Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief januari 2019

De eerste nieuwsbrief van dit jaar. Met daarin opgenomen o.a. een dringend verzoek, en de aankondiging van de Algemene ledenvergadering, op 12 februari.

Dringend verzoek

We hebben geconstateerd dat in onze blokhut een brandgevaarlijke situatie was gecreëerd door een verwarmingselement af te dekken met een plank. Deze werd daardoor gevaarlijk warm. Gelukkig werd dit nog op tijd gesignaleerd, en is de plank verwijderd (hartelijk dank, Koos!). Dit mag nooit meer gebeuren. Het is niet toegestaan om op wat voor manier dan ook wijzigingen in de installatie van de blokhut aan te brengen zonder overleg met, en met toestemming van het bestuur.

Via deze nieuwsbrief wordt iedereen op de hoogte gehouden van veranderingen in de installatie in de blokhut. We vragen iedereen die ziet dat er daarbuiten nog andere veranderingen hebben plaatsgevonden, dit per direct te melden!

Nog net op tijd!

Er is weer beschikbaar:

  • bemeste tuinaarde: per zak van 40 l, € 3
  • Dologran 15% korrelkalk fertigren: per zak van 25 kg, € 10
  • koemestkorrels (Culterra 10+4+6): per zak van 25kg € 17,50 (of 12,5kg voor € 9,00, dan wel zelf even een stevige zak meenemen!)

De Moestuinvereniging bestelt de tuinaarde en korrelkalk bij Welkoop Rijnsburg. Uit een vergelijkend onderzoek van de Consumentenbond  in 2017 van tuinaarde kwam Welkoop als een van de besten uit de test. Zij zullen ook dit jaar weer tuinaarde en korrelkalk leveren op ons tuincomplex (dus geen gesjouw)!

De zakken koemestkorrels zijn gekocht via Zeilvereniging Warmond.

Alle bestellingen bij Diewi de Bruin (diewidebruin@hotmail.com) met een kopie van bestelling aan de penningmeester (marten.oegst@gmail.com) met gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening NL45 INGB 0000 2531 56 van de Moestuinvereniging Koudenhoorn. Graag voor 31 januari!

Herhaalde oproep

Wie wil er meehelpen in de schoonmaakploeg voor de Warmoes? Leden van de ploeg nemen op zich om één maand in het jaar elke twee weken de blokhut een schoonmaakbeurt te geven. Deelname aan de schoonmaakploeg komt in de plaats van deelname aan een werkploeg, dus is heel geschikt voor tuiniers die aan de werkdagen niet kunnen deelnemen, of voor wie dat te zwaar begint te worden. Opgeven via het gebruikelijke e-mail adres: info@moestuinverenigingKoudenhoorn.nl.

Tips voor (nieuwe) tuiniers

Ieder jaar verwelkomen we weer een aantal nieuwe tuiniers op ons complex. In de loop van de tijd hebben we ook regelmatig vragen beantwoord van beginnende tuiniers over de beste manier om met een tuin om te gaan. We hebben een aantal tips verzameld om een tuin zo op te zetten en in te richten dat je er zoveel mogelijk plezier van kan hebben. We hebben deze tips verzameld in een kort document, dat op de website gevonden kan worden (http://www.moestuinkoudenhoorn.nl/A.aspx?I=244, of zoek onder “Tuinieren”). Mochten er toch nog vragen zijn, of nog meer tips, dan kunnen die natuurlijk altijd doorgegeven worden via info@moestuinkoudenhoorn.nl

12 februari, 19.30. Algemene ledenvergadering, zoals gebruikelijk in Het Trefpunt, Warmond. De stukken zijn met de rondzendbrief meegestuurd:

  • Agenda
  • Notulen ALV 2017
  • Financieel jaaroverzicht en begroting 2018, met toelichting
  • Overzicht onderhouds- en activiteitenprogramma 2019

Tijdens de ALV zullen ook weer zaden beschikbaar zijn om op te kweken voor de jaarlijkse groenmarkt.