Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Warmoesnieuws maart 2011

 

De winter is (bijna) achter de rug en we verlangen weer naar de zon en lekker actief bezig zijn op onze tuintjes. Maar voordat we aan de slag kunnen zullen we eerst nog even naar “de Warmoes” moeten om de zaden en aardappelen op te halen.

 

Ophalen zaden en aardappelen:

Op zaterdag 12 maart kunnen tussen 11h00 en 13h00 de zaden en aardappelen worden opgehaald in “de Warmoes”.

 

Opening Tuinseizoen

Op 26 maart openen we het tuinseizoen met koffie en koek. Vanaf 10 uur is iedereen van harte welkom en in het bijzonder onze nieuwe leden. Er is iemand van het bestuur aanwezig om U eventueel een rondleiding te geven en vragen te beantwoorden.

Ook is dit de enige dag dat U grofvuil van Uw tuin kunt inleveren.

 

Natte mest:

Onze boer die voorheen de mest van zijn koeien bij ons afleverde deelde ons vorig jaar mee geen mest meer te kunnen brengen, omdat hij zou stoppen met melkvee. Vorig jaar hebben wij dus geen mest gekregen en helaas was het ook niet gelukt een nieuwe leverancier te vinden. Tot grote verbazing van het bestuur heeft hij nu toch weer een lading mest geleverd, waar we uiteraard erg blij mee zijn. Daar de boer de prijs enigszins heeft verhoogd zal een kruiwagen mest vanaf 1 maart € 1.75 kosten.

 

Compostplaats:

Inmiddels al wel bij iedereen bekend: de compostplaats is alleen op de laatste zaterdag van de maand open. U kunt dan Uw tuinafval kwijt. Helaas komt het nog steeds voor dat tuinleden de kruiwagens tuinvuil alvast bij de compostplaats parkeren. Hierdoor ontstaat er een tekort aan kruiwagens die andere tuinders zouden willen gebruiken voor mest rijden of andere klusjes. Dus bewaart U svp Uw tuinvuil op Uw eigen tuin tot de laatste zaterdag van de maand.

 

Groenmarkt:

De Groenmarkt in Warmond is dit jaar op 21 mei.

Natuurlijk willen we ook dit jaar weer aan onze medetuinders vragen wat extra te zaaien. Er is behoefte aan tomatenplanten, courgette, paprika, keukenkruiden, diverse soorten sla en wat U verder nog over heeft en er goed uitziet om te verkopen. Potjes en aarde kunt U via het bestuur krijgen. Iedereen die vorig jaar onze kraam heeft bemand wordt nog persoonlijk benaderd om weer mee te doen, maar we kunnen altijd nog mensen gebruiken. Wilt U meedoen, stuur dan even een mailtje naar info@moestuinkoudenhoorn.nl

 

Herinrichting Koudenhoorn

De Gemeente Teylingen is inmiddels voor de zesde maal bijeen geweest om met de betrokkenen  het ontwerp “natuur” verder uit te werken. In grote lijnen zal de huidige structuur van het eiland behouden blijven. Enerzijds door de aanwezigheid van de Europees beschermde Noorse woelmuis en anderzijds door de beperkte geldmiddelen van de gemeente Teylingen. De Noorse woelmuis leeft in de rietkragen.

 

Verenigingsleven:

Binnenkort wil het bestuur de leden via e-mail benaderen met enkele vragen over het verenigingsleven. Naast de vaste activiteiten zoals tuinopening, zomerfeest, oogstbuffet en tuinbeurten wil het bestuur graag van de medetuinders weten of zij behoefte hebben aan andere activiteiten en ook de bereidheid hebben om een dergelijke activiteit op te zetten, dit alles om de onderlinge band te versterken en kennis en informatie uit te wisselen.

 

Bestuur:

Het doet ons plezier te kunnen melden dat de vacatures binnen het bestuur inmiddels zijn opgevuld.

De Heer Ben Beran houdt onze uitgaven voortaan in het oog.

Mevr. Diwie de Bruin is onze nieuwe inkoopster, echter nog zonder bestuurslid te willen zijn.

 

Clusiuslezingen:

Op 30 maart vinden de Clusiuslezingen plaats in het Klein Auditorium van het Academiegebouw van de Universiteit Leiden, Rapenburg 73, Leiden

Het thema is “Tuinen die de samenleving veranderen”, de aanvang is 14.00 uur.

De voertaal is Engels. Verdere informatie vindt U op de flyer.