Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Warmoesnieuws oktober 2011


De zomer is inmiddels voorbij en het wordt tijd de tuin winterklaar te maken voordat de vorst toeslaat. Herfst en winterprei kunt U nog een extra bemesting geven en vergeet niet ze regelmatig aan te aarden.

Chinese kool kan nog tot half november geoogst worden. Spruiten oogsten als ze ongeveer 2 cm. groot zijn en nog gesloten. Eventueel de top uit de plant knippen voor een gelijkmatige oogst.

 

Mest

Er is weer verse stalmest. We kunnen de prijs per kruiwagen handhaven op € 1,75 mits de bovenkant wordt afgevlakt, dus geen kruiwagen met een kop erop.

 

Compostplaats

De compostplaats zal op de laatste zaterdag van oktober tijdens de tuinbeurt van het Westveld geopend zijn. Tevens kunt U dan grof vuil inleveren. Uw bestuur zal dit dan in de loop van november afvoeren naar de gemeente.

Uiteraard zijn ook de leden van het Oostveld welkom en wie nog een beurt moet inhalen heeft nu de gelegenheid.

 

Opzeggen tuinhuur

Als U niet voor 1 oktober jl. Uw tuin heeft opgezegd wordt U geacht ook het komende  jaar huurder te zijn. Als U besluit niet langer een tuin te willen hebben dient U Uw tuin dus voor 1 oktober van dat kalenderjaar op te zeggen.

 

Snoeien

Het bestuur is van plan om komende winter een praktijkcursus snoeien te organiseren.

Het is gebleken dat er veel behoefte is om meer te weten over snoeien en de juiste tijd daarvoor. U zult er nog nader over geïnformeerd worden.

 

Zaadlijsten

Binnenkort zullen ook de zaadlijsten van Garant en v.d. Wal weer binnenkomen bij onze inkoopster zaden. Zij zal zorgen dat de bestellijsten op tijd bij de leden bezorgd worden.

 

Herinrichting Koudenhoorn

Hoewel de passantenhaven los staat van de herinrichting van het eiland, laat de commissie weten dat er binnenkort begonnen wordt met de uitbreiding van de passantenplaatsen. Wat de herinrichting betreft is er niet veel nieuws te melden.