragen om de volgende maatregelen te nemen:

  1. Als er iets van de tuin verdwenen is, doe daarvan aangifte: www.politie.nl. Zolang er geen aangiftes worden gedaan denkt de politie (en geef ze eens ongelijk….) dat alles goed gaat. Er zal bij een toenemende aangiftedruk allicht wat vaker op Koudenhoorn gepatrouilleerd gaan worden, hopelijk met afschrikwekkende werking.
  2. We zullen aan de hekken bij de hoofdtoegang van zowel Oost- als Westveld dan ook cijfersloten gaan ophangen. Deze afsluiting gaat per 15 juli in. De cijfercode van de sloten is per e-mail doorgegeven. Noteer deze code evt. aan de binnenkant van je kist. Het Westveld kan je altijd nog wel af, maar op het Oostveld kan het lastig worden als je achter een dicht hek staat. Verder verandert er voorlopig niet veel: wie ’s avonds als laatste door het hek naar buiten gaat, wordt verwacht het hek achter zich op slot te doen.
  3. Hou het bestuur op de hoogte van vermissingen, schade enzo. Zo houden wij ook de vinger aan de pols, en kunnen we aan het eind van het jaar de proefafsluiting evalueren.