Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief oktober 2017

Nieuwsbrief Moestuinvereniging Koudenhoorn, oktober 2017

In deze nieuwsbrief een paar mededelingen vooral over de ingang van de winterperiode.

Opruiming tuinen en grofvuil

Het is een goede gewoonte om aan het eind van het seizoen de tuin op te ruimen en alle overbodige rommel op te ruimen.

Tot zondag 12 november kan nog grofvuil worden neergelegd aan het eind van het pad langs de Warmoes. Op maandag 13 november zal dat alles in een container worden afgevoerd. Wie daarna nog wat heeft af te voeren moet dat zelf doen. Denk eraan: op het eiland is het rijden met een auto niet toegestaan.

Tijdens onze ronde van oktober over het terrein zagen we dat veel mensen al bezig zijn om stellages, foliekasjes etc. weg te halen. Een belangrijke voorbereiding op de winterstormen! Wie nog iets heeft staan moet zich goed afvragen of het een paar stormen kan doorstaan. Bij twijfel: weghalen.

Tijdens de werkbeurt van 28 oktober is er weer een heleboel opgeruimd, onder het motto Vele handen maken licht werk. Foto’s ervan zijn te zien op de Facebook-pagina van de vereniging.

Wintertijd op het complex

We willen jullie vragen om gedurende wintertijd met de volgende punten rekening te houden:

  • De blokhut blijft gewoon open. Wel willen we jullie vragen om niet al te uitbundig te verwarmen. De energierekening kan daardoor nogal hoog oplopen.
  • De koelkast in de blokhut zal worden leeg- en schoongemaakt. Staat er nog wat van je, dat dan graag vóór 3 november weghalen, en daarna de koelkast niet meer gebruiken!
  • De koffievoorziening blijft gewoon gehandhaafd. Tegen de gebruikelijke kosten.
  • Tijdens koude periodes kan het zijn dat water is afgesloten. Wie dan van de wc gebruikt maakt wordt vriendelijk verzocht om te spoelen met slootwater. Er staat een emmer.

Agenda

Noteer de volgende datum alvast in de agenda:

Dinsdag 13 februari 2018, Het Trefpunt: Algemene ledenvergadering. Een nadere aankondiging volgt nog, samen met de vergaderstukken.