Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Warmoesnieuws september 2012


Tuinkeuring

Op 4 september heeft de tuinkeuring weer plaats gevonden. Helaas waren er toch weer enkele tuinen sterk verwaarloosd. De betreffende tuinders hebben inmiddels hiervan bericht gehad.


Composthoop

Het is nog mogelijk om Uw tuinafval op de compostplaats te brengen. Jaarlijks zijn er 2 van de 6 vakken beschikbaar voor tuinafval, een vak voor de leden en een vak voor het afval van de tuinbeurten. Als het vak van de leden vol is, wordt dat afgesloten tot het wat is ingeklonken en er weer wat bij kan. Het composteren op Uw eigen tuin zou de voorkeur moeten hebben.


Opzeggen tuin

Voor de goede orde wil het bestuur U er nogmaals op wijzen, dat als U Uw tuin wilt opzeggen, U dit voor 1 oktober schriftelijk moet doen.

Ook het onderling ruilen van tuinen moet U schriftelijk aanvragen. Bij ruiling gelden dezelfde regels als voor een nieuwe tuinder, d.w.z. U dient Uw tuin op te zeggen en wordt dan op de wachtlijst geplaatst voor de andere tuin.


Tuin verhuurd

Inmiddels is tuin 39 verhuurd en wel aan Dhr. Romke Viet. Het bestuur heet hem van harte welkom en wenst hem veel tuinplezier toe.


Nieuwe brug

De fiets/voetgangersbrug naar het eiland wordt nog voor het eind van het jaar vervangen door een ophaalbrug.

De Gemeente Teylingen heeft ons verzekerd dat de toegang tot het eiland zal worden gewaarborgd tijdens de bouw van de nieuwe brug. Zwemmen naar Uw tuin zal dus hopelijk niet aan de orde zijn!

 

Werkbeurten

De laatste tuinbeurten van dit jaar komen er weer aan.

Op zaterdag 29 september is de beurt aan het Westveld, tuinen 73 t/m 128. Naast algemeen werk gaan we ook elkaar helpen om het riet op de oevers te verwijderen.

Zorg dat je er bent als je hulp nodig hebt.


Grofvuil

Tijdens de laatste werkbeurt in oktober willen we het grofvuil afvoeren naar een container bij de gemeentehaven. Vanaf 13 oktober mag U het grofvuil alvast naast de compostplaats neerzetten.


Besteding geld Groenmarkt

Uit de gehouden enquête tijdens het zomerfeest zijn diverse suggesties naar voren gekomen, vooral voor de aanschaf van licht gereedschap. Bij de ALV in februari zal hier verder op worden ingegaan.