Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief mei 2016

Welkom nieuwe leden

Alle nieuwe leden die bij het begin van het seizoen voor het eerst bij ons tuinieren willen we van harte welkom heten. We hopen dat jullie een goed eerste seizoen zullen hebben, en dat het jullie goed bevalt op Koudenhoorn!

Nieuw bestuur

Misschien een beetje mosterd na de maaltijd, maar we willen toch even het bestuur voorstellen dat na de ledenvergadering op 9 februari is aangetreden:

Emmy Meijers - voorzitter

Marten de Boer - penningmeester

Peter Hovenkamp - secretaris

Jan Jaap van Halem - beheer en onderhoud complex

Diewi de Bruin - voorraadbeheer van de blokhut, bestellingen

Yvonne van Iperen - wachtlijst en tuinverhuur, sleutelbeheer

Aino Timmermans - evenementen, contactpersoon bij ongelukken en onraad

Jullie kunnen ons altijd bereiken via het algemene e-mail adres info@moestuinkoudenhoorn.nl.

We hopen jullie zo min mogelijk lastig te hoeven vallen…

Voorzieningen in en bij de blokhut

In de blokhut staat een koel-vriescombinatie. De blikjes frisdrank en de ijsjes die daarin staan zijn voor algemeen gebruik, al moet je daarvoor wel de op de deur aangegeven kostprijs in het blikken busje doen. Alles wat er nog meer aanwezig is (wijn, bier, etenswaar) is privébezit van éen van de leden, en niet voor algemeen gebruik. Ook voor koffie gezet uit de aanwezige voorraad is een klein bedrag verschuldigd (zie het bord) dat, bij regelmatig gebruik, per maand mag worden afgerekend.

Ook is er allerlei gereedschap beschikbaar. Leden kunnen dit eventueel gebruiken, zolang ze er gepast zuinig mee omgaan, en het na gebruik terugleggen/zetten/hangen. Dat geld ook voor de Honda grasmaaier. Neem over het gebruik ervan bij voorkeur eerst even contact op met Jan Jaap van Halem, met Cor Matser of één van de andere ervaren krachten. Niet alle gereedschap dat er ligt is voor algemeen gebruik. Ook het gebruik van de tractor is alleen voor een beperkt aantal leden dat hiervoor speciaal getraind is.

Achter de blokhut is vaak ook verse mest beschikbaar. Die is niet gratis. Kijk op het bord wat de kosten zijn per kruiwagen, en doe het verschuldigde bedrag (onder vermelding van tuinnummer in een enveloppe in de postbus (links van de deur in de blokhut) of maak het over naar onze bankrekening.

Tuinschouw

Op vrijdag 27 mei zal weer de halfjaarlijkse tuinschouw plaatsvinden, de gelegenheid waarbij het bestuur zich persoonlijk op de hoogte stelt hoe de tuinen erbij liggen. We zullen daarbij vooral letten op de volgende punten:

1. Is de tuin na de winterrust weer in gebruik genomen?

2. Staan er bomen, struiken of bouwsels op de tuin die op één of andere manier overlast geven aan andere tuiniers?

Waar nodig zal het bestuur met de betreffende tuinier in gesprek gaan om te proberen een oplossing te vinden.

Auto’s op Koudenhoorn

Misschien zijn niet alle leden ervan op de hoogte dat het gebruik van auto’s op het eiland Koudenhoorn verboden is. Als moestuinvereniging hebben we daarvan geen ontheffing. Als het echt onvermijdelijk is om iets met een auto te brengen, moet je eerst toestemming vragen aan het bestuur, en daarna aan de gemeente (via de BOA Johan van Noort, j.vannoort@teylingen). Maar vrijwel altijd zal het wel lukken om voor zware spullen een andere oplossing te vinden: neem een kruiwagen of de platte kar. Vraag eventueel hulp bij andere tuiniers, of als het echt niet gaat, aan het bestuur of iemand een keer met de tractor wil rijden (dat mag dan weer wel).

Gezamenlijk klussen

Zo nu en dan wordt er door geïnteresseerde leden, en met ondersteuning vanuit het bestuur, een gezamenlijk klusproject aangepakt. In het komende seizoen zouden we bijvoorbeeld bij tuiniers die dat willen kleine steigertjes kunnen maken, om beter bij de sloot te kunnen, of een kist voor het tuingereedschap in elkaar te timmeren. Om een goede keus te kunnen maken horen we graag van leden waar ze het meest geïnteresseerd in zijn. Jullie reacties naar info@moestuinkoudenhoorn.nl.

Komende activiteiten

14 mei - Plantenmarkt Warmond. Wie hiervoor plantjes heeft opgekweekt wordt vriendelijk verzocht om die vrijdagmiddag bij de warmoes in te leveren.

28 mei - Tuinbeurt voor de leden met de even tuinnummers, of leden die een gemiste beurt moeten inhalen. Aanvang 13:30. Cor heeft o.a. de volgende werkzaamheden op het programma staan:

  • Takkenwal kuisen

  • Hoofdpad schoffelen

  • Wieden rond Warmoes

  • Schonen van sloten. Het is nu de tijd dat er dikke matten alg in de sloten groeien, ze verstikken al het verdere leven. Misschien kunnen we het ten dele weghalen. Het moet wel voorzichtig gebeuren.

25 juni - Zomerfeest met een Duits tintje bij de Warmoes. Nadere informatie volgt.