Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Warmoesnieuws mei 2012

 

Groenmarkt , zaterdag 19 mei

Voor de promotie van onze vereniging en het "moes"tuinieren hebben wij weer een kraam op de warmondse Groenmarkt. Belangstellenden krijgen advies en kunnen natuurlijk ook plantgoed van groeten en kruiden kopen. Door de aanhoudende koude stagneert de groei van de plantjes en daarmee de toevoer voor de Groenmarkt. Als je mooi plantgoed over hebt lever het dan in op vrijdag 18 mei. Zorg wel voor een duidelijk etiket en zo mogelijk uniforme potjes. Binnen in de Warmoes liggen potjes en etiketten. Bij voorbaat onze dank. Kom in ieder geval naar de Groenmarkt.

 

Verzoek om tuinkeurders

Van de Leidse bond van Amateurtuinders hebben wij de vraag gekregen of er binnen onze vereniging mensen zijn die mee willen werken aan tuinkeuringen op volkstuincomplexen in Leiden. Mochten er geïnteresseerden zijn dan kunnen die contact opnemen met Carla van Eijk, te bereiken onder nr 071 5125824 (’s avonds).

 

Herinrichting Koudenhoorn

Omdat veel aanvragen van andere gemeentes zijn geannuleerd is de subsidiepot ineens flink gevuld waardoor Teylingen een grote kans maakt om de financiering van de herinrichting rond te krijgen. Zaak is wel dat de klus in 2012 geklaard moet zijn. In ieder geval is er opdracht gegeven voor het plaatsen van een nieuwe brug. Hoe de "ophaal"brug er uit komt te zien is nog niet duidelijk. De ontwerpen die wij tijdens de diverse inspraaksessies hebben gezien worden het in ieder geval niet.

In september wil men van start gaan met het plaatsen van een "tijdelijke" noodbrug.

 

Tuinbeurt, zaterdag 26 mei om 13h30

De tuinders van het Westveld, aangevuld met een restje Oostvelders, zijn dan aan de beurt om hun collectieve plichten te vervullen.

 

Zomerfeest

Op zaterdagavond 30 juni, rond de langste dag en net voor de schoolvakanties, houden wij ons zomerfeest. Een gezellige avond met lekker eten vóór en door leden. Een uitnodiging volgt maar leg deze dag vast in je agenda.

 

Watermeter

De gemeente Teylingen heeft onlangs naast de Warmoes een bomvrije bunker geplaatst met op ca 1,5 diepte een nieuwe watermeter. Deze plek is ook vorstvrij zodat we in de toekomst ook in de winter over water kunnen beschikken. Tot voor kort was er slechts 1 watermeter voor alle gebruikers op Koudenhoorn en werden de kosten onderling verdeeld. Omdat ons clubhuis in de winter niet verwarmd wordt moeten wij bij strenge vorst zelf ons water van de meter naar het huisje afsluiten en aftappen. Ga verstandig om met drinkwater en gebruik het niet voor je tuin.

 

Plantentafel

Het oude planten rek voor de Warmoes had zijn beste tijd gehad en is vervangen door een duurzame en stevige tafel van aluminium. Als je plantgoed over hebt kun je het op de tafel zetten om ander tuinders gelukkig te maken. Als je hele planten of ander materiaal in de aanbieding hebt maak dan een aantekening op het schoolbord, maar zet ze niet op, naast of onder de plantentafel.