Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief juni 2018

Inbraak in de Warmoes

De politie heeft in Warmond een verdachte aangehouden van de inbraken in de Warmoes. De zaak is bij de rechtbank in Den Haag behandeld op 1 juni jl., als we meer informatie hebben laten we jullie dat weten.

Groenmarkt

Zaterdag 19 mei was weer de jaarlijkse groenmarkt in Warmond. Onder leiding van Diewi, en met behulp van vele vrijwilligers heeft ook onze vereniging zich daar gepresenteerd. Hoewel, waarschijnlijk vanwege een huwelijk, de middag niet zo geanimeerd verliep als de ochtend, hebben we toch velen blij kunnen maken met een of meer plantjes, en een aardige opbrengst kunnen realiseren. Alle medewerkers bedankt!

 

Werk aan de hekken

De komende dagen zullen, op initiatief van onze vereniging, afsluitbare hekken worden geplaatst bij de twee bruggen naar het Westveld die nu nog niet, of maar matig afdoende, zijn afgesloten. Als dat gebeurd is organiseren we een dag dat iedereen een nieuwe sleutel kan komen ophalen. Daarna zullen de hekken worden afgesloten, en zullen de kettingsloten voor andere doelen worden ingezet. Tegelijkertijd komen er zowel op West- als Oostveld sleutelkluisjes (met de onderhand bekende cijfercode), zodat niemand per ongeluk kan worden ingesloten.

Tuinschouw

Het wordt weer tijd voor de halfjaarlijkse tuinschouw. Het bestuur zal op 23 juni een rondgang over het terrein maken. Huurders van zwaar verwaarloosde tuinen kunnen naar aanleiding hiervan om uitleg gevraagd worden.

Privacy

Men zou zich kunnen afvragen: wat betekenen de nieuwe privacyregels, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbeheer, voor onze vereniging? Om aan de voorschriften in deze verordening te voldoen heeft het bestuur een Privacyreglement vastgesteld. Een kopie van dit reglement is bijgevoegd, en het is ook op de website in te zien. Zoek naar de rubriek “Officieel” of ga direct naar http://moestuinkoudenhoorn.nl/A.aspx?I=252

Kort samengevat is het antwoord: niets of bijna niets. De vereniging slaat een aantal voor de administratie essentiële gegevens op in de ledenadministratie, en gaat daar voorzichtig mee om. Er staat niets op Internet, en het is al enige tijd onze gewoonte om bij algemene aankondigingen de e-mail adressen van alle anderen dan de direct geadresseerde af te schermen. We gaan op dezelfde voet voort.

Agenda 2018

30 juni: Zomerfeest.

1 september, 13.30 - 16.30. Tweede werkbeurt voor leden met even nummers

29 september, 13.30 - 16.30. Tweede werkbeurt voor leden met oneven nummers

27 oktober, 13.30 - 16.30. Derde werkbeurt voor álle leden, in de vorm van een gezamenlijke hulp- en opruimdag, met aansluitend afsluiting van het tuinseizoen 2018. Het bestuur zorgt weer voor een drankje.