Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Warmoesnieuws maart 2012


Het is weer zover, de grutto’s en scholeksters zijn terug, de zaden opgehaald en die kale tuin die gespit en beplant moet worden, lente dus!

 

Opening tuinseizoen op zaterdag 31 maart

Op de laatste zaterdag van maart wordt het nieuwe tuinseizoen ingeluid. Natuurlijk is er koffie en koek en om 11h30 heten wij de nieuwe leden welkom voor kennismaking en enige uitleg over het reilen en zeilen van onze vereniging. Leden van het bestuur zijn aanwezig voor evt. advies en vragen.

De centrale compostplaats is open voor het groenafval.

 

Tuinkisttimmerdag

Bij voldoende belangstelling komt er eind april/begin mei weer een timmerdag om samen een serie tuinkisten in elkaar te zetten. De afgelopen 2 jaar hebben we ca. 15 kisten gemaakt van betonplex, de kosten waren rond de € 90. Of we weer dezelfde kisten gaan maken hangt af van de beschikbaarheid van de materialen bij de sloop.

Wil je meedoen? Geef je op bij Cor Matser per e-mail cor.matser@xs4all.nl of per telefoon 06-10134004.

 

Compost

Het tuinafval van 2010 is mooie compost geworden. Je kunt het weghalen zolang de voorraad strekt.

 

Aardappelteelt op het achterste deel van de tuin.

Ter voorkoming van aardappelziekten mogen aardappels pas na 3 jaar weer op dezelfde plaats worden geteeld. Verdeel het oppervlak van de tuin in 3 gelijke delen, te weten: voor, midden en achter. In 2012 moeten de aardappels op het achterste deel worden geteeld.

Tuinders met een alternatief teeltplan kunnen hiervan afwijken mits hun teeltplan elk jaar wordt opgetekend in het daarvoor bestemde boek.

 

Ontwerp bestemmingsplan Koudenhoorn

De Gemeente Teylingen heeft besloten om Koudenhoorn onder te brengen in een apart bestemmingsplan waarvan het ontwerp onlangs ter inzage is gelegd. Onze algemene indruk is dat de plannen overeenstemmen met het plan “Natuurlijk in Evenwicht Plus” dat tot stand is gekomen in nauw overleg met de Koudenhoorn-gebruikers, zoals onze vereniging. Op de website van de Gemeente Teylingen kun je de plannen downloaden, kijk in ieder geval naar de plankaart want zo krijg je een goede indruk hoe het moet gaan worden. Informeer het bestuur weten als je commentaar hebt op de plannen, zodat we dat kunnen meenemen met onze zienswijze, dat kan tot uiterlijk 31 maart.

 

Versnaperingen

De koelkast in de “Warmoes” is weer gevuld met frisdrankjes, vanaf 31 maart zullen er ook weer diverse soorten ijs zijn. De prijslijst hangt op de koelkast en de betaalbus staat ernaast.

Natuurlijk is er dagelijks koffie en thee.

 

Tuinbeurten

Op 28 april is de 1ste werkbeurt voor het Oostveld en op 26 mei is het Westveld aan de beurt. Noteer deze data alvast in je agenda en als je verhinderd bent laat dat even weten en haal je beurt op een andere dag in.

 

Groenmarkt

Op 19 mei is weer de jaarlijkse groenmarkt in de Dorpsstraat in Warmond. Ook onze vereniging zal daar weer met een kraam aanwezig zijn om onze zelfgekweekte groentenplantjes te verkopen en onze tuinvereniging nog meer bekendheid te geven.

Natuurlijk rekenen wij ook weer op onze tuinders, zowel voor het kweken van plantjes als het bemensen van de kraam. Vooral tuinkruiden, sla in diverse soorten, paprika, courgette, tomaten, aubergine, pompoenen etc. verkopen goed. Wij vragen je de plantjes in potjes of kluitjes aan te leveren voorzien van de naam van het gewas. Heb je b.v. tomaten met een minder bekende  naam geteeld doe hier dan vooral een beschrijving bij, want de mensen in de kraam willen natuurlijk graag uitleggen aan de klant wat die voor soort tomaat kan verwachten.

We streven er naar om zo veel mogelijk te verkopen, maar soms blijft er toch wat over. Het overschot wordt zoals vanouds bij de “Warmoes” gezet.  Tegen betaling van een kleine vrijwillige bijdrage kunnen onze tuinleden dan nog een en ander meenemen.