Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief juli 2020

Inhoud
 1. Verslag van de bestuursvergadering
 2. Ruilbeurs
 3. Pas op: Dieven!
 4. Ontwikkelen van visie document: Wat? Hoe?
 5. We starten weer met werkbeurten
 6. Hobbykas voor het hele jaar
 7. Jaarfeest en toneel
 8. Burgeronderzoek naar waterkwaliteit
 9. Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn: twee mooie tochten
 10. Volgende bestuursvergadering

Beste tuinder,
Geen dag is hetzelfde op onze vereniging, dat weten we allemaal. De laatste dagen gonst zowel op het Oost- tot Westveld: er zijn dieven die onze kapucijners en bessen stelen! Wat is er toch aan de hand? Getuigenuitspraken vind je in deze nieuwsbrief.
Verder de werkbeurten: die gaan weer beginnen!
Tussendoor wat nieuws van buitenaf.
Tenslotte: we starten een proces voor het schrijven van een ‘visie documentje’: niet wetenschappelijk, wel gewoon van ons, over ons en door ons.
Namens het bestuur,
Trudy van Ommeren
Secretaris

Uit de bestuursvergadering

Opnieuw is gesproken over een aantal niet verzorgde, niet bewerkte en zelfs vervuilde tuinen. Dat is geen nieuw probleem. Er is in het verleden zelfs een documentje gemaakt met de titel "Aanbevelingen voor aanpak vervuilde tuinen". Hierin werden allerlei adviezen gegeven en aanbevelingen gedaan om nieuwe tuinders een ‘tuinplan’ te vragen. Het is lastig om alle tuinen een beetje op (moestuin)orde te krijgen en te houden.
De problemen met vervuilde tuinen kunnen we niet langer negeren, nu er 30 wachtenden op de lijst staan. Het is noodzakelijk dat we zorgvuldig omspringen met de schaarse grond en dat tuinders ook echt tuinders zijn.
Als vervolg hierop heeft het bestuur besloten dat tuinen die opgezegd worden, helemaal schoon moeten worden achtergelaten, met uitzondering van een (goede!) gereedschapskist. Eventuele over te nemen spullen (gereedschap, netten, hobbykas o.i.d.) is een zaak tussen vertrekkende en nieuwe tuinder.

Ruilbeurs

Een van de bestuursleden kwam met het idee om bij de afsluiting van het tuinseizoen, 24 oktober dit jaar, de traditie van de ruilbeurs nieuw leven in te blazen. In vroeger tijden was het traditie dat aan het eind van seizoen struiken en andere planten die over waren, te ruilen voor andere gewassen. Als je daarvoor voelt en iets voor ruil wil aanbieden, neem dan even contact met ons op via info@moestuinkoudenhoorn.nl. Extra belangrijk om in dit toch wel uitdagend tuinseizoen nog iets leuks te kunnen doen: met en voor elkaar.

Pas op: Dieven of nee toch ‘Dieven’.

Tuinders van zowel het Oostveld als het Westveld meldden ons diefstal van kapucijners, bessen en helaas ook plastic van een overkapping. De meningen over wie de vermeende daders zijn, blijven verdeeld. Sommige tuinders beweren stellig dat het echte mensendieven zijn en dat we er vooral heel goed op moeten letten dat de hekken op slot zijn. Natuurlijk alleen op tijdstippen waarop de meesten naar huis zijn, bijvoorbeeld na 6 uur 's avonds. Anderen hebben met eigen ogen gezien dat muizen vrolijk trippelend de heerlijke bessen oppeuzelden en de kapucijners te lijf gingen met achterlating van de lege doppen.
Het plastic van het dak van een tuin op het Westveld: die dief moet ook nog betrapt of opgespoord worden. Houd allen ogen en oren open en houd je aan de feiten. Wie weet: wordt vervolgd?

Visie: Wat? Hoe?

Als vervolg op de ALV van 11 februari dit jaar, waarin Cor Matser een pleidooi hield voor "kwaliteit" willen we aan de slag met een "Visie Document".
WAT? - Een visie kan omschreven worden als: droom (beeld, ideaal) voor onze Moestuin Vereniging. Een visie geeft de "ideale situatie" weer.
En beschrijft: Hoe we willen tuinieren, wat voor soort tuinen we willen hebben, welke kwaliteit het verenigingsleven heeft. Met de voorziene komst van tenminste 10% nieuwe leden (10-15 nieuwe tuinders) elk jaar, lijkt dit een goed moment.
Voortbouwen op het bestaande: ‘We gaan niet iets helemaal "nieuws" verzinnen en willen zoveel mogelijk bij de oorspronkelijke gedachte van de Moestuin Vereniging blijven. Misschien met wat uitstapjes naar links of rechts, maar niet helemaal anders’.
HOE? - In de komende Nieuwsbrieven stellen we vragen aan de leden die we in een kleine commissie hebben voorbereid. Dit zal een beperkt aantal vragen zijn. Twee bestuursleden gaan samen met een viertal tuinders nadenken over de vragen. Alle inbreng is welkom. We gaan snel beginnen want willen voor de volgende ALV klaar zijn. Dan kan er in de ALV over gestemd worden. Als je mee wil denken en doen in dit proces, heb je ideeën over het soort vragen dat we voor een goede Moestuin Vereniging aan elkaar moeten stellen: laat van je horen!

Werkbeurten

Al tijdens de ALV presenteerde Cor zijn jaarschema met zowel taken als data. Corona gooide roet in het eten. Hij stelde dat we het onderhoud van de paden moeten aanpakken, omdat er veel modder en gras naast en onder ligt. ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’, zei Cor. De paden moeten geschoond en geëgaliseerd worden met kleischelpen. Hij noemde de graspaden op het Westveld (die vorig jaar kapot gereden zijn). Dat is voor de rest van het seizoen een te grote klus en die laten we voor nu dus even zitten. Wel wordt voorgesteld om het pad dat achter Mart van Wageningen zijn tuin loopt in ere te herstellen.
Besluit: Er wordt begonnen met de paden op het Oostveld want die zijn slecht en hobbelig.
Planning:
 • De eerste tuinbeurt is op zaterdag 25 juli, voor de leden met oneven tuinnummers. De maandag erna – 27 juli – zal er een grote container op de parkeerplaats bij de Gemeentehaven worden geplaatst. We gaan dus ook rommel verzamelen voor de container.
 • De tweede werkbeurt is op 29 augustus, voor leden met even tuinnummers.
Werwijze:
 • Er worden kleine groepen gemaakt van 3 personen die een klus aanpakken.
 • De klussenlijst: Erich Puschel verdeelt de klussen tijdens de werkbeurten.
 • Er zijn tuinders die hulp nodig hebben en van wie er nog verzoeken liggen (Cathy, Löwik )
Leeftijdsgrens werkbeurten
De leeftijdsgrens van 70 jaar geldt niet langer i.v.m. de hoge gemiddelde leeftijd binnen onze moestuinvereniging en de vele actieve tuinders boven de 70. Ook dit is een uitkomst uit de ALV. Als je op je tuin kunt werken, kun je meedoen met een werkbeurt. Elke tuinder moet – in een normaal jaar - aan 3 werkbeurten meedoen. Als je niet kunt komen, meld je dan even af.

Hobby kas voor het hele jaar

Het bestuur is zich bewust van voortdurende berichten over kassen en andere bouwsels. Hoe belangrijk dat is, blijkt uit aanvragen voor kassen en andere bouwsels, of juist het niet aanvragen en zomaar plaatsen. Uit de "Voorwaarden voor Verhuur" (document dat iedere tuinder krijgt bij het huren van een tuin): Een kas mag alleen geplaatst worden met toestemming van het bestuur en nadat de tuinder er een vergunning van de Gemeente Teylingen heeft gekregen. Toestemming moet schriftelijk worden aangevraagd met bouwtekening van de kas. De kas mag maximaal 6,5 vierkante meter zijn met een nokhoogte van maximaal 2,5 meter. Dit is conform het bestemmingsplan van Koudenhoorn.
Functionele kassen op onze tuin
Het bestuur beperkte zich hier tot kassen die nodig zijn om gewassen te verbouwen, wat Moestuin-eigen is. Andere bouwsels, om onder of in te zitten, horen in feite bij een Volkstuin. Kassen mogen na toestemming bestuur en verkregen vergunning worden geplaatst.

Jaarfeest en toneel

In verband met corona kunnen we het jaarlijkse zomerfeest dit jaar niet houden, maar we denken aan een jaarfeest op 19 september. Het zal een bescheiden feestje worden, al zorgen we natuurlijk voor eten en drinken En houden we afstand. Hoe precies vermelden we volgende keer. Heb je zin om mee te helpen? Graag melden!
En helemaal nieuw in het assortiment: Toneel op de moestuin. Toepasselijk onderwerp: vader en zoon op een moestuin. Het wordt in klein verband opgevoerd vanaf Paul Hoftijzer's tuin, tuinnummer 54, op het Oostveld. Toeschouwers (maximaal 40) aan de andere kant van de sloot. Hiervoor moet wel riet gesneden worden.

Burgeronderzoekers gezocht: water project

ASN Bank en Natuur & Milieu zijn in 2019 gestart met het onderzoeken van de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. Het eerste succesvolle onderzoek liet zien dat de Nederlandse waterkwaliteit zwaar onder druk staat. Talloze sloten, beken, grachten en kleine plassen – samen een derde van de Nederlandse wateren – vallen buiten de huidige rapportages over waterkwaliteit. Daardoor kan er ongeremd vervuiling plaatsvinden.
Om het water schoner te kunnen maken, moeten we eerst weten waar het vervuild is. En waarmee. Help je mee de waterkwaliteit in kaart te brengen? Ga naar www.vangdewatermonsters.nl en bestel hier de gratis meetkit. Je meet drie dingen: (1) de helderheid van het water, (2) het nitraatgehalte in het water en (3) de aanwezigheid van planten en dieren. Ook maak je foto's met je smartphone van de begroeiing rondom het water. Die kun je direct uploaden naar de website. Daar vul je de resultaten in. Je krijgt tot 1 augustus direct terugkoppeling.
Wat gebeurt er met de resultaten?
Natuur & Milieu verwerkt de resultaten van alle metingen. Op basis van de uitkomsten kiest zij 100 locaties waar nameting wordt gedaan door wetenschappers van NIOO-KNAW, ter validatie van het burgeronderzoek. In het najaar publiceert Natuur & Milieu een uitgebreid rapport over de resultaten.

Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn

Op vrijdagavond 10 juli vaart de Hylke Tromp voor de tweede keer dit seizoen voor het NOCK. Met begeleiding door de bekende IVN "vogelaar" Lex Burgel varen wij langs de oevers van de polders in de Kagerplassen om de aanwezige vogels te bekijken. Er zijn nog twee plaatsen open voor deze tocht.
Op zondagmiddag 19 juli vaart het NOCK alweer met de Hylke. Deze keer wordt het een poldertocht: het wordt of de Lakerpolder of de Boterhuispolder. In deze excursie zit ook een rondwandeling in de polder.
Kijk voor meer informatie op Koudenhoornontdekken.nl.

Volgende bestuursvergadering

De volgende bestuursvergadering is op 17 augustus.