Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief maart 2015

Opening tuinseizoen 2015 op zaterdag 28 maart 

13.00 uur introductie nieuwe leden. Naast de kennismaking met het bestuur wordt er informatie gegeven over het reilen en zeilen binnen onze vereniging.
13.30 uur opening tuinseizoen. Onze voorzitter luidt de klok.
14.00 uur lezing over het nut en behoud van bijen op de moestuin. Hommels, honingbijen en wilde bijen zijn noodzakelijk voor de bestuiving van onze gewassen maar hun bestaan staat flink onder druk.

Nieuwe leden

We kunnen dit seizoen een groot aantal nieuwe leden verwelkomen:
Bert van Sprundel, tuin 46; Susan Abbink en Martijn Koenen, tuin 50; Marten de Vries, tuin 57; Liesbeth de Raad, tuin 61B; Toine van den Berg, tuin 68; Marja Prins, tuin 73A; Ilze Verhoog, tuin 73B; Roos en Rob le Mair, Karin Geenen, tuin 82; Herman Bavelaar, tuin 83; Stephen en Judy Cooke, tuin 91 en Linda Roodenburg, tuin 94.
Wij wensen jullie veel plezier bij onze vereniging.

Nieuw bestuurslid

Een hartelijk welkom in het bestuur aan Jan Jaap van Halem (tuin 25). Hij gaat zich o.a. bezighouden met de website.

Prijzen koffie en andere versnaperingen

In een gezonde vereniging speelt ons clubhuis de Warmoes een belangrijke rol. Daar horen koffie, thee, frisdranken en versnaperingen bij. Een aantal vrijwilligers zorgt voor bevoorrading en het schoonhouden van de Warmoes. Om de kosten te dekken, o.a. ook de energiekosten, wordt een bescheiden prijs gevraagd. Wat overblijft vloeit terug in de kas van de moestuinvereniging. Met ingang van 1 april gelden de volgende prijzen:
  • koffie per kopje, tweede kopje gratis: € 0,50
  • koffieprijs per maand: € 6,00
  • thee gratis
  • frisdrank, ijs en versnaperingen: zie prijslijst op de koelkast

Paardenmest

Omdat we geen koemest meer kunnen krijgen op Koudenhoorn vanwege de beperkte draagkracht van de nieuwe brug nemen we paardenmest af van de kinderboerderij op het eiland. Daar betalen we een beperkt bedrag voor. Tuinders kunnen de mest onbeperkt afnemen, wel tegen een bijdrage van € 1,00 per volle kruiwagen. Graag per bank afrekenen, of via contanten in een envelop in de postbus in de Warmoes. We rekenen zoals altijd op de eerlijkheid van onze leden!

Aardappelteelt

Ter voorkoming van aardappelziekten mogen aardappels pas na 3 jaar weer op dezelfde plaats worden geteeld. Verdeel het oppervlak van de tuin in 3 gelijke delen, te weten voor, midden en achter. In 2015 dienen de aardappels op het achterste deel van de tuin, vanaf het pad gezien, te worden geteeld. In 2016 beginnen we weer aan de voorkant bij het pad.
Tuinders met een alternatief teeltplan kunnen hiervan afwijken mits hun teeltplan elk jaar wordt opgetekend in het daarvoor bestemde “aardappelboek”. Dit boek ligt in de Warmoes.

Plantjes voor de groenmarkt

Op de Warmondse groenmarkt, 16 mei, promoten wij onze vereniging met de verkoop van moestuinplantjes die gekweekt worden door onze leden.
In de Warmoes hangt een lijst waarop je kunt aantekenen welke plantjes je gaat toeleveren. Leden met groene vingers worden vriendelijk verzocht hun bijdrage te leveren.

Centrale composthoop

Zoals besloten op de ALV is de centrale composthoop afgesloten. Hij is vol! Eind april gaat de werkploeg de compostplaats opschonen. Er komt slechts 1 vak vrij, maar die hebben we hard nodig voor het slootafval in het najaar.
Maak een plek vrij op je tuin voor de verwerking/opslag van je eigen groenafval. Het groenafval dient op eigen tuin verwerkt te worden.

Takkenwal

Ook de takkenwal is bijna vol. Probeer zoveel mogelijk takken op eigen tuin te verwerken. Takken kunnen alleen nog tijdens de werkbeurten naar de takkenwal worden gebracht. Wij rekenen op jullie medewerking.