Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief september 2014

Overlijdensbericht

Wij ontvingen bericht van het overlijden van Jan le Mair, echtgenoot van Henny van Holten, huurders van tuin 47. Wij wensen Henny en verdere familie de komende tijd veel sterkte.

Opzeggen tuinhuur

Denkt u eraan dat als u overweegt te stoppen met tuinieren u dit voor 1 oktober schriftelijk moet melden aan de secretaris.

Wachtlijst

Op de wachtlijst voor een tuin op ons complex staan inmiddels meer dan 30 mensen. Dat is een even uniek als lastig verschijnsel. Uniek omdat dat nog nooit eerder is voorgekomen, lastig omdat het voor mensen op de wachtlijst lang kan duren voor zij een tuin ter beschikking kunnen krijgen.

Wellicht zijn er binnen onze vereniging leden die een stukje van hun tuin ter beschikking willen stellen aan iemand die op de wachtlijst staat. Dit zou bv kunnen als voor iemand zijn tuin al dan niet tijdelijk wat te groot is geworden. De aspirant-tuinder zou dan als een soort co-tuinder kunnen gaan fungeren en in een volgende fase kunnen doorstromen naar een eigen tuin. Dit heeft een aantal voordelen: voor de huidige tuinder kan het een stukje verlichting zijn, mensen op de wachtlijst kunnen eerder beginnen met tuinieren en zo ervaring opdoen en profiteren van de ervaring en adviezen van de zittende tuinder. Mocht dit u aanspreken neem dan contact op met een bestuurslid.

Groenmarkt 2015

Hoewel nog ver weg willen we de leden toch alvast informeren over de vernieuwde aanpak van de groenmarkt.

Hoofdpunt is dat we meer leden willen betrekken bij het kweken van plantjes en bovendien vooraf een overzicht willen hebben van wat er wordt aangeleverd om tot een betere spreiding van het aanbod te komen. Er zijn veel mensen die speciaal hun groenteplantjes bij ons komen halen vanwege de kwaliteit en prijs.

Enkele enthousiaste tuiniersters hebben voorgesteld om begin januari in of bij de Warmoes een intekenlijst te hangen. Hierop staan de planten en het aantal vermeld die we graag in de kraam zouden willen verkopen. Elke tuinder kan hierop aantekenen wat hij/zij gaat kweken voor de groenmarkt.

We hopen op deze manier meer mensen erbij te betrekken en tevens wat meer variatie in plantjes te krijgen.

Ransuil

Tijdens de zomernachten was het feest rond Jaap z'n kerstboom. Een paartje ransuil had het eksternest gekaapt om een gezinnetje te beginnen.

We merkten het aan het gedrag van de eksters, ze waren de hele dag aan het schelden en jammeren. Het begon echt leuk te worden toen de jonge uiltjes uit het nest klommen en zich als takkelingen gingen gedragen. Wat het aantal jongen betreft: minstens vier. Ze waren overdag goed zichtbaar en veel leden hebben ze dan ook kunnen zien. De uilenballen gaven een inzicht in de knaagdieren op Koudenhoorn, we vonden: rosse woelmuis, woelrat, bruine rat, spitsmuis, bosmuis, noordse woelmuis.

Helaas hebben jonge ransuilen als ze eenmaal zelf hun muizen moeten vangen een kleine overlevingskans; voor zover wij weten zijn er 2 dode vogels gevonden. Laten we hopen dat ze volgend jaar terug komen want zij zijn de perfecte vijand van knaagdieren.

Knaagdieren

Het is een goed muizenjaar en dat is leuk voor de ransuil maar minder voor de tuinder die schade heeft aan groente en fruit. Woelmuizen maken hun woeltunnels het liefst door kwetsbare bedden op zoek naar knapperig groen. Veldmuizen maken nesten in kisten.

Mollen, egels en spitsmuizen eten gelukkig ook veenmollen. Toen de kinderboerderij werd afgebroken kregen we ook te maken met de bruine rat. Voor de bestrijding van de rat hebben we aangeklopt bij de gemeente want wij vinden dat het ook hun verantwoording is op een recreatie-eiland en rond een kinderboerderij met kippen, varkens en paarden. Tot nu toe heeft het weinig geholpen. Er zijn leden die zelf met vallen en gif bezig zijn maar vaak is het middel erger dan de kwaal. Inmiddels zijn er 3 dode egels gevonden op ons complex.

Het bestuur is tegen het gebruik van vergif, zeker als het gebruikt wordt in het vrije veld.

Bestrijding in het vrije veld is moeilijk, maar we kunnen wel aan preventie doen door er voor te zorgen dat hun leefklimaat slecht is.

Bruine ratten scharrelen meestal ‘s nachts bovengronds hun kostje bij elkaar en overdag rusten ze in hun nest ergens onder een slootkant of onder een composthoop. Ze houden van eiwit- en zetmeelrijk voedsel, dus gooi geen aardappelschillen of voedselresten op de composthoop. Zorg voor een opgeruimde tuin, schone sloot en slootkanten, dat geeft hun natuurlijke vijanden, reigers, uilen, katten en marters meer mogelijkheden.

Met de komende tuinbeurten gaan we hier ook aan werken.

Composthoop

Het maken van compost is niet gemakkelijk en kost tijd en ruimte. Op veel tuinen is de composthoop een berg tuinafval –porriehoop- waar alleen iets mee gebeurt als hij te hoog wordt en omvalt. Najaar en winter zijn ideaal om deze bergen te lijf te gaan. We gaan ook een cursus geven om onze kennis te verbeteren.

Werkbeurten:

Tuinders van het Oostveld, tuinen 001 t/m 072 op zaterdag 27 september om 13h30.

Tuinders van het Westveld, tuinen 073 t/m 128 op zaterdag 25 oktober om 13h30.

Naast het reguliere onderhoud zullen we extra aandacht/werk besteden aan sloten en slootkanten. Hoe schoner deze zijn hoe kleiner de winterse overlevingskansen van knagende viervoeters.

Sluiting tuinseizoen

Zaterdag 25 oktober.